deepak

108 Names of Adi Lakshmi | Ashtottara Shatanamavali of Goddess Adi Lakshmi

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Adi Lakshmi Names
Title
108 Adi Lakshmi Names
Ashtottara Shatanamavali of Adi Lakshmi
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Adilakshmyai Namah।
2.
ॐ श्रीं अकारायै नमः।
Om Shrim Akarayai Namah।
3.
ॐ श्रीं अव्ययायै नमः।
Om Shrim Avyayayai Namah।
4.
ॐ श्रीं अच्युतायै नमः।
Om Shrim Achyutayai Namah।
5.
ॐ श्रीं आनन्दायै नमः।
Om Shrim Anandayai Namah।
6.
ॐ श्रीं अर्चितायै नमः।
Om Shrim Architayai Namah।
7.
ॐ श्रीं अनुग्रहायै नमः।
Om Shrim Anugrahayai Namah।
8.
ॐ श्रीं अमृतायै नमः।
Om Shrim Amritayai Namah।
9.
ॐ श्रीं अनन्तायै नमः।
Om Shrim Anantayai Namah।
10.
ॐ श्रीं इष्टप्राप्त्यै नमः।
Om Shrim Ishtapraptyai Namah।
11.
ॐ श्रीं ईश्वर्यै नमः।
Om Shrim Ishwaryai Namah।
12.
ॐ श्रीं कर्त्र्यै नमः।
Om Shrim Kartryai Namah।
13.
ॐ श्रीं कान्तायै नमः।
Om Shrim Kantayai Namah।
14.
ॐ श्रीं कलायै नमः।
Om Shrim Kalayai Namah।
15.
ॐ श्रीं कल्याण्यै नमः।
Om Shrim Kalyanyai Namah।
16.
ॐ श्रीं कपर्दिने नमः।
Om Shrim Kapardine Namah।
17.
ॐ श्रीं कमलायै नमः।
Om Shrim Kamalayai Namah।
18.
ॐ श्रीं कान्तिवर्धिन्यै नमः।
Om Shrim Kantivardhinyai Namah।
19.
ॐ श्रीं कुमार्यै नमः।
Om Shrim Kumaryai Namah।
20.
ॐ श्रीं कामाक्ष्यै नमः।
Om Shrim Kamakshyai Namah।
21.
ॐ श्रीं कीर्तिलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Kirtilakshmyai Namah।
22.
ॐ श्रीं गन्धिन्यै नमः।
Om Shrim Gandhinyai Namah।
23.
ॐ श्रीं गजारूढायै नमः।
Om Shrim Gajarudhayai Namah।
24.
ॐ श्रीं गम्भीरवदनायै नमः।
Om Shrim Gambhiravadanayai Namah।
25.
ॐ श्रीं चक्रहासिन्यै नमः।
Om Shrim Chakrahasinyai Namah।
26.
ॐ श्रीं चक्रायै नमः।
Om Shrim Chakrayai Namah।
27.
ॐ श्रीं ज्योतिलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Jyotilakshmyai Namah।
28.
ॐ श्रीं जयलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Jayalakshmyai Namah।
29.
ॐ श्रीं ज्येष्ठायै नमः।
Om Shrim Jyeshthayai Namah।
30.
ॐ श्रीं जगज्जनन्यै नमः।
Om Shrim Jagajjananyai Namah।
31.
ॐ श्रीं जागृतायै नमः।
Om Shrim Jagritayai Namah।
32.
ॐ श्रीं त्रिगुणायै नमः।
Om Shrim Trigunayai Namah।
33.
ॐ श्रीं त्र्यैलोक्यमोहिन्यै नमः।
Om Shrim Tryailokyamohinyai Namah।
34.
ॐ श्रीं त्र्यैलोक्यपूजितायै नमः।
Om Shrim Tryailokyapujitayai Namah।
35.
ॐ श्रीं नानारूपिण्यै नमः।
Om Shrim Nanarupinyai Namah।
36.
ॐ श्रीं निखिलायै नमः।
Om Shrim Nikhilayai Namah।
37.
ॐ श्रीं नारायण्यै नमः।
Om Shrim Narayanyai Namah।
38.
ॐ श्रीं पद्माक्ष्यै नमः।
Om Shrim Padmakshyai Namah।
39.
ॐ श्रीं परमायै नमः।
Om Shrim Paramayai Namah।
40.
ॐ श्रीं प्राणायै नमः।
Om Shrim Pranayai Namah।
41.
ॐ श्रीं प्रधानायै नमः।
Om Shrim Pradhanayai Namah।
42.
ॐ श्रीं प्राणशक्त्यै नमः।
Om Shrim Pranashaktyai Namah।
43.
ॐ श्रीं ब्रह्माण्यै नमः।
Om Shrim Brahmanyai Namah।
44.
ॐ श्रीं भाग्यलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Bhagyalakshmyai Namah।
45.
ॐ श्रीं भूदेव्यै नमः।
Om Shrim Bhudevyai Namah।
46.
ॐ श्रीं बहुरूपायै नमः।
Om Shrim Bahurupayai Namah।
47.
ॐ श्रीं भद्रकाल्यै नमः।
Om Shrim Bhadrakalyai Namah।
48.
ॐ श्रीं भीमायै नमः।
Om Shrim Bhimayai Namah।
49.
ॐ श्रीं भैरव्यै नमः।
Om Shrim Bhairavyai Namah।
50.
ॐ श्रीं भोगलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Bhogalakshmyai Namah।
51.
ॐ श्रीं भूलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Bhulakshmyai Namah।
52.
ॐ श्रीं महाश्रियै नमः।
Om Shrim Mahashriyai Namah।
53.
ॐ श्रीं माधव्यै नमः।
Om Shrim Madhavyai Namah।
54.
ॐ श्रीं मात्रे नमः।
Om Shrim Matre Namah।
55.
ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Mahalakshmyai Namah।
56.
ॐ श्रीं महावीरायै नमः।
Om Shrim Mahavirayai Namah।
57.
ॐ श्रीं महाशक्त्यै नमः।
Om Shrim Mahashaktyai Namah।
58.
ॐ श्रीं मालाश्रियै नमः।
Om Shrim Malashriyai Namah।
59.
ॐ श्रीं राज्ञ्यै नमः।
Om Shrim Rajnyai Namah।
60.
ॐ श्रीं रमायै नमः।
Om Shrim Ramayai Namah।
61.
ॐ श्रीं राज्यलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Rajyalakshmyai Namah।
62.
ॐ श्रीं रमणीयायै नमः।
Om Shrim Ramaniyayai Namah।
63.
ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Lakshmyai Namah।
64.
ॐ श्रीं लाक्षितायै नमः।
Om Shrim Lakshitayai Namah।
65.
ॐ श्रीं लेखिन्यै नमः।
Om Shrim Lekhinyai Namah।
66.
ॐ श्रीं विजयलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Vijayalakshmyai Namah।
67.
ॐ श्रीं विश्वरूपिण्यै नमः।
Om Shrim Vishvarupinyai Namah।
68.
ॐ श्रीं विश्वाश्रयायै नमः।
Om Shrim Vishvashrayayai Namah।
69.
ॐ श्रीं विशालाक्ष्यै नमः।
Om Shrim Vishalakshyai Namah।
70.
ॐ श्रीं व्यापिन्यै नमः।
Om Shrim Vyapinyai Namah।
71.
ॐ श्रीं वेदिन्यै नमः।
Om Shrim Vedinyai Namah।
72.
ॐ श्रीं वारिधये नमः।
Om Shrim Varidhaye Namah।
73.
ॐ श्रीं व्याघ्र्यै नमः।
Om Shrim Vyaghryai Namah।
74.
ॐ श्रीं वाराह्यै नमः।
Om Shrim Varahyai Namah।
75.
ॐ श्रीं वैनायक्यै नमः।
Om Shrim Vainayakyai Namah।
76.
ॐ श्रीं वरारोहायै नमः।
Om Shrim Vararohayai Namah।
77.
ॐ श्रीं वैशारद्यै नमः।
Om Shrim Vaisharadyai Namah।
78.
ॐ श्रीं शुभायै नमः।
Om Shrim Shubhayai Namah।
79.
ॐ श्रीं शाकम्भर्यै नमः।
Om Shrim Shakambharyai Namah।
80.
ॐ श्रीं श्रीकान्तायै नमः।
Om Shrim Shrikantayai Namah।
81.
ॐ श्रीं कालायै नमः।
Om Shrim Kalayai Namah।
82.
ॐ श्रीं शरण्यै नमः।
Om Shrim Sharanyai Namah।
83.
ॐ श्रीं श्रुतये नमः।
Om Shrim Shrutaye Namah।
84.
ॐ श्रीं स्वप्नदुर्गायै नमः।
Om Shrim Swapnadurgayai Namah।
85.
ॐ श्रीं सुर्यचन्द्राग्निनेत्रत्रयायै नमः।
Om Shrim Suryachandragninetratrayayai Namah।
86.
ॐ श्रीं सिम्हगायै नमः।
Om Shrim Simhagayai Namah।
87.
ॐ श्रीं सर्वदीपिकायै नमः।
Om Shrim Sarvadipikayai Namah।
88.
ॐ श्रीं स्थिरायै नमः।
Om Shrim Sthirayai Namah।
89.
ॐ श्रीं सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः।
Om Shrim Sarvasampattirupinyai Namah।
90.
ॐ श्रीं स्वामिन्यै नमः।
Om Shrim Swaminyai Namah।
91.
ॐ श्रीं सितायै नमः।
Om Shrim Sitayai Namah।
92.
ॐ श्रीं सूक्ष्मायै नमः।
Om Shrim Sukshmayai Namah।
93.
ॐ श्रीं सर्वसम्पन्नायै नमः।
Om Shrim Sarvasampannayai Namah।
94.
ॐ श्रीं हंसिन्यै नमः।
Om Shrim Hansinyai Namah।
95.
ॐ श्रीं हर्षप्रदायै नमः।
Om Shrim Harshapradayai Namah।
96.
ॐ श्रीं हंसगायै नमः।
Om Shrim Hansagayai Namah।
97.
ॐ श्रीं हरिसूतायै नमः।
Om Shrim Harisutayai Namah।
98.
ॐ श्रीं हर्षप्राधान्यै नमः।
Om Shrim Harshapradhanyai Namah।
99.
ॐ श्रीं हरित्पतये नमः।
Om Shrim Haritpataye Namah।
100.
ॐ श्रीं सर्वज्ञानायै नमः।
Om Shrim Sarvajnanayai Namah।
101.
ॐ श्रीं सर्वजनन्यै नमः।
Om Shrim Sarvajananyai Namah।
102.
ॐ श्रीं मुखफलप्रदायै नमः।
Om Shrim Mukhaphalapradayai Namah।
103.
ॐ श्रीं महारूपायै नमः।
Om Shrim Maharupayai Namah।
104.
ॐ श्रीं श्रीकर्यै नमः।
Om Shrim Shrikaryai Namah।
105.
ॐ श्रीं श्रेयसे नमः।
Om Shrim Shreyase Namah।
106.
ॐ श्रीं श्रीचक्रमध्यगायै नमः।
Om Shrim Shrichakramadhyagayai Namah।
107.
ॐ श्रीं श्रीकारिण्यै नमः।
Om Shrim Shrikarinyai Namah।
108.
ॐ श्रीं क्षमायै नमः।
Om Shrim Kshamayai Namah।

॥इति श्री आदिलक्ष्मीष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥
10.240.0.103
facebook button