☰
Search
Mic
हि
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

देवी गंगा के 108 नाम | देवी गंगा की अष्टोत्तर शतनामावली

DeepakDeepak

गंगा 108 नाम

देवी गंगा की अष्टोत्तर शतनामावली

1
ॐ गङ्गायै नमः।
Om Gangayai Namah।
2
ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः।
Om Tripathagadevyai Namah।
3
ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः।
Om Shambhumauliviharinyai Namah।
4
ॐ जाह्नव्यै नमः।
Om Jahnavyai Namah।
5
ॐ पापहन्त्र्यै नमः।
Om Papahantryai Namah।
6
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।
Om Mahapatakanashinyai Namah।
7
ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः।
Om Patitoddharinyai Namah।
8
ॐ स्रोतस्वत्यै नमः।
Om Srotasvatyai Namah।
9
ॐ परमवेगिन्यै नमः।
Om Paramaveginyai Namah।
10
ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूतायै नमः।
Om Vishnupadabjasambhutayai Namah।
11
ॐ विष्णुदेहकृतालयायै नमः।
Om Vishnudehakritalayayai Namah।
12
ॐ स्वर्गाब्धिनिलयायै नमः।
Om Svargabdhinilayayai Namah।
13
ॐ साध्व्यै नमः।
Om Sadhvyai Namah।
14
ॐ स्वर्णद्यै नमः।
Om Svarnadyai Namah।
15
ॐ सुरनिम्नगायै नमः।
Om Suranimnagayai Namah।
16
ॐ मन्दाकिन्यै नमः।
Om Mandakinyai Namah।
17
ॐ महावेगायै नमः।
Om Mahavegayai Namah।
18
ॐ स्वर्णशृङ्गप्रभेदिन्यै नमः।
Om Svarnashringaprabhedinyai Namah।
19
ॐ देवपूज्यतमायै नमः।
Om Devapujyatamayai Namah।
20
ॐ दिव्यायै नमः।
Om Divyayai Namah।
21
ॐ दिव्यस्थाननिवासिन्यै नमः।
Om Divyasthananivasinyai Namah।
22
ॐ सुचारुनीररुचिरायै नमः।
Om Sucharuniraruchirayai Namah।
23
ॐ महापर्वतभेदिन्यै नमः।
Om Mahaparvatabhedinyai Namah।
24
ॐ भागीरथ्यै नमः।
Om Bhagirathyai Namah।
25
ॐ भगवत्यै नमः।
Om Bhagavatyai Namah।
26
ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः।
Om Mahamokshapradayinyai Namah।
27
ॐ सिन्धुसङ्गगतायै नमः।
Om Sindhusangagatayai Namah।
28
ॐ शुद्धायै नमः।
Om Shuddhayai Namah।
29
ॐ रसातलनिवासिन्यै नमः।
Om Rasatalanivasinyai Namah।
30
ॐ महाभोगायै नमः।
Om Mahabhogayai Namah।
31
ॐ भोगवत्यै नमः।
Om Bhogavatyai Namah।
32
ॐ सुभगानन्ददायिन्यै नमः।
Om Subhaganandadayinyai Namah।
33
ॐ महापापहरायै नमः।
Om Mahapapaharayai Namah।
34
ॐ पुण्यायै नमः।
Om Punyayai Namah।
35
ॐ परमाह्लाददायिन्यै नमः।
Om Paramahladadayinyai Namah।
36
ॐ पार्वत्यै नमः।
Om Parvatyai Namah।
37
ॐ शिवपत्न्यै नमः।
Om Shivapatnyai Namah।
38
ॐ शिवशीर्षगतालयायै नमः।
Om Shivashirshagatalayayai Namah।
39
ॐ शम्भोर्जटामध्यगतायै नमः।
Om Shambhorjatamadhyagatayai Namah।
40
ॐ निर्मलायै नमः।
Om Nirmalayai Namah।
41
ॐ निर्मलाननायै नमः।
Om Nirmalananayai Namah।
42
ॐ महाकलुषहन्त्र्यै नमः।
Om Mahakalushahantryai Namah।
43
ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः।
Om Jahnuputryai Namah।
44
ॐ जगत्प्रियायै नमः।
Om Jagatpriyayai Namah।
45
ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः।
Om Trailokyapavanyai Namah।
46
ॐ पूर्णायै नमः।
Om Purnayai Namah।
47
ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
Om Purnabrahmasvarupinyai Namah।
48
ॐ जगत्पूज्यतमायै नमः।
Om Jagatpujyatamayai Namah।
49
ॐ चारुरूपिण्यै नमः।
Om Charurupinyai Namah।
50
ॐ जगदम्बिकायै नमः।
Om Jagadambikayai Namah।
51
ॐ लोकानुग्रहकर्त्र्यै नमः।
Om Lokanugrahakartryai Namah।
52
ॐ सर्वलोकदयापरायै नमः।
Om Sarvalokadayaparayai Namah।
53
ॐ याम्यभीतिहरायै नमः।
Om Yamyabhitiharayai Namah।
54
ॐ तारायै नमः।
Om Tarayai Namah।
55
ॐ पारायै नमः।
Om Parayai Namah।
56
ॐ संसारतारिण्यै नमः।
Om Sansaratarinyai Namah।
57
ॐ ब्रह्माण्डभेदिन्यै नमः।
Om Brahmandabhedinyai Namah।
58
ॐ ब्रह्मकमण्डलुकृतालयायै नमः।
Om Brahmakamandalukritalayayai Namah।
59
ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
Om Saubhagyadayinyai Namah।
60
ॐ पुंसां निर्वाणपददायिन्यै नमः।
Om Punsan Nirvanapadadayinyai Namah।
61
ॐ अचिन्त्यचरितायै नमः।
Om Achintyacharitayai Namah।
62
ॐ चारुरुचिरातिमनोहरायै नमः।
Om Charuruchiratimanoharayai Namah।
63
ॐ मर्त्यस्थायै नमः।
Om Martyasthayai Namah।
64
ॐ मृत्युभयहायै नमः।
Om Mrityubhayahayai Namah।
65
ॐ स्वर्गमोक्षप्रदायिन्यै नमः।
Om Svargamokshapradayinyai Namah।
66
ॐ पापापहारिण्यै नमः।
Om Papapaharinyai Namah।
67
ॐ दूरचारिण्यै नमः।
Om Duracharinyai Namah।
68
ॐ वीचिधारिण्यै नमः।
Om Vichidharinyai Namah।
69
ॐ कारुण्यपूर्णायै नमः।
Om Karunyapurnayai Namah।
70
ॐ करुणामय्यै नमः।
Om Karunamayyai Namah।
71
ॐ दुरितनाशिन्यै नमः।
Om Duritanashinyai Namah।
72
ॐ गिरिराजसुतायै नमः।
Om Girirajasutayai Namah।
73
ॐ गौरीभगिन्यै नमः।
Om Gauribhaginyai Namah।
74
ॐ गिरिशप्रियायै नमः।
Om Girishapriyayai Namah।
75
ॐ मेनकागर्भसम्भूतायै नमः।
Om Menakagarbhasambhutayai Namah।
76
ॐ मैनाकभगिनीप्रियायै नमः।
Om Mainakabhaginipriyayai Namah।
77
ॐ आद्यायै नमः।
Om Adyayai Namah।
78
ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः।
Om Trilokajananyai Namah।
79
ॐ त्रैलोक्यपरिपालिन्यै नमः।
Om Trailokyaparipalinyai Namah।
80
ॐ तीर्थश्रेष्ठतमायै नमः।
Om Tirthashreshthatamayai Namah।
81
ॐ श्रेष्ठायै नमः।
Om Shreshthayai Namah।
82
ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः।
Om Sarvatirthamayyai Namah।
83
ॐ शुभायै नमः।
Om Shubhayai Namah।
84
ॐ चतुर्वेदमय्यै नमः।
Om Chaturvedamayyai Namah।
85
ॐ सर्वायै नमः।
Om Sarvayai Namah।
86
ॐ पितृसन्तृप्तिदायिन्यै नमः।
Om Pitrisantriptidayinyai Namah।
87
ॐ शिवदायै नमः।
Om Shivadayai Namah।
88
ॐ शिवसायुज्यदायिन्यै नमः।
Om Shivasayujyadayinyai Namah।
89
ॐ शिववल्लभायै नमः।
Om Shivavallabhayai Namah।
90
ॐ तेजस्विन्यै नमः।
Om Tejasvinyai Namah।
91
ॐ त्रिनयनायै नमः।
Om Trinayanayai Namah।
92
ॐ त्रिलोचनमनोरमायै नमः।
Om Trilochanamanoramayai Namah।
93
ॐ सप्तधारायै नमः।
Om Saptadharayai Namah।
94
ॐ शतमुख्यै नमः।
Om Shatamukhyai Namah।
95
ॐ सगरान्वयतारिण्यै नमः।
Om Sagaranvayatarinyai Namah।
96
ॐ मुनिसेव्यायै नमः।
Om Munisevyayai Namah।
97
ॐ मुनिसुतायै नमः।
Om Munisutayai Namah।
98
ॐ जह्नुजानुप्रभेदिन्यै नमः।
Om Jahnujanuprabhedinyai Namah।
99
ॐ मकरस्थायै नमः।
Om Makarasthayai Namah।
100
ॐ सर्वगतायै नमः।
Om Sarvagatayai Namah।
101
ॐ सर्वाशुभनिवारिण्यै नमः।
Om Sarvashubhanivarinyai Namah।
102
ॐ सुदृश्यायै नमः।
Om Sudrishyayai Namah।
103
ॐ चाक्षुषीतृप्तिदायिन्यै नमः।
Om Chakshushitriptidayinyai Namah।
104
ॐ मकरालयायै नमः।
Om Makaralayayai Namah।
105
ॐ सदानन्दमय्यै नमः।
Om Sadanandamayyai Namah।
106
ॐ नित्यानन्ददायै नमः।
Om Nityanandadayai Namah।
107
ॐ नगपूजितायै नमः।
Om Nagapujitayai Namah।
108
ॐ सर्वदेवाधिदेवैः परिपूज्यपदाम्बुजायै नमः।
Om Sarvadevadhidevaih Paripujyapadambujayai Namah।

॥ इति श्री महाभागवते महापुराणे श्रीगङ्गाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Kalash
कॉपीराइट नोटिस
PanditJi Logo
सभी छवियाँ और डेटा - कॉपीराइट
Ⓒ www.drikpanchang.com
प्राइवेसी पॉलिसी
द्रिक पञ्चाङ्ग और पण्डितजी लोगो drikpanchang.com के पञ्जीकृत ट्रेडमार्क हैं।
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation