deepak

108 Names of Goddess Kamala | Ashtottara Shatanamavali of Kamala

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Kamala Names
Title
108 Kamala Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Kamala
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ महामायायै नमः।
Om Mahamayayai Namah।
2.
ॐ महालक्ष्यै नमः।
Om Mahalakshyai Namah।
3.
ॐ महावाण्यै नमः।
Om Mahavanyai Namah।
4.
ॐ महेश्वर्यै नमः।
Om Maheshwaryai Namah।
5.
ॐ महादेव्यै नमः।
Om Mahadevyai Namah।
6.
ॐ महारात्र्यै नमः।
Om Maharatryai Namah।
7.
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।
Om Mahishasuramardinyai Namah।
8.
ॐ कालरात्र्यै नमः।
Om Kalaratryai Namah।
9.
ॐ कुह्वै नमः।
Om Kuhvai Namah।
10.
ॐ पूर्णायै नमः।
Om Purnayai Namah।
11.
ॐ आनन्दायै नमः।
Om Anandayai Namah।
12.
ॐ आद्यायै नमः।
Om Adyayai Namah।
13.
ॐ भद्रिकायै नमः।
Om Bhadrikayai Namah।
14.
ॐ निशायै नमः।
Om Nishayai Namah।
15.
ॐ जयायै नमः।
Om Jayayai Namah।
16.
ॐ रिक्तायै नमः।
Om Riktayai Namah।
17.
ॐ महाशक्त्यै नमः।
Om Mahashaktyai Namah।
18.
ॐ देवमात्रे नमः।
Om Devamatre Namah।
19.
ॐ कृशोदर्यै नमः।
Om Krishodaryai Namah।
20.
ॐ शच्यै नमः।
Om Shachyai Namah।
21.
ॐ इन्द्राण्यै नमः।
Om Indranyai Namah।
22.
ॐ शक्रनुतायै नमः।
Om Shakranutayai Namah।
23.
ॐ शङ्करप्रियवल्लभायै नमः।
Om Shankarapriyavallabhayai Namah।
24.
ॐ महावराहजनन्यै नमः।
Om Mahavarahajananyai Namah।
25.
ॐ मदनोन्मथिन्यै नमः।
Om Madanonmathinyai Namah।
26.
ॐ मह्यै नमः।
Om Mahyai Namah।
27.
ॐ वैकुण्ठनाथरमण्यै नमः।
Om Vaikunthanatharamanyai Namah।
28.
ॐ विष्णुवक्षःस्थलस्थितायै नमः।
Om Vishnuvakshahsthalasthitayai Namah।
29.
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः।
Om Vishveshvaryai Namah।
30.
ॐ विश्वमात्रे नमः।
Om Vishvamatre Namah।
31.
ॐ वरदायै नमः।
Om Varadayai Namah।
32.
ॐ अभयदायै नमः।
Om Abhayadayai Namah।
33.
ॐ शिवायै नमः।
Om Shivayai Namah।
34.
ॐ शूलिन्यै नमः।
Om Shulinyai Namah।
35.
ॐ चक्रिण्यै नमः।
Om Chakrinyai Namah।
36.
ॐ मायै नमः।
Om Mayai Namah।
37.
ॐ पाशिन्यै नमः।
Om Pashinyai Namah।
38.
ॐ शङ्खधारिण्यै नमः।
Om Shankhadharinyai Namah।
39.
ॐ गदिन्यै नमः।
Om Gadinyai Namah।
40.
ॐ मुण्डमालायै नमः।
Om Mundamalayai Namah।
41.
ॐ कमलायै नमः।
Om Kamalayai Namah।
42.
ॐ करूणालयायै नमः।
Om Karunalayayai Namah।
43.
ॐ पद्माक्षधारिण्यै नमः।
Om Padmakshadharinyai Namah।
44.
ॐ अम्बायै नमः।
Om Ambayai Namah।
45.
ॐ महाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः।
Om Mahavishnupriyankaryai Namah।
46.
ॐ गोलोकनाथरमण्यै नमः।
Om Golokanatharamanyai Namah।
47.
ॐ गोलोकेश्वरपूजितायै नमः।
Om Golokeshvarapujitayai Namah।
48.
ॐ गयायै नमः।
Om Gayayai Namah।
49.
ॐ गङ्गायै नमः।
Om Gangayai Namah।
50.
ॐ यमुनायै नमः।
Om Yamunayai Namah।
51.
ॐ गोमत्यै नमः।
Om Gomatyai Namah।
52.
ॐ गरूडासनायै नमः।
Om Garudasanayai Namah।
53.
ॐ गण्डक्यै नमः।
Om Gandakyai Namah।
54.
ॐ सरय्वै नमः।
Om Sarayvai Namah।
55.
ॐ ताप्यै नमः।
Om Tapyai Namah।
56.
ॐ रेवायै नमः।
Om Revayai Namah।
57.
ॐ पयस्विन्यै नमः।
Om Payasvinyai Namah।
58.
ॐ नर्मदायै नमः।
Om Narmadayai Namah।
59.
ॐ कावेर्यै नमः।
Om Kaveryai Namah।
60.
ॐ केदारस्थलवासिन्यै नमः।
Om Kedarasthalavasinyai Namah।
61.
ॐ किशोर्यै नमः।
Om Kishoryai Namah।
62.
ॐ केशवनुतायै नमः।
Om Keshavanutayai Namah।
63.
ॐ महेन्द्रपरिवन्दितायै नमः।
Om Mahendraparivanditayai Namah।
64.
ॐ ब्रह्मादिदेवनिर्माणकारिण्यै नमः।
Om Brahmadidevanirmanakarinyai Namah।
65.
ॐ वेदपूजितायै नमः।
Om Vedapujitayai Namah।
66.
ॐ कोटिब्रह्माण्डमध्यस्थायै नमः।
Om Kotibrahmandamadhyasthayai Namah।
67.
ॐ कोटिब्रह्माण्डकारिण्यै नमः।
Om Kotibrahmandakarinyai Namah।
68.
ॐ श्रुतिरूपायै नमः।
Om Shrutirupayai Namah।
69.
ॐ श्रुतिकर्यै नमः।
Om Shrutikaryai Namah।
70.
ॐ श्रुतिस्मृतिपरायणायै नमः।
Om Shrutismritiparayanayai Namah।
71.
ॐ इन्दिरायै नमः।
Om Indirayai Namah।
72.
ॐ सिन्धुतनयायै नमः।
Om Sindhutanayayai Namah।
73.
ॐ मातङ्ग्यै नमः।
Om Matangyai Namah।
74.
ॐ लोकमातृकायै नमः।
Om Lokamatrikayai Namah।
75.
ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः।
Om Trilokajananyai Namah।
76.
ॐ तन्त्रायै नमः।
Om Tantrayai Namah।
77.
ॐ तन्त्रमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः।
Om Tantramantrasvarupinyai Namah।
78.
ॐ तरुण्यै नमः।
Om Tarunyai Namah।
79.
ॐ तमोहन्त्र्यै नमः।
Om Tamohantryai Namah।
80.
ॐ मङ्गलायै नमः।
Om Mangalayai Namah।
81.
ॐ मङ्गलायनायै नमः।
Om Mangalayanayai Namah।
82.
ॐ मधुकैटभमथन्यै नमः।
Om Madhukaitabhamathanyai Namah।
83.
ॐ शुम्भासुरविनाशिन्यै नमः।
Om Shumbhasuravinashinyai Namah।
84.
ॐ निशुम्भादिहरायै नमः।
Om Nishumbhadiharayai Namah।
85.
ॐ मात्रे नमः।
Om Matre Namah।
86.
ॐ हरिशङ्करपूजितायै नमः।
Om Harishankarapujitayai Namah।
87.
ॐ सर्वदेवमय्यै नमः।
Om Sarvadevamayyai Namah।
88.
ॐ सर्वायै नमः।
Om Sarvayai Namah।
89.
ॐ शरणागतपालिन्यै नमः।
Om Sharanagatapalinyai Namah।
90.
ॐ शरण्यायै नमः।
Om Sharanyayai Namah।
91.
ॐ शम्भुवनितायै नमः।
Om Shambhuvanitayai Namah।
92.
ॐ सिन्धुतीरनिवासिन्यै नमः।
Om Sindhutiranivasinyai Namah।
93.
ॐ गन्धर्वगानरसिकायै नमः।
Om Gandharvaganarasikayai Namah।
94.
ॐ गीतायै नमः।
Om Gitayai Namah।
95.
ॐ गोविन्दवल्लभायै नमः।
Om Govindavallabhayai Namah।
96.
ॐ त्रैलोक्यपालिन्यै नमः।
Om Trailokyapalinyai Namah।
97.
ॐ तत्त्वरूपायै नमः।
Om Tattvarupayai Namah।
98.
ॐ तारुण्यपूरितायै नमः।
Om Tarunyapuritayai Namah।
99.
ॐ चन्द्रावल्यै नमः।
Om Chandravalyai Namah।
100.
ॐ चन्द्रमुख्यै नमः।
Om Chandramukhyai Namah।
101.
ॐ चन्द्रिकायै नमः।
Om Chandrikayai Namah।
102.
ॐ चन्द्रपूजितायै नमः।
Om Chandrapujitayai Namah।
103.
ॐ चन्द्रायै नमः।
Om Chandrayai Namah।
104.
ॐ शशाङ्कभगिन्यै नमः।
Om Shashankabhaginyai Namah।
105.
ॐ गीतवाद्यपरायणायै नमः।
Om Gitavadyaparayanayai Namah।
106.
ॐ सृष्टिरूपायै नमः।
Om Srishtirupayai Namah।
107.
ॐ सृष्टिकर्यै नमः।
Om Srishtikaryai Namah।
108.
ॐ सृष्टिसंहारकारिण्यै नमः।
Om Srishtisamharakarinyai Namah।

10.240.0.103
facebook button