deepak

108 Names of Goddess Tara | Ashtottara Shatanamavali of Goddess Tara

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Tara Names
Title
108 Tara Names
Ashtottara Shatanamavali of Goddess Tara
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ तारिण्यै नमः।
Om Tarinyai Namah।
2.
ॐ तरलायै नमः।
Om Tarlayai Namah।
3.
ॐ तन्व्यै नमः।
Om Tanvyai Namah।
4.
ॐ तारायै नमः।
Om Tarayai Namah।
5.
ॐ तरुणवल्लर्यै नमः।
Om Tarunavallaryai Namah।
6.
ॐ तीररूपायै नमः।
Om Tirarupayai Namah।
7.
ॐ तर्यै नमः।
Om Taryai Namah।
8.
ॐ श्यामायै नमः।
Om Shyamayai Namah।
9.
ॐ तनुक्षीणपयोधरायै नमः।
Om Tanukshinapayodharayai Namah।
10.
ॐ तुरीयायै नमः।
Om Turiyayai Namah।
11.
ॐ तरुणायै नमः।
Om Tarunayai Namah।
12.
ॐ तीव्रगमनायै नमः।
Om Tivragamanayai Namah।
13.
ॐ नीलवाहिन्यै नमः।
Om Nilavahinyai Namah।
14.
ॐ उग्रतारायै नमः।
Om Ugratarayai Namah।
15.
ॐ जयायै नमः।
Om Jayayai Namah।
16.
ॐ चण्ड्यै नमः।
Om Chandyai Namah।
17.
ॐ श्रीमदेकजटाशिरायै नमः।
Om Shrimadekajatashirayai Namah।
18.
ॐ तरुण्यै नमः।
Om Tarunyai Namah।
19.
ॐ शाम्भव्यै नमः।
Om Shambhavyai Namah।
20.
ॐ छिन्नभालायै नमः।
Om Chhinnabhalayai Namah।
21.
ॐ भद्रतारिण्यै नमः ।
Om Bhadratarinyai Namah।
22.
ॐ उग्रायै नमः।
Om Ugrayai Namah।
23.
ॐ उग्रप्रभायै नमः।
Om Ugraprabhayai Namah।
24.
ॐ नीलायै नमः।
Om Nilayai Namah।
25.
ॐ कृष्णायै नमः।
Om Krishnayai Namah।
26.
ॐ नीलसरस्वत्यै नमः।
Om Nilasarasvatyai Namah।
27.
ॐ द्वितीयायै नमः।
Om Dvitiyayai Namah।
28.
ॐ शोभनायै नमः।
Om Shobhanayai Namah।
29.
ॐ नित्यायै नमः।
Om Nityayai Namah।
30.
ॐ नवीनायै नमः।
Om Navinayai Namah।
31.
ॐ नित्यनूतनायै नमः।
Om Nityanutanayai Namah।
32.
ॐ चण्डिकायै नमः।
Om Chandikayai Namah।
33.
ॐ विजयाराध्यायै नमः।
Om Vijayaradhyayai Namah।
34.
ॐ देव्यै नमः।
Om Devyai Namah।
35.
ॐ गगनवाहिन्यै नमः।
Om Gaganavahinyai Namah।
36.
ॐ अट्टहास्यायै नमः।
Om Attahasyayai Namah।
37.
ॐ करालास्यायै नमः।
Om Karalasyayai Namah।
38.
ॐ चरास्यायै नमः।
Om Charasyayai Namah।
39.
ॐ अदितिपूजितायै नमः।
Om Aditipujitayai Namah।
40.
ॐ सगुणायै नमः।
Om Sagunayai Namah।
41.
ॐ असगुणायै नमः।
Om Asagunayai Namah।
42.
ॐ आराध्यायै नमः।
Om Aradhyayai Namah।
43.
ॐ हरीन्द्रदेवपूजितायै नमः।
Om Harindradevapujitayai Namah।
44.
ॐ रक्तप्रियायै नमः।
Om Raktapriyayai Namah।
45.
ॐ रक्ताक्ष्यै नमः।
Om Raktakshyai Namah।
46.
ॐ रुधिरास्यविभूषितायै नमः।
Om Rudhirasyavibhushitayai Namah।
47.
ॐ बलिप्रियायै नमः।
Om Balipriyayai Namah।
48.
ॐ बलिरतायै नमः।
Om Baliratayai Namah।
49.
ॐ दुर्धायै नमः।
Om Durdhayai Namah।
50.
ॐ बलवत्यै नमः।
Om Balavatyai Namah।
51.
ॐ बलायै नमः।
Om Balayai Namah।
52.
ॐ बलप्रियायै नमः।
Om Balapriyayai Namah।
53.
ॐ बलरतायै नमः।
Om Balaratayai Namah।
54.
ॐ बलरामप्रपूजितायै नमः।
Om Balaramaprapujitayai Namah।
55.
ॐ ऊर्ध्वकेशेश्वर्यै नमः।
Om Urdhvakesheshvaryai Namah।
56.
ॐ केशायै नमः।
Om Keshayai Namah।
57.
ॐ केशवायै नमः।
Om Keshavayai Namah।
58.
ॐ सविभूषितायै नमः।
Om Savibhushitayai Namah।
59.
ॐ पद्ममालायै नमः।
Om Padmamalayai Namah।
60.
ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
Om Padmakshyai Namah।
61.
ॐ कामाख्यायै नमः।
Om Kamakhyayai Namah।
62.
ॐ गिरिनन्दिन्यै नमः।
Om Girinandinyai Namah।
63.
ॐ दक्षिणायै नमः।
Om Dakshinayai Namah।
64.
ॐ दक्षायै नमः।
Om Dakshayai Namah।
65.
ॐ दक्षजायै नमः।
Om Dakshajayai Namah।
66.
ॐ दक्षिणेरतायै नमः।
Om Dakshineratayai Namah।
67.
ॐ वज्रपुष्पप्रियायै नमः।
Om Vajrapushpapriyayai Namah।
68.
ॐ रक्तप्रियायै नमः।
Om Raktapriyayai Namah।
69.
ॐ कुसुमभूषितायै नमः।
Om Kusumabhushitayai Namah।
70.
ॐ माहेश्वर्यै नमः।
Om Maheshvaryai Namah।
71.
ॐ महादेवप्रियायै नमः।
Om Mahadevapriyayai Namah।
72.
ॐ पञ्चविभूषितायै नमः।
Om Panchavibhushitayai Namah।
73.
ॐ इडायै नमः।
Om Idayai Namah।
74.
ॐ पिङ्गलायै नमः।
Om Pingalayai Namah।
75.
ॐ सुषुम्णाप्राणरूपिण्यै नमः।
Om Sushumnapranarupinyai Namah।
76.
ॐ गान्धार्यै नमः।
Om Gandharyai Namah।
77.
ॐ पञ्चम्यै नमः।
Om Panchamyai Namah।
78.
ॐ पञ्चाननादिपरिपूजितायै नमः।
Om Panchananadiparipujitayai Namah।
79.
ॐ तथ्यविद्यायै नमः।
Om Tathyavidyayai Namah।
80.
ॐ तथ्यरूपायै नमः।
Om Tathyarupayai Namah।
81.
ॐ तथ्यमार्गानुसारिण्यै नमः।
Om Tathyamarganusarinyai Namah।
82.
ॐ तत्त्वरूपायै नमः।
Om Tattvarupayai Namah।
83.
ॐ तत्त्वप्रियायै नमः।
Om Tattvapriyayai Namah।
84.
ॐ तत्त्वज्ञानात्मिकायै नमः।
Om Tattvagyanatmikayai Namah।
85.
ॐ अनघायै नमः।
Om Anaghayai Namah।
86.
ॐ ताण्डवाचारसन्तुष्टायै नमः।
Om Tandavacharasantushtayai Namah।
87.
ॐ ताण्डवप्रियकारिण्यै नमः।
Om Tandavapriyakarinyai Namah।
88.
ॐ तालदानरतायै नमः।
Om Taladanaratayai Namah।
89.
ॐ क्रूरतापिन्यै नमः।
Om Kruratapinyai Namah।
90.
ॐ तरणिप्रभायै नमः।
Om Taraniprabhayai Namah।
91.
ॐ त्रपायुक्तायै नमः।
Om Trapayuktayai Namah।
92.
ॐ त्रपामुक्तायै नमः।
Om Trapamuktayai Namah।
93.
ॐ तर्पितायै नमः।
Om Tarpitayai Namah।
94.
ॐ तृप्तिकारिण्यै नमः।
Om Triptikarinyai Namah।
95.
ॐ तारुण्यभावसन्तुष्टायै नमः।
Om Tarunyabhavasantushtayai Namah।
96.
ॐ शक्तिभक्तानुरागिन्यै नमः।
Om Shaktibhaktanuraginyai Namah।
97.
ॐ शिवासक्तायै नमः।
Om Shivasaktayai Namah।
98.
ॐ शिवरत्यै नमः।
Om Shivaratyai Namah।
99.
ॐ शिवभक्तिपरायणायै नमः।
Om Shivabhaktiparayanayai Namah।
100.
ॐ ताम्रद्युत्यै नमः।
Om Tamradyutyai Namah।
101.
ॐ ताम्ररागायै नमः।
Om Tamraragayai Namah।
102.
ॐ ताम्रपात्रप्रभोजिन्यै नमः।
Om Tamrapatraprabhojinyai Namah।
103.
ॐ बलभद्रप्रेमरतायै नमः।
Om Balabhadrapremaratayai Namah।
104.
ॐ बलिभुजे नमः।
Om Balibhuje Namah।
105.
ॐ बलिकल्पिन्यै नमः।
Om Balikalpinyai Namah।
106.
ॐ रामरूपायै नमः।
Om Ramarupayai Namah।
107.
ॐ रामशक्त्यै नमः।
Om Ramashaktyai Namah।
108.
ॐ रामरूपानुकारिण्यै नमः।
Om Ramarupanukarinyai Namah।

10.160.0.61
facebook button