deepak

108 Names of Siddhivinayaka | Ashtottara Shatanamavali of Siddhivinayaka

deepak
Useful Tips on
Panchang
108 Siddhivinayaka Names
108 Siddhivinayaka Names
Title
108 Siddhivinayaka Names
Ashtottara Shatanamavali of Siddhivinayaka
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ विनायकाय नमः।
Om Vinayakaya Namah।
2.
ॐ विघ्नराजाय नमः।
Om Vighnarajaya Namah।
3.
ॐ गौरीपुत्राय नमः।
Om Gauriputraya Namah।
4.
ॐ गणेश्वराय नमः।
Om Ganeshwaraya Namah।
5.
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः।
Om Skandagrajaya Namah।
6.
ॐ अव्ययाय नमः।
Om Avyayaya Namah।
7.
ॐ पूताय नमः।
Om Putaya Namah।
8.
ॐ दक्षाध्यक्ष्याय नमः।
Om Dakshadhyakshyaya Namah।
9.
ॐ द्विजप्रियाय नमः।
Om Dwijapriyaya Namah।
10.
ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः।
Om Agnigarbhachchhide Namah।
11.
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः।
Om Indrashripradaya Namah।
12.
ॐ वाणीबलप्रदाय नमः।
Om Vanibalapradaya Namah।
13.
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।
Om Sarvasiddhipradayakaya Namah।
14.
ॐ शर्वतनयाय नमः।
Om Sharvatanayaya Namah।
15.
ॐ गौरीतनूजाय नमः।
Om Gauritanujaya Namah।
16.
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।
Om Sharvaripriyaya Namah।
17.
ॐ सर्वात्मकाय नमः।
Om Sarvatmakaya Namah।
18.
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।
Om Srishtikartre Namah।
19.
ॐ देवानीकार्चिताय नमः।
Om Devanikarchitaya Namah।
20.
ॐ शिवाय नमः।
Om Shivaya Namah।
21.
ॐ शुद्धाय नमः।
Om Shuddhaya Namah।
22.
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः।
Om Buddhipriyaya Namah।
23.
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
24.
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
Om Brahmacharine Namah।
25.
ॐ गजाननाय नमः।
Om Gajananaya Namah।
26.
ॐ द्वैमातुराय नमः।
Om Dwaimaturaya Namah।
27.
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
Om Munistutyaya Namah।
28.
ॐ भक्त विघ्न विनाशनाय नमः।
Om Bhakta Vighna Vinashanaya Namah।
29.
ॐ एकदन्ताय नमः।
Om Ekadantaya Namah।
30.
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
Om Chaturbahave Namah।
31.
ॐ शक्तिसंयुताय नमः।
Om Shaktisamyutaya Namah।
32.
ॐ चतुराय नमः।
Om Chaturaya Namah।
33.
ॐ लम्बोदराय नमः।
Om Lambodaraya Namah।
34.
ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
Om Shurpakarnaya Namah।
35.
ॐ हेरम्बाय नमः।
Om Herambaya Namah।
36.
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः।
Om Brahmavittamaya Namah।
37.
ॐ कालाय नमः।
Om Kalaya Namah।
38.
ॐ ग्रहपतये नमः।
Om Grahapataye Namah।
39.
ॐ कामिने नमः।
Om Kamine Namah।
40.
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
Om Somasuryagnilochanaya Namah।
41.
ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः।
Om Pashankushadharaya Namah।
42.
ॐ छन्दाय नमः।
Om Chhandaya Namah।
43.
ॐ गुणातीताय नमः।
Om Gunatitaya Namah।
44.
ॐ निरञ्जनाय नमः।
Om Niranjanaya Namah।
45.
ॐ अकल्मषाय नमः।
Om Akalmashaya Namah।
46.
ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः।
Om Swayamsiddharchitapadaya Namah।
47.
ॐ बीजापूरकराय नमः।
Om Bijapurakaraya Namah।
48.
ॐ अव्यक्ताय नमः।
Om Avyaktaya Namah।
49.
ॐ गदिने नमः।
Om Gadine Namah।
50.
ॐ वरदाय नमः।
Om Varadaya Namah।
51.
ॐ शाश्वताय नमः।
Om Shashwataya Namah।
52.
ॐ कृतिने नमः।
Om Kritine Namah।
53.
ॐ विद्वत्प्रियाय नमः।
Om Vidwatpriyaya Namah।
54.
ॐ वीतभयाय नमः।
Om Vitabhayaya Namah।
55.
ॐ चक्रिणे नमः।
Om Chakrine Namah।
56.
ॐ इक्षुचापधृते नमः।
Om Ikshuchapadhrite Namah।
57.
ॐ अब्जोत्पलकराय नमः।
Om Abjotpalakaraya Namah।
58.
ॐ श्रीधाय नमः।
Om Shridhaya Namah।
59.
ॐ श्रीहेतवे नमः।
Om Shrihetave Namah।
60.
ॐ स्तुतिहर्षताय नमः।
Om Stutiharshataya Namah।
61.
ॐ कलाद्भृते नमः।
Om Kaladbhrite Namah।
62.
ॐ जटिने नमः।
Om Jatine Namah।
63.
ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
Om Chandrachudaya Namah।
64.
ॐ अमरेश्वराय नमः।
Om Amareshwaraya Namah।
65.
ॐ नागयज्ञोपवीतिने नमः।
Om Nagayajnopavitine Namah।
66.
ॐ श्रीकान्ताय नमः।
Om Shrikantaya Namah।
67.
ॐ रामार्चितपदाय नमः।
Om Ramarchitapadaya Namah।
68.
ॐ वृतिने नमः।
Om Vritine Namah।
69.
ॐ स्थूलकान्ताय नमः।
Om Sthulakantaya Namah।
70.
ॐ त्रयीकर्त्रे नमः।
Om Trayikartre Namah।
71.
ॐ सङ्घोषप्रियाय नमः।
Om Sanghoshapriyaya Namah।
72.
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
Om Purushottamaya Namah।
73.
ॐ स्थूलतुण्डाय नमः।
Om Sthulatundaya Namah।
74.
ॐ अग्रजन्याय नमः।
Om Agrajanyaya Namah।
75.
ॐ ग्रामण्ये नमः।
Om Gramanye Namah।
76.
ॐ गणपाय नमः।
Om Ganapaya Namah।
77.
ॐ स्थिराय नमः।
Om Sthiraya Namah।
78.
ॐ वृद्धिदाय नमः।
Om Vriddhidaya Namah।
79.
ॐ सुभगाय नमः।
Om Subhagaya Namah।
80.
ॐ शूराय नमः।
Om Shuraya Namah।
81.
ॐ वागीशाय नमः।
Om Vagishaya Namah।
82.
ॐ सिद्धिदाय नमः।
Om Siddhidaya Namah।
83.
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः।
Om Durvabilvapriyaya Namah।
84.
ॐ कान्ताय नमः।
Om Kantaya Namah।
85.
ॐ पापहारिणे नमः।
Om Papaharine Namah।
86.
ॐ कृतागमाय नमः।
Om Kritagamaya Namah।
87.
ॐ समाहिताय नमः।
Om Samahitaya Namah।
88.
ॐ वक्रतुण्डाय नमः।
Om Vakratundaya Namah।
89.
ॐ श्रीप्रदाय नमः।
Om Shripradaya Namah।
90.
ॐ सौम्याय नमः।
Om Saumyaya Namah।
91.
ॐ भक्ताकाङ्क्षितदाय नमः।
Om Bhaktakankshitadaya Namah।
92.
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
93.
ॐ केवलाय नमः।
Om Kevalaya Namah।
94.
ॐ सिद्धाय नमः।
Om Siddhaya Namah।
95.
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
96.
ॐ ज्ञानिने नमः।
Om Jnanine Namah।
97.
ॐ मायायुक्ताय नमः।
Om Mayayuktaya Namah।
98.
ॐ दन्ताय नमः।
Om Dantaya Namah।
99.
ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः।
Om Brahmishthaya Namah।
100.
ॐ भयावर्चिताय नमः।
Om Bhayavarchitaya Namah।
101.
ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः।
Om Pramattadaityabhayadaya Namah।
102.
ॐ व्यक्तमूर्तये नमः।
Om Vyaktamurtaye Namah।
103.
ॐ अमूर्तये नमः।
Om Amurtaye Namah।
104.
ॐ पार्वतीशङ्करोत्सङ्गखेलनोत्सवलालनाय नमः।
Om Parvatishankarotsangakhelanotsavalalanaya Namah।
105.
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।
Om Samastajagadadharaya Namah।
106.
ॐ वरमूषकवाहनाय नमः।
Om Varamushakavahanaya Namah।
107.
ॐ हृष्टस्तुताय नमः।
Om Hrishtastutaya Namah।
108.
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
Om Prasannatmane Namah।
109.
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।
Om Sarvasiddhipradayakaya Namah।

॥इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥
10.240.0.71
facebook button