deepak

108 Names of Goddess Bhairavi | Ashtottara Shatanamavali of Bhairavi

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Bhairavi Names
Title
108 Bhairavi Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Bhairavi
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ भैरव्यै नमः।
Om Bhairavyai Namah।
2.
ॐ भैरवाराध्यायै नमः।
Om Bhairavaradhyayai Namah।
3.
ॐ भूतिदायै नमः।
Om Bhutidayai Namah।
4.
ॐ भूतभावनायै नमः।
Om Bhutabhavanayai Namah।
5.
ॐ आर्यायै नमः।
Om Aryayai Namah।
6.
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
Om Brahmyai Namah।
7.
ॐ कामधेनवे नमः।
Om Kamadhenave Namah।
8.
ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।
Om Sarvasampatpradayinyai Namah।
9.
ॐ त्रैलोक्यवन्दितायै नमः।
Om Trailokyavanditayai Namah।
10.
ॐ देव्यै नमः।
Om Devyai Namah।
11.
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।
Om Mahishasuramardinyai Namah।
12.
ॐ मोहघ्न्यै नमः।
Om Mohaghnyai Namah।
13.
ॐ मालत्यै नमः।
Om Malatyai Namah।
14.
ॐ मालायै नमः।
Om Malayai Namah।
15.
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः।
Om Mahapatakanashinyai Namah।
16.
ॐ क्रोधिन्यै नमः।
Om Krodhinyai Namah।
17.
ॐ क्रोधनिलयायै नमः।
Om Krodhanilayayai Namah।
18.
ॐ क्रोधरक्तेक्षणायै नमः।
Om Krodharaktekshanayai Namah।
19.
ॐ कुह्वै नमः।
Om Kuhvai Namah।
20.
ॐ त्रिपुरायै नमः।
Om Tripurayai Namah।
21.
ॐ त्रिपुराधारायै नमः।
Om Tripuradharayai Namah।
22.
ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
Om Trinetrayai Namah।
23.
ॐ भीमभैरव्यै नमः।
Om Bhimabhairavyai Namah।
24.
ॐ देवक्यै नमः।
Om Devakyai Namah।
25.
ॐ देवमात्रे नमः।
Om Devamatre Namah।
26.
ॐ देवदुष्टविनाशिन्यै नमः।
Om Devadushtavinashinyai Namah।
27.
ॐ दामोदरप्रियायै नमः।
Om Damodarapriyayai Namah।
28.
ॐ दीर्घायै नमः।
Om Dirghayai Namah।
29.
ॐ दुर्गायै नमः।
Om Durgayai Namah।
30.
ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः।
Om Durgatinashinyai Namah।
31.
ॐ लम्बोदर्यै नमः।
Om Lambodaryai Namah।
32.
ॐ लम्बकर्णायै नमः।
Om Lambakarnayai Namah।
33.
ॐ प्रलम्बितपयोधरायै नमः।
Om Pralambitapayodharayai Namah।
34.
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः।
Om Pratyangirayai Namah।
35.
ॐ प्रतिपदायै नमः।
Om Pratipadayai Namah।
36.
ॐ प्रणतक्लेशनाशिन्यै नमः।
Om Pranatakleshanashinyai Namah।
37.
ॐ प्रभावत्यै नमः।
Om Prabhavatyai Namah।
38.
ॐ गुणवत्यै नमः।
Om Gunavatyai Namah।
39.
ॐ गणमात्रे नमः।
Om Ganamatre Namah।
40.
ॐ गुहेश्वर्यै नमः।
Om Guheshwaryai Namah।
41.
ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
Om Kshirabdhitanayayai Namah।
42.
ॐ क्षेम्यायै नमः।
Om Kshemyayai Namah।
43.
ॐ जगत्त्राणविधायिन्यै नमः।
Om Jagattranavidhayinyai Namah।
44.
ॐ महामार्यै नमः।
Om Mahamaryai Namah।
45.
ॐ महामोहायै नमः।
Om Mahamohayai Namah।
46.
ॐ महाक्रोधायै नमः।
Om Mahakrodhayai Namah।
47.
ॐ महानद्यै नमः।
Om Mahanadyai Namah।
48.
ॐ महापातकसंहन्त्र्यै नमः।
Om Mahapatakasamhantryai Namah।
49.
ॐ महामोहप्रदायिन्यै नमः।
Om Mahamohapradayinyai Namah।
50.
ॐ विकरालायै नमः।
Om Vikaralayai Namah।
51.
ॐ महाकालायै नमः।
Om Mahakalayai Namah।
52.
ॐ कालरूपायै नमः।
Om Kalarupayai Namah।
53.
ॐ कलावत्यै नमः।
Om Kalavatyai Namah।
54.
ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः।
Om Kapalakhatvangadharayai Namah।
55.
ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः।
Om Khadgakharparadharinyai Namah।
56.
ॐ कुमार्यै नमः।
Om Kumaryai Namah।
57.
ॐ कुङ्कुमप्रीतायै नमः।
Om Kunkumapritayai Namah।
58.
ॐ कुङ्कुमारूणरञ्जितायै नमः।
Om Kunkumarunaranjitayai Namah।
59.
ॐ कौमोदक्यै नमः।
Om Kaumodakyai Namah।
60.
ॐ कुमुदिन्यै नमः।
Om Kumudinyai Namah।
61.
ॐ कीर्त्यायै नमः।
Om Kirtyayai Namah।
62.
ॐ कीर्तिप्रदायिन्यै नमः।
Om Kirtipradayinyai Namah।
63.
ॐ नवीनायै नमः।
Om Navinayai Namah।
64.
ॐ नीरदायै नमः।
Om Niradayai Namah।
65.
ॐ नित्यायै नमः।
Om Nityayai Namah।
66.
ॐ नन्दिकेश्वरपालिन्यै नमः।
Om Nandikeshwarapalinyai Namah।
67.
ॐ घर्घरायै नमः।
Om Ghargharayai Namah।
68.
ॐ घर्घरारावायै नमः।
Om Gharghararavayai Namah।
69.
ॐ घोरायै नमः।
Om Ghorayai Namah।
70.
ॐ घोरस्वरूपिण्यै नमः।
Om Ghoraswarupinyai Namah।
71.
ॐ कलिघ्न्यै नमः।
Om Kalighnyai Namah।
72.
ॐ कलिधर्मघ्न्यै नमः।
Om Kalidharmaghnyai Namah।
73.
ॐ कलिकौतुकनाशिन्यै नमः।
Om Kalikautukanashinyai Namah।
74.
ॐ किशोर्यै नमः।
Om Kishoryai Namah।
75.
ॐ केशवप्रीतायै नमः।
Om Keshavapritayai Namah।
76.
ॐ क्लेशसङ्घनिवारिण्यै नमः।
Om Kleshasanghanivarinyai Namah।
77.
ॐ महोन्मत्तायै नमः।
Om Mahonmattayai Namah।
78.
ॐ महामत्तायै नमः।
Om Mahamattayai Namah।
79.
ॐ महाविद्यायै नमः।
Om Mahavidyayai Namah।
80.
ॐ महीमय्यै नमः।
Om Mahimayyai Namah।
81.
ॐ महायज्ञायै नमः।
Om Mahayagyayai Namah।
82.
ॐ महावाण्यै नमः।
Om Mahavanyai Namah।
83.
ॐ महामन्दरधारिण्यै नमः।
Om Mahamandaradharinyai Namah।
84.
ॐ मोक्षदायै नमः।
Om Mokshadayai Namah।
85.
ॐ मोहदायै नमः।
Om Mohadayai Namah।
86.
ॐ मोहायै नमः।
Om Mohayai Namah।
87.
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः।
Om Bhuktimuktipradayinyai Namah।
88.
ॐ अट्टाट्टहासनिरतायै नमः।
Om Attattahasaniratayai Namah।
89.
ॐ क्वणन्नूपुरधारिण्यै नमः।
Om Kwanannupuradharinyai Namah।
90.
ॐ दीर्घदंष्ट्रायै नमः।
Om Dirghadamshtrayai Namah।
91.
ॐ दीर्घमुख्यै नमः।
Om Dirghamukhyai Namah।
92.
ॐ दीर्घघोणायै नमः।
Om Dirghaghonayai Namah।
93.
ॐ दीर्घिकायै नमः।
Om Dirghikayai Namah।
94.
ॐ दनुजान्तकर्यै नमः।
Om Danujantakaryai Namah।
95.
ॐ दुष्टायै नमः।
Om Dushtayai Namah।
96.
ॐ दुःखदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः।
Om Dukhadaridryabhanjinyai Namah।
97.
ॐ दुराचारायै नमः।
Om Duracharayai Namah।
98.
ॐ दोषघ्न्यै नमः।
Om Doshaghnyai Namah।
99.
ॐ दमपत्न्यै नमः।
Om Damapatnyai Namah।
100.
ॐ दयापरायै नमः।
Om Dayaparayai Namah।
101.
ॐ मनोभवायै नमः।
Om Manobhavayai Namah।
102.
ॐ मनुमय्यै नमः।
Om Manumayyai Namah।
103.
ॐ मनुवंशप्रवर्धिन्यै नमः।
Om Manuvanshapravardhinyai Namah।
104.
ॐ श्यामायै नमः।
Om Shyamayai Namah।
105.
ॐ श्यामतनवे नमः।
Om Shyamatanave Namah।
106.
ॐ शोभायै नमः।
Om Shobhayai Namah।
107.
ॐ सौम्यायै नमः।
Om Saumyayai Namah।
108.
ॐ शम्भुविलासिन्यै नमः।
Om Shambhuvilasinyai Namah।

10.240.0.75
facebook button