deepak

108 Names of Goddess Bagalamukhi | Ashtottara Shatanamavali of Bagalamukhi

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Bagalamukhi Names
108 Bagalamukhi Names
Title
108 Bagalamukhi Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Bagalamukhi
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ बगलायै नमः।
Om Bagalayai Namah।
2.
ॐ विष्णुवनितायै नमः।
Om Vishnuvanitayai Namah।
3.
ॐ विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः।
Om Vishnushankarabhaminyai Namah।
4.
ॐ बहुलायै नमः।
Om Bahulayai Namah।
5.
ॐ वेदमात्रे नमः।
Om Vedamatre Namah।
6.
ॐ महाविष्णुप्रस्वै नमः।
Om Mahavishnuprasvai Namah।
7.
ॐ महामत्स्यायै नमः।
Om Mahamatsyayai Namah।
8.
ॐ महाकूर्मायै नमः।
Om Mahakurmayai Namah।
9.
ॐ महावाराहरूपिण्यै नमः।
Om Mahavaraharupinyai Namah।
10.
ॐ नरसिंहप्रियायै नमः।
Om Narasimhapriyayai Namah।
11.
ॐ रम्यायै नमः।
Om Ramyayai Namah।
12.
ॐ वामनायै नमः।
Om Vamanayai Namah।
13.
ॐ बटुरूपिण्यै नमः।
Om Baturupinyai Namah।
14.
ॐ जामदग्न्यस्वरूपायै नमः।
Om Jamadagnyasvarupayai Namah।
15.
ॐ रामायै नमः।
Om Ramayai Namah।
16.
ॐ रामप्रपूजितायै नमः।
Om Ramaprapujitayai Namah।
17.
ॐ कृष्णायै नमः।
Om Krishnayai Namah।
18.
ॐ कपर्दिन्यै नमः।
Om Kapardinyai Namah।
19.
ॐ कृत्यायै नमः।
Om Krityayai Namah।
20.
ॐ कलहायै नमः।
Om Kalahayai Namah।
21.
ॐ कलकारिण्यै नमः।
Om Kalakarinyai Namah।
22.
ॐ बुद्धिरूपायै नमः।
Om Buddhirupayai Namah।
23.
ॐ बुद्धभार्यायै नमः।
Om Buddhabharyayai Namah।
24.
ॐ बौद्धपाखण्डखण्डिन्यै नमः।
Om Bauddhapakhandakhandinyai Namah।
25.
ॐ कल्किरूपायै नमः।
Om Kalkirupayai Namah।
26.
ॐ कलिहरायै नमः।
Om Kaliharayai Namah।
27.
ॐ कलिदुर्गतिनाशिन्यै नमः।
Om Kalidurgatinashinyai Namah।
28.
ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नमः।
Om Kotisuryapratikashayai Namah।
29.
ॐ कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः।
Om Kotikandarpamohinyai Namah।
30.
ॐ केवलायै नमः।
Om Kevalayai Namah।
31.
ॐ कठिनायै नमः।
Om Kathinayai Namah।
32.
ॐ काल्यै नमः।
Om Kalyai Namah।
33.
ॐ कलायै नमः।
Om Kalayai Namah।
34.
ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः।
Om Kaivalyadayinyai Namah।
35.
ॐ केशव्यै नमः।
Om Keshavyai Namah।
36.
ॐ केशवाराध्यायै नमः।
Om Keshavaradhyayai Namah।
37.
ॐ किशोर्यै नमः।
Om Kishoryai Namah।
38.
ॐ केशवस्तुतायै नमः।
Om Keshavastutayai Namah।
39.
ॐ रूद्ररूपायै नमः।
Om Rudrarupayai Namah।
40.
ॐ रूद्रमूर्त्यै नमः।
Om Rudramurtyai Namah।
41.
ॐ रूद्राण्यै नमः।
Om Rudranyai Namah।
42.
ॐ रूद्रदेवतायै नमः।
Om Rudradevatayai Namah।
43.
ॐ नक्षत्ररूपायै नमः।
Om Nakshatrarupayai Namah।
44.
ॐ नक्षत्रायै नमः।
Om Nakshatrayai Namah।
45.
ॐ नक्षत्रेशप्रपूजितायै नमः।
Om Nakshatreshaprapujitayai Namah।
46.
ॐ नक्षत्रेशप्रियायै नमः।
Om Nakshatreshapriyayai Namah।
47.
ॐ नित्यायै नमः।
Om Nityayai Namah।
48.
ॐ नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः।
Om Nakshatrapativanditayai Namah।
49.
ॐ नागिन्यै नमः।
Om Naginyai Namah।
50.
ॐ नागजनन्यै नमः।
Om Nagajananyai Namah।
51.
ॐ नागराजप्रवन्दितायै नमः।
Om Nagarajapravanditayai Namah।
52.
ॐ नागेश्वर्यै नमः।
Om Nageshvaryai Namah।
53.
ॐ नागकन्यायै नमः।
Om Nagakanyayai Namah।
54.
ॐ नागर्यै नमः।
Om Nagaryai Namah।
55.
ॐ नगात्मजायै नमः।
Om Nagatmajayai Namah।
56.
ॐ नगाधिराजतनयायै नमः।
Om Nagadhirajatanayayai Namah।
57.
ॐ नगराजप्रपूजितायै नमः।
Om Nagarajaprapujitayai Namah।
58.
ॐ नवीननीरदायै नमः।
Om Navinaniradayai Namah।
59.
ॐ पीतायै नमः।
Om Pitayai Namah।
60.
ॐ श्यामायै नमः।
Om Shyamayai Namah।
61.
ॐ सौन्दर्यकारिण्यै नमः।
Om Saundaryakarinyai Namah।
62.
ॐ रक्तायै नमः।
Om Raktayai Namah।
63.
ॐ नीलायै नमः।
Om Nilayai Namah।
64.
ॐ घनायै नमः।
Om Ghanayai Namah।
65.
ॐ शुभ्रायै नमः।
Om Shubhrayai Namah।
66.
ॐ श्वेतायै नमः।
Om Shvetayai Namah।
67.
ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
Om Saubhagyadayinyai Namah।
68.
ॐ सुन्दर्यै नमः।
Om Sundaryai Namah।
69.
ॐ सौभगायै नमः।
Om Saubhagayai Namah।
70.
ॐ सौम्यायै नमः।
Om Saumyayai Namah।
71.
ॐ स्वर्णभायै नमः।
Om Svarnabhayai Namah।
72.
ॐ स्वर्गतिप्रदायै नमः।
Om Svargatipradayai Namah।
73.
ॐ रिपुत्रासकर्यै नमः।
Om Riputrasakaryai Namah।
74.
ॐ रेखायै नमः।
Om Rekhayai Namah।
75.
ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः।
Om Shatrusamharakarinyai Namah।
76.
ॐ भामिन्यै नमः।
Om Bhaminyai Namah।
77.
ॐ मायायै नमः।
Om Mayayai Namah।
78.
ॐ स्तम्भिन्यै नमः।
Om Stambhinyai Namah।
79.
ॐ मोहिन्यै नमः।
Om Mohinyai Namah।
80.
ॐ शुभायै नमः।
Om Shubhayai Namah।
81.
ॐ रागद्वेषकर्यै नमः।
Om Ragadveshakaryai Namah।
82.
ॐ रात्र्यै नमः।
Om Ratryai Namah।
83.
ॐ रौरवध्वंसकारिणयै नमः।
Om Rauravadhvamsakarinyai Namah।
84.
ॐ यक्षिण्यै नमः।
Om Yakshinyai Namah।
85.
ॐ सिद्धनिवहायै नमः।
Om Siddhanivahayai Namah।
86.
ॐ सिद्धेशायै नमः।
Om Siddheshayai Namah।
87.
ॐ सिद्धिरूपिण्यै नमः।
Om Siddhirupinyai Namah।
88.
ॐ लङ्कापतिध्वंसकर्यै नमः।
Om Lankapatidhvamsakaryai Namah।
89.
ॐ लङ्केशरिपुवन्दितायै नमः।
Om Lankesharipuvanditayai Namah।
90.
ॐ लङ्कानाथकुलहरायै नमः।
Om Lankanathakulaharayai Namah।
91.
ॐ महारावणहारिण्यै नमः।
Om Maharavanaharinyai Namah।
92.
ॐ देवदानवसिद्धोघपूजितायै नमः।
Om Devadanavasiddhoghapujitayai Namah।
93.
ॐ परमेश्वर्यै नमः।
Om Parameshvaryai Namah।
94.
ॐ पराणुरूपायै नमः।
Om Paranurupayai Namah।
95.
ॐ परमायै नमः।
Om Paramayai Namah।
96.
ॐ परतन्त्रविनाशिन्यै नमः।
Om Paratantravinashinyai Namah।
97.
ॐ वरदायै नमः।
Om Varadayai Namah।
98.
ॐ वरदाराध्यायै नमः।
Om Varadaradhyayai Namah।
99.
ॐ वरदानपरायणायै नमः।
Om Varadanaparayanayai Namah।
100.
ॐ वरदेशप्रियायै नमः।
Om Varadeshapriyai Namah।
101.
ॐ वीरायै नमः।
Om Virayai Namah।
102.
ॐ वीरभूषणभूषितायै नमः।
Om Virabhushanabhushitayai Namah।
103.
ॐ वसुदायै नमः।
Om Vasudayai Namah।
104.
ॐ बहुदायै नमः।
Om Bahudayai Namah।
105.
ॐ वाण्यै नमः।
Om Vanyai Namah।
106.
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः।
Om Brahmarupayai Namah।
107.
ॐ वराननायै नमः।
Om Varananayai Namah।
108.
ॐ बलदायै नमः।
Om Baladayai Namah।
109.
ॐ पीतवसनायै नमः।
Om Pitavasanayai Namah।
110.
ॐ पीतभूषणभूषितायै नमः।
Om Pitabhushanabhushitayai Namah।
111.
ॐ पीतपुष्पप्रियायै नमः।
Om Pitapushpapriyayai Namah।
112.
ॐ पीतहारायै नमः।
Om Pitaharayai Namah।
113.
ॐ पीतस्वरूपिण्यै नमः।
Om Pitasvarupinyai Namah।

10.240.0.75
facebook button