☰
Search
Mic
Sign InSign In SIGN INAndroid Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Lord Ayyappan 108 Tamil Names | Dharmashasta Ashtottara Shatanamavali in Tamil

DeepakDeepak

Tamil 108 Ayyappan Names

Tamil Ashtottara Shatanamavali of Lord Ayyappan

1
ॐ महाशास्त्रे नमः।
ௐ மஹாஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Mahashastre Namah।
2
ॐ महादेवाय नमः।
ௐ மஹாதேவாய நம:।
Om Mahadevaya Namah।
3
ॐ महादेवसुताय नमः।
ௐ மஹாதேவஸுதாய நம:।
Om Mahadevasutaya Namah।
4
ॐ अव्याय नमः।
ௐ அவ்யாய நம:।
Om Avyaya Namah।
5
ॐ लोककर्त्रे नमः।
ௐ லோககர்த்ரே நம:।
Om Lokakartre Namah।
6
ॐ लोकभर्त्रे नमः।
ௐ லோகபர்த்ரே நம:।
Om Lokabhartre Namah।
7
ॐ लोकहर्त्रे नमः।
ௐ லோகஹர்த்ரே நம:।
Om Lokahartre Namah।
8
ॐ परात्पराय नमः।
ௐ பராத்பராய நம:।
Om Paratparaya Namah।
9
ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।
ௐ த்ரிலோகரக்ஷகாய நம:।
Om Trilokarakshakaya Namah।
10
ॐ धन्विने नमः।
ௐ தன்வினே நம:।
Om Dhanvine Namah।
11
ॐ तपस्विने नमः।
ௐ தபஸ்வினே நம:।
Om Tapasvine Namah।
12
ॐ भूतसैनिकाय नमः।
ௐ பூதஸைனிகாய நம:।
Om Bhutasainikaya Namah।
13
ॐ मन्त्रवेदिने नमः।
ௐ மந்த்ரவேதினே நம:।
Om Mantravedine Namah।
14
ॐ महावेदिने नमः।
ௐ மஹாவேதினே நம:।
Om Mahavedine Namah।
15
ॐ मारुताय नमः।
ௐ மாருதாய நம:।
Om Marutaya Namah।
16
ॐ जगदीश्वराय नमः।
ௐ ஜகதீஶ்வராய நம:।
Om Jagadishvaraya Namah।
17
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ௐ லோகாத்யக்ஷாய நம:।
Om Lokadhyakshaya Namah।
18
ॐ अग्रण्ये नमः।
ௐ அக்ரண்யே நம:।
Om Agranye Namah।
19
ॐ श्रीमते नमः।
ௐ ஶ்ரீமதே நம:।
Om Shrimate Namah।
20
ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः।
ௐ அப்ரமேயபராக்ரமாய நம:।
Om Aprameyaparakramaya Namah।
21
ॐ सिम्हारूढाय नमः।
ௐ ஸிம்ஹாரூடாய நம:।
Om Simharudhaya Namah।
22
ॐ गजारूढाय नमः।
ௐ கஜாரூடாய நம:।
Om Gajarudhaya Namah।
23
ॐ हयारूढाय नमः।
ௐ ஹயாரூடாய நம:।
Om Hayarudhaya Namah।
24
ॐ महेश्वराय नमः।
ௐ மஹேஶ்வராய நம:।
Om Maheshvaraya Namah।
25
ॐ नानाशस्त्रधराय नमः।
ௐ நானாஶஸ்த்ரதராய நம:।
Om Nanashastradharaya Namah।
26
ॐ अनर्घाय नमः।
ௐ அனர்காய நம:।
Om Anarghaya Namah।
27
ॐ नानाविद्या विशारदाय नमः।
ௐ நானாவித்யா விஶாரதாய நம:।
Om Nanavidya Visharadaya Namah।
28
ॐ नानारूपधराय नमः।
ௐ நானாரூபதராய நம:।
Om Nanarupadharaya Namah।
29
ॐ वीराय नमः।
ௐ வீராய நம:।
Om Viraya Namah।
30
ॐ नानाप्राणिनिवेषिताय नमः।
ௐ நானாப்ராணினிவேஷிதாய நம:।
Om Nanapraniniveshitaya Namah।
31
ॐ भूतेशाय नमः।
ௐ பூதேஶாய நம:।
Om Bhuteshaya Namah।
32
ॐ भूतिदाय नमः।
ௐ பூதிதாய நம:।
Om Bhutidaya Namah।
33
ॐ भृत्याय नमः।
ௐ ப்ருத்யாய நம:।
Om Bhrityaya Namah।
34
ॐ भुजङ्गाभरणोज्वलाय नमः।
ௐ புஜங்காபரணோஜ்வலாய நம:।
Om Bhujangabharanojvalaya Namah।
35
ॐ इक्षुधन्विने नमः।
ௐ இக்ஷுதன்வினே நம:।
Om Ikshudhanvine Namah।
36
ॐ पुष्पबाणाय नमः।
ௐ புஷ்பபாணாய நம:।
Om Pushpabanaya Namah।
37
ॐ महारूपाय नमः।
ௐ மஹாரூபாய நம:।
Om Maharupaya Namah।
38
ॐ महाप्रभवे नमः।
ௐ மஹாப்ரபவே நம:।
Om Mahaprabhave Namah।
39
ॐ मायादेवीसुताय नमः।
ௐ மாயாதேவீஸுதாய நம:।
Om Mayadevisutaya Namah।
40
ॐ मान्याय नमः।
ௐ மான்யாய நம:।
Om Manyaya Namah।
41
ॐ महनीयाय नमः।
ௐ மஹனீயாய நம:।
Om Mahaniyaya Namah।
42
ॐ महागुणाय नमः।
ௐ மஹாகுணாய நம:।
Om Mahagunaya Namah।
43
ॐ महाशैवाय नमः।
ௐ மஹாஶைவாய நம:।
Om Mahashaivaya Namah।
44
ॐ महारुद्राय नमः।
ௐ மஹாருத்ராய நம:।
Om Maharudraya Namah।
45
ॐ वैष्णवाय नमः।
ௐ வைஷ்ணவாய நம:।
Om Vaishnavaya Namah।
46
ॐ विष्णुपूजकाय नमः।
ௐ விஷ்ணுபூஜகாய நம:।
Om Vishnupujakaya Namah।
47
ॐ विघ्नेशाय नमः।
ௐ விக்னேஶாய நம:।
Om Vighneshaya Namah।
48
ॐ वीरभद्रेशाय नमः।
ௐ வீரபத்ரேஶாய நம:।
Om Virabhadreshaya Namah।
49
ॐ भैरवाय नमः।
ௐ பைரவாய நம:।
Om Bhairavaya Namah।
50
ॐ षण्मुखप्रियाय नमः।
ௐ ஷண்முகப்ரியாய நம:।
Om Shanmukhapriyaya Namah।
51
ॐ मेरुशृङ्गसमासीनाय नमः।
ௐ மேருஶ்ருங்கஸமாஸீனாய நம:।
Om Merushringasamasinaya Namah।
52
ॐ मुनिसङ्घनिषेविताय नमः।
ௐ முனிஸங்கனிஷேவிதாய நம:।
Om Munisanghanishevitaya Namah।
53
ॐ देवाय नमः।
ௐ தேவாய நம:।
Om Devaya Namah।
54
ॐ भद्राय नमः।
ௐ பத்ராய நம:।
Om Bhadraya Namah।
55
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ௐ ஜகன்னாதாய நம:।
Om Jagannathaya Namah।
56
ॐ गणनाथाय नमः।
ௐ கணனாதாய நம:।
Om Gananathaya Namah।
57
ॐ गणेश्वराय नमः।
ௐ கணேஶ்வராய நம:।
Om Ganeshvaraya Namah।
58
ॐ महायोगिने नमः।
ௐ மஹாயோகினே நம:।
Om Mahayogine Namah।
59
ॐ महामायिने नमः।
ௐ மஹாமாயினே நம:।
Om Mahamayine Namah।
60
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம:।
Om Mahagyanine Namah।
61
ॐ महास्थिराय नमः।
ௐ மஹாஸ்திராய நம:।
Om Mahasthiraya Namah।
62
ॐ देवशास्त्रे नमः।
ௐ தேவஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Devashastre Namah।
63
ॐ भूतशास्त्रे नमः।
ௐ பூதஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Bhutashastre Namah।
64
ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः।
ௐ பீமஹாஸபராக்ரமாய நம:।
Om Bhimahasaparakramaya Namah।
65
ॐ नागहाराय नमः।
ௐ நாகஹாராய நம:।
Om Nagaharaya Namah।
66
ॐ नागकेशाय नमः।
ௐ நாககேஶாய நம:।
Om Nagakeshaya Namah।
67
ॐ व्योमकेशाय नमः।
ௐ வ்யோமகேஶாய நம:।
Om Vyomakeshaya Namah।
68
ॐ सनातनाय नमः।
ௐ ஸனாதனாய நம:।
Om Sanatanaya Namah।
69
ॐ सगुणाय नमः।
ௐ ஸகுணாய நம:।
Om Sagunaya Namah।
70
ॐ निर्गुणाय नमः।
ௐ நிர்குணாய நம:।
Om Nirgunaya Namah।
71
ॐ नित्याय नमः।
ௐ நித்யாய நம:।
Om Nityaya Namah।
72
ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
ௐ நித்யத்ருப்தாய நம:।
Om Nityatriptaya Namah।
73
ॐ निराश्रयाय नमः।
ௐ நிராஶ்ரயாய நம:।
Om Nirashrayaya Namah।
74
ॐ लोकाश्रयाय नमः।
ௐ லோகாஶ்ரயாய நம:।
Om Lokashrayaya Namah।
75
ॐ गणाधीशाय नमः।
ௐ கணாதீஶாய நம:।
Om Ganadhishaya Namah।
76
ॐ चतुःषष्टिकलामयाय नमः।
ௐ சது:ஷஷ்டிகலாமயாய நம:।
Om Chatuhshashtikalamayaya Namah।
77
ॐ ऋग्यजुःसामाथर्वात्मने नमः।
ௐ ருக்யஜு:ஸாமாதர்வாத்மனே நம:।
Om Rigyajuhsamatharvatmane Namah।
78
ॐ मल्लकासुरभञ्जनाय नमः।
ௐ மல்லகாஸுரபஞ்ஜனாய நம:।
Om Mallakasurabhanjanaya Namah।
79
ॐ त्रिमूर्तये नमः।
ௐ த்ரிமூர்தயே நம:।
Om Trimurtaye Namah।
80
ॐ दैत्यमथनाय नमः।
ௐ தைத்யமதனாய நம:।
Om Daityamathanaya Namah।
81
ॐ प्रकृतये नमः।
ௐ ப்ரக்ருதயே நம:।
Om Prakritaye Namah।
82
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ௐ புருஷோத்தமாய நம:।
Om Purushottamaya Namah।
83
ॐ कालज्ञानिने नमः।
ௐ காலஜ்ஞானினே நம:।
Om Kalagyanine Namah।
84
ॐ महाज्ञानिने नमः।
ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம:।
Om Mahagyanine Namah।
85
ॐ कामदाय नमः।
ௐ காமதாய நம:।
Om Kamadaya Namah।
86
ॐ कमलेक्षणाय नमः।
ௐ கமலேக்ஷணாய நம:।
Om Kamalekshanaya Namah।
87
ॐ कल्पवृक्षाय नमः।
ௐ கல்பவ்ருக்ஷாய நம:।
Om Kalpavrikshaya Namah।
88
ॐ महावृक्षाय नमः।
ௐ மஹாவ்ருக்ஷாய நம:।
Om Mahavrikshaya Namah।
89
ॐ विद्यावृक्षाय नमः।
ௐ வித்யாவ்ருக்ஷாய நம:।
Om Vidyavrikshaya Namah।
90
ॐ विभूतिदाय नमः।
ௐ விபூதிதாய நம:।
Om Vibhutidaya Namah।
91
ॐ संसारतापविच्छेत्रे नमः।
ௐ ஸம்ஸாரதாபவிச்சேத்ரே நம:।
Om Samsaratapavichchhetre Namah।
92
ॐ पशुलोकभयङ्कराय नमः।
ௐ பஶுலோகபயங்கராய நம:।
Om Pashulokabhayankaraya Namah।
93
ॐ रोगहन्त्रे नमः।
ௐ ரோகஹந்த்ரே நம:।
Om Rogahantre Namah।
94
ॐ प्राणदात्रे नमः।
ௐ ப்ராணதாத்ரே நம:।
Om Pranadatre Namah।
95
ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः।
ௐ பரகர்வவிபஞ்ஜனாய நம:।
Om Paragarvavibhanjanaya Namah।
96
ॐ सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाय नमः।
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த தத்வஜ்ஞாய நம:।
Om Sarvashastrartha Tatvagyaya Namah।
97
ॐ नीतिमते नमः।
ௐ நீதிமதே நம:।
Om Nitimate Namah।
98
ॐ पापभञ्जनाय नमः।
ௐ பாபபஞ்ஜனாய நம:।
Om Papabhanjanaya Namah।
99
ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय नमः।
ௐ புஷ்கலாபூர்ணாஸம்யுக்தாய நம:।
Om Pushkalapurnasamyuktaya Namah।
100
ॐ परमात्मने नमः।
ௐ பரமாத்மனே நம:।
Om Paramatmane Namah।
101
ॐ सताङ्गतये नमः।
ௐ ஸதாங்கதயே நம:।
Om Satangataye Namah।
102
ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः।
ௐ அனந்தாதித்யஸங்காஶாய நம:।
Om Anantadityasankashaya Namah।
103
ॐ सुब्रह्मण्यानुजाय नमः।
ௐ ஸுப்ரஹ்மண்யானுஜாய நம:।
Om Subrahmanyanujaya Namah।
104
ॐ बलिने नमः।
ௐ பலினே நம:।
Om Baline Namah।
105
ॐ भक्तानुकम्पिने नमः।
ௐ பக்தானுகம்பினே நம:।
Om Bhaktanukampine Namah।
106
ॐ देवेशाय नमः।
ௐ தேவேஶாய நம:।
Om Deveshaya Namah।
107
ॐ भगवते नमः।
ௐ பகவதே நம:।
Om Bhagavate Namah।
108
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ௐ பக்தவத்ஸலாய நம:।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation