☰
Search
Mic
Sign InSign In SIGN INAndroid Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

Lord Ayyappan 108 Tamil Names | Hariharaputra Ashtottara Shatanamavali in Tamil

DeepakDeepak

Tamil 108 Ayyappan Names

Tamil Ashtottara Shatanamavali of Lord Ayyappan

X
1
ॐ महाशास्त्रे नमः।
ௐ மஹாஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Mahashastre Namah।
2
ॐ विश्वशास्त्रे नमः।
ௐ விஶ்வஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Vishvashastre Namah।
3
ॐ लोकशास्त्रे नमः।
ௐ லோகஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Lokashastre Namah।
4
ॐ धर्मशास्त्रे नमः।
ௐ தர்மஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Dharmashastre Namah।
5
ॐ वेदशास्त्रे नमः।
ௐ வேதஶாஸ்த்ரே நம:।
Om Vedashastre Namah।
6
ॐ कालशस्त्रे नमः।
ௐ காலஶஸ்த்ரே நம:।
Om Kalashastre Namah।
7
ॐ गजाधिपाय नमः।
ௐ கஜாதிபாய நம:।
Om Gajadhipaya Namah।
8
ॐ गजारूढाय नमः।
ௐ கஜாரூடாய நம:।
Om Gajarudhaya Namah।
9
ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
ௐ கணாத்யக்ஷாய நம:।
Om Ganadhyakshaya Namah।
10
ॐ व्याघ्रारूढाय नमः।
ௐ வ்யாக்ராரூடாய நம:।
Om Vyaghrarudhaya Namah।
11
ॐ महद्युतये नमः।
ௐ மஹத்யுதயே நம:।
Om Mahadyutaye Namah।
12
ॐ गोप्त्रे नमः।
ௐ கோப்த்ரே நம:।
Om Goptre Namah।
13
ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः।
ௐ கீர்வாண ஸம்ஸேவ்யாய நம:।
Om Girvana Samsevyaya Namah।
14
ॐ गतातङ्काय नमः।
ௐ கதாதங்காய நம:।
Om Gatatankaya Namah।
15
ॐ गणाग्रण्ये नमः।
ௐ கணாக்ரண்யே நம:।
Om Ganagranye Namah।
16
ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः।
ௐ ருக்வேதரூபாய நம:।
Om Rigvedarupaya Namah।
17
ॐ नक्षत्राय नमः।
ௐ நக்ஷத்ராய நம:।
Om Nakshatraya Namah।
18
ॐ चन्द्ररूपाय नमः।
ௐ சந்த்ரரூபாய நம:।
Om Chandrarupaya Namah।
19
ॐ बलाहकाय नमः।
ௐ பலாஹகாய நம:।
Om Balahakaya Namah।
20
ॐ दूर्वाश्यामाय नमः।
ௐ தூர்வாஶ்யாமாய நம:।
Om Durvashyamaya Namah।
21
ॐ महारूपाय नमः।
ௐ மஹாரூபாய நம:।
Om Maharupaya Namah।
22
ॐ क्रूरदृष्टये नमः।
ௐ க்ரூரத்ருஷ்டயே நம:।
Om Kruradrishtaye Namah।
23
ॐ अनामयाय नमः।
ௐ அநாமயாய நம:।
Om Anamayaya Namah।
24
ॐ त्रिनेत्राय नमः।
ௐ த்ரினேத்ராய நம:।
Om Trinetraya Namah।
25
ॐ उत्पलकराय नमः।
ௐ உத்பலகராய நம:।
Om Utpalakaraya Namah।
26
ॐ कालहन्त्रे नमः।
ௐ காலஹந்த்ரே நம:।
Om Kalahantre Namah।
27
ॐ नराधिपाय नमः।
ௐ நராதிபாய நம:।
Om Naradhipaya Namah।
28
ॐ खण्डेन्दु मौलितनयाय नमः।
ௐ கண்டேந்து மௌளிதனயாய நம:।
Om Khandendu Maulitanayaya Namah।
29
ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः।
ௐ கல்ஹாரகுஸுமப்ரியாய நம:।
Om Kalharakusumapriyaya Namah।
30
ॐ मदनाय नमः।
ௐ மதனாய நம:।
Om Madanaya Namah।
31
ॐ माधवसुताय नमः।
ௐ மாதவஸுதாய நம:।
Om Madhavasutaya Namah।
32
ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः।
ௐ மந்தாரகுஸுமர்சிதாய நம:।
Om Mandarakusumarchitaya Namah।
33
ॐ महाबलाय नमः।
ௐ மஹாபலாய நம:।
Om Mahabalaya Namah।
34
ॐ महोत्साहाय नमः।
ௐ மஹோத்ஸாஹாய நம:।
Om Mahotsahaya Namah।
35
ॐ महापापविनाशनाय नमः।
ௐ மஹாபாபவினாஶனாய நம:।
Om Mahapapavinashanaya Namah।
36
ॐ महाशूराय नमः।
ௐ மஹாஶூராய நம:।
Om Mahashuraya Namah।
37
ॐ महाधीराय नमः।
ௐ மஹாதீராய நம:।
Om Mahadhiraya Namah।
38
ॐ महासर्प विभूषणाय नमः।
ௐ மஹாஸர்ப விபூஷணாய நம:।
Om Mahasarpa Vibhushanaya Namah।
39
ॐ असिहस्ताय नमः।
ௐ அஸிஹஸ்தாய நம:।
Om Asihastaya Namah।
40
ॐ शरधराय नमः।
ௐ ஶரதராய நம:।
Om Sharadharaya Namah।
41
ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः।
ௐ ஹாலாஹலதராத்மஜாய நம:।
Om Halahaladharatmajaya Namah।
42
ॐ अर्जुनेशाय नमः।
ௐ அர்ஜுனேஶாய நம:।
Om Arjuneshaya Namah।
43
ॐ अग्नि नयनाय नमः।
ௐ அக்னி நயனாய நம:।
Om Agni Nayanaya Namah।
44
ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः।
ௐ அனங்கமதனாதுராய நம:।
Om Anangamadanaturaya Namah।
45
ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः।
ௐ துஷ்டக்ரஹாதிபாய நம:।
Om Dushtagrahadhipaya Namah।
46
ॐ श्रीदाय नमः।
ௐ ஶ்ரீதாய நம:।
Om Shridaya Namah।
47
ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः।
ௐ ஶிஷ்டரக்ஷணதீக்ஷிதாய நம:।
Om Shishtarakshanadikshitaya Namah।
48
ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः।
ௐ கஸ்தூரீதிலகாய நம:।
Om Kasturitilakaya Namah।
49
ॐ राजशेखराय नमः।
ௐ ராஜஶேகராய நம:।
Om Rajashekharaya Namah।
50
ॐ राजसत्तमाय नमः।
ௐ ராஜஸத்தமாய நம:।
Om Rajasattamaya Namah।
51
ॐ राजराजार्चिताय नमः।
ௐ ராஜராஜார்சிதாய நம:।
Om Rajarajarchitaya Namah।
52
ॐ विष्णुपुत्राय नमः।
ௐ விஷ்ணுபுத்ராய நம:।
Om Vishnuputraya Namah।
53
ॐ वनजनाधिपाय नमः।
ௐ வனஜனாதிபாய நம:।
Om Vanajanadhipaya Namah।
54
ॐ वर्चस्कराय नमः।
ௐ வர்சஸ்கராய நம:।
Om Varchaskaraya Namah।
55
ॐ वररुचये नमः।
ௐ வரருசயே நம:।
Om Vararuchaye Namah।
56
ॐ वरदाय नमः।
ௐ வரதாய நம:।
Om Varadaya Namah।
57
ॐ वायुवाहनाय नमः।
ௐ வாயுவாஹனாய நம:।
Om Vayuvahanaya Namah।
58
ॐ वज्रकायाय नमः।
ௐ வஜ்ரகாயாய நம:।
Om Vajrakayaya Namah।
59
ॐ खड्गपाणये नमः।
ௐ கட்கபாணயே நம:।
Om Khadgapanaye Namah।
60
ॐ वज्रहस्ताय नमः।
ௐ வஜ்ரஹஸ்தாய நம:।
Om Vajrahastaya Namah।
61
ॐ बलोद्धताय नमः।
ௐ பலோத்ததாய நம:।
Om Baloddhataya Namah।
62
ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः।
ௐ த்ரிலோகஜ்ஞாய நம:।
Om Trilokagyaya Namah।
63
ॐ अतिबलाय नमः।
ௐ அதிபலாய நம:।
Om Atibalaya Namah।
64
ॐ पुष्कलाय नमः।
ௐ புஷ்கலாய நம:।
Om Pushkalaya Namah।
65
ॐ वृत्तपावनाय नमः।
ௐ வ்ருத்தபாவனாய நம:।
Om Vrittapavanaya Namah।
66
ॐ पूर्णाधवाय नमः।
ௐ பூர்ணாதவாய நம:।
Om Purnadhavaya Namah।
67
ॐ पुष्कलेशाय नमः।
ௐ புஷ்கலேஶாய நம:।
Om Pushkaleshaya Namah।
68
ॐ पाशहस्ताय नमः।
ௐ பாஶஹஸ்தாய நம:।
Om Pashahastaya Namah।
69
ॐ भयापहाय नमः।
ௐ பயாபஹாய நம:।
Om Bhayapahaya Namah।
70
ॐ फट्काररूपाय नमः।
ௐ பட்காரரூபாய நம:।
Om Phatkararupaya Namah।
71
ॐ पापघ्नाय नमः।
ௐ பாபக்னாய நம:।
Om Papaghnaya Namah।
72
ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः।
ௐ பாஷண்டருதிராஶனாய நம:।
Om Pashandarudhirashanaya Namah।
73
ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः।
ௐ பஞ்சபாண்டவஸந்த்ராத்ரே நம:।
Om Panchapandavasantratre Namah।
74
ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः।
ௐ பரபஞ்சாக்ஷராஶ்ரிதாய நம:।
Om Parapanchaksharashritaya Namah।
75
ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः।
ௐ பஞ்சவக்த்ரஸுதாய நம:।
Om Panchavaktrasutaya Namah।
76
ॐ पूज्याय नमः।
ௐ பூஜ்யாய நம:।
Om Pujyaya Namah।
77
ॐ पण्डिताय नमः।
ௐ பண்டிதாய நம:।
Om Panditaya Namah।
78
ॐ परमेश्वराय नमः।
ௐ பரமேஶ்வராய நம:।
Om Parameshvaraya Namah।
79
ॐ भवतापप्रशमनाय नमः।
ௐ பவதாபப்ரஶமனாய நம:।
Om Bhavatapaprashamanaya Namah।
80
ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः।
ௐ பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயகாய நம:।
Om Bhaktabhishta Pradayakaya Namah।
81
ॐ कवये नमः।
ௐ கவயே நம:।
Om Kavaye Namah।
82
ॐ कवीनामधिपाय नमः।
ௐ கவீநாமதிபாய நம:।
Om Kavinamadhipaya Namah।
83
ॐ कृपालुवे नमः।
ௐ க்ருபாளுவே நம:।
Om Kripaluve Namah।
84
ॐ क्लेशनाशनाय नमः।
ௐ க்லேஶனாஶனாய நம:।
Om Kleshanashanaya Namah।
85
ॐ समाय नमः।
ௐ ஸமாய நம:।
Om Samaya Namah।
86
ॐ अरूपाय नमः।
ௐ அரூபாய நம:।
Om Arupaya Namah।
87
ॐ सेनान्ये नमः।
ௐ ஸேனான்யே நம:।
Om Senanye Namah।
88
ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः।
ௐ பக்த ஸம்பத்ப்ரதாயகாய நம:।
Om Bhakta Sampatpradayakaya Namah।
89
ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः।
ௐ வ்யாக்ரசர்மதராய நம:।
Om Vyaghracharmadharaya Namah।
90
ॐ शूलिने नमः।
ௐ ஶூலினே நம:।
Om Shuline Namah।
91
ॐ कपालिने नमः।
ௐ கபாலினே நம:।
Om Kapaline Namah।
92
ॐ वेणुवादनाय नमः।
ௐ வேணுவாதனாய நம:।
Om Venuvadanaya Namah।
93
ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।
ௐ கம்புகண்டாய நம:।
Om Kambukanthaya Namah।
94
ॐ कलरवाय नमः।
ௐ கலரவாய நம:।
Om Kalaravaya Namah।
95
ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः।
ௐ கிரீடாதிவிபூஷணாய நம:।
Om Kiritadivibhushanaya Namah।
96
ॐ धूर्जटये नमः।
ௐ தூர்ஜடயே நம:।
Om Dhurjataye Namah।
97
ॐ वीरनिलयाय नमः।
ௐ வீரனிலயாய நம:।
Om Viranilayaya Namah।
98
ॐ वीराय नमः।
ௐ வீராய நம:।
Om Viraya Namah।
99
ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः।
ௐ வீரேந்துவந்திதாய நம:।
Om Virenduvanditaya Namah।
100
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ௐ விஶ்வரூபாய நம:।
Om Vishvarupaya Namah।
101
ॐ वृषपतये नमः।
ௐ வ்ருஷபதயே நம:।
Om Vrishapataye Namah।
102
ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः।
ௐ விவிதார்த பலப்ரதாய நம:।
Om Vividhartha Phalapradaya Namah।
103
ॐ दीर्घनासाय नमः।
ௐ தீர்கனாஸாய நம:।
Om Dirghanasaya Namah।
104
ॐ महाबाहवे नमः।
ௐ மஹாபாஹவே நம:।
Om Mahabahave Namah।
105
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
ௐ சதுர்பாஹவே நம:।
Om Chaturbahave Namah।
106
ॐ जटाधराय नमः।
ௐ ஜடாதராய நம:।
Om Jatadharaya Namah।
107
ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः।
ௐ ஸனகாதிமுனிஶ்ரேஷ்டஸ்துத்யாய நம:।
Om Sanakadimunishreshthastutyaya Namah।
108
ॐ हरिहरात्मजाय नमः।
ௐ ஹரிஹராத்மஜாய நம:।
Om Hariharatmajaya Namah।
Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation