deepak

108 Names of Guru | Ashtottara Shatanamavali of Guru

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
108 Guru Names
Ashtottara Shatanamavali of Guru
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ गुरवे नमः।
Om Gurave Namah।
2.
ॐ गुणाकराय नमः।
Om Gunakaraya Namah।
3.
ॐ गोप्त्रे नमः।
Om Goptre Namah।
4.
ॐ गोचराय नमः।
Om Gocharaya Namah।
5.
ॐ गोपतिप्रियाय नमः।
Om Gopatipriyaya Namah।
6.
ॐ गुणिने नमः।
Om Gunine Namah।
7.
ॐ गुणवतां श्रेष्ठाय नमः।
Om Gunavatam Shreshthaya Namah।
8.
ॐ गुरूणां गुरवे नमः।
Om Gurunam Gurave Namah।
9.
ॐ अव्ययाय नमः।
Om Avyayaya Namah।
10.
ॐ जेत्रे नमः।
Om Jetre Namah।
11.
ॐ जयन्ताय नमः।
Om Jayantaya Namah।
12.
ॐ जयदाय नमः।
Om Jayadaya Namah।
13.
ॐ जीवाय नमः।
Om Jivaya Namah।
14.
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
15.
ॐ जयावहाय नमः।
Om Jayavahaya Namah।
16.
ॐ आङ्गिरसाय नमः।
Om Angirasaya Namah।
17.
ॐ अध्वरासक्ताय नमः।
Om Adhvarasaktaya Namah।
18.
ॐ विविक्ताय नमः।
Om Viviktaya Namah।
19.
ॐ अध्वरकृत्पराय नमः।
Om Adhvarakritparaya Namah।
20.
ॐ वाचस्पतये नमः।
Om Vachaspataye Namah।
21.
ॐ वशिने नमः।
Om Vashine Namah।
22.
ॐ वश्याय नमः।
Om Vashyaya Namah।
23.
ॐ वरिष्ठाय नमः।
Om Varishthaya Namah।
24.
ॐ वाग्विचक्षणाय नमः।
Om Vagvichakshanaya Namah।
25.
ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः।
Om Chittashuddhikaraya Namah।
26.
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
27.
ॐ चैत्राय नमः।
Om Chaitraya Namah।
28.
ॐ चित्रशिखण्डिजाय नमः।
Om Chitrashikhandijaya Namah।
29.
ॐ बृहद्रथाय नमः।
Om Brihadrathaya Namah।
30.
ॐ बृहद्भानवे नमः।
Om Brihadbhanave Namah।
31.
ॐ बृहस्पतये नमः।
Om Brihaspataye Namah।
32.
ॐ अभीष्टदाय नमः।
Om Abhishtadaya Namah।
33.
ॐ सुराचार्याय नमः।
Om Suracharyaya Namah।
34.
ॐ सुराराध्याय नमः।
Om Suraradhyaya Namah।
35.
ॐ सुरकार्यकृतोद्यमाय नमः।
Om Surakaryakritodyamaya Namah।
36.
ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः।
Om Girvanaposhakaya Namah।
37.
ॐ धन्याय नमः।
Om Dhanyaya Namah।
38.
ॐ गीष्पतये नमः।
Om Gishpataye Namah।
39.
ॐ गिरीशाय नमः।
Om Girishaya Namah।
40.
ॐ अनघाय नमः।
Om Anaghaya Namah।
41.
ॐ धीवराय नमः।
Om Dhivaraya Namah।
42.
ॐ धिषणाय नमः।
Om Dhishanaya Namah।
43.
ॐ दिव्यभूषणाय नमः।
Om Divyabhushanaya Namah।
44.
ॐ देवपूजिताय नमः।
Om Devapujitaya Namah।
45.
ॐ धनुर्धराय नमः।
Om Dhanurdharaya Namah।
46.
ॐ दैत्यहन्त्रे नमः।
Om Daityahantre Namah।
47.
ॐ दयासाराय नमः।
Om Dayasaraya Namah।
48.
ॐ दयाकराय नमः।
Om Dayakaraya Namah।
49.
ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः।
Om Daridryanashanaya Namah।
50.
ॐ धन्याय नमः।
Om Dhanyaya Namah।
51.
ॐ दक्षिणायनसम्भवाय नमः।
Om Dakshinayanasambhavaya Namah।
52.
ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः।
Om Dhanurminadhipaya Namah।
53.
ॐ देवाय नमः।
Om Devaya Namah।
54.
ॐ धनुर्बाणधराय नमः।
Om Dhanurbanadharaya Namah।
55.
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
56.
ॐ अङ्गिरोवर्षसञ्जताय नमः।
Om Angirovarshasanjataya Namah।
57.
ॐ अङ्गिरःकुलसम्भवाय नमः।
Om Angirahkulasambhavaya Namah।
58.
ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः।
Om Sindhudeshadhipaya Namah।
59.
ॐ धीमते नमः।
Om Dhimate Namah।
60.
ॐ स्वर्णकायाय नमः।
Om Swarnakayaya Namah।
61.
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah।
62.
ॐ हेमाङ्गदाय नमः।
Om Hemangadaya Namah।
63.
ॐ हेमवपुषे नमः।
Om Hemavapushe Namah।
64.
ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः।
Om Hemabhushanabhushitaya Namah।
65.
ॐ पुष्यनाथाय नमः।
Om Pushyanathaya Namah।
66.
ॐ पुष्यरागमणिमण्डलमण्डिताय नमः।
Om Pushyaragamanimandalamanditaya Namah।
67.
ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः।
Om Kashapushpasamanabhaya Namah।
68.
ॐ इन्द्राद्यमरसङ्घपाय नमः।
Om Indradyamarasanghapaya Namah।
69.
ॐ असमानबलाय नमः।
Om Asamanabalaya Namah।
70.
ॐ सत्त्वगुणसम्पद्विभावसवे नमः।
Om Sattvagunasampadvibhavasave Namah।
71.
ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः।
Om Bhusurabhishtadaya Namah।
72.
ॐ भूरियशसे नमः।
Om Bhuriyashase Namah।
73.
ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः।
Om Punyavivardhanaya Namah।
74.
ॐ धर्मरूपाय नमः।
Om Dharmarupaya Namah।
75.
ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
Om Dhanadhyakshaya Namah।
76.
ॐ धनदाय नमः।
Om Dhanadaya Namah।
77.
ॐ धर्मपालनाय नमः।
Om Dharmapalanaya Namah।
78.
ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः।
Om Sarvavedarthatattvagyaya Namah।
79.
ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नमः।
Om Sarvapadvinivarakaya Namah।
80.
ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः।
Om Sarvapapaprashamanaya Namah।
81.
ॐ स्वमतानुगतामराय नमः।
Om Svamatanugatamaraya Namah।
82.
ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः।
Om Rigvedaparagaya Namah।
83.
ॐ ऋक्षराशिमार्गप्रचारवते नमः।
Om Riksharashimargapracharavate Namah।
84.
ॐ सदानन्दाय नमः।
Om Sadanandaya Namah।
85.
ॐ सत्यसन्धाय नमः।
Om Satyasandhaya Namah।
86.
ॐ सत्यसङ्कल्पमानसाय नमः।
Om Satyasankalpamanasaya Namah।
87.
ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
Om Sarvagamagyaya Namah।
88.
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Om Sarvagyaya Namah।
89.
ॐ सर्ववेदान्तविदे नमः।
Om Sarvavedantavide Namah।
90.
ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः।
Om Brahmaputraya Namah।
91.
ॐ ब्राह्मणेशाय नमः।
Om Brahmaneshaya Namah।
92.
ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः।
Om Brahmavidyavisharadaya Namah।
93.
ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।
Om Samanadhikanirmuktaya Namah।
94.
ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः।
Om Sarvalokavashanvadaya Namah।
95.
ॐ ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय नमः।
Om Sasurasuragandharvavanditaya Namah।
96.
ॐ सत्यभाषणाय नमः।
Om Satyabhashanaya Namah।
97.
ॐ बृहस्पतये नमः।
Om Brihaspataye Namah।
98.
ॐ सुराचार्याय नमः।
Om Suracharyaya Namah।
99.
ॐ दयावते नमः।
Om Dayavate Namah।
100.
ॐ शुभलक्षणाय नमः।
Om Shubhalakshanaya Namah।
101.
ॐ लोकत्रयगुरवे नमः।
Om Lokatrayagurave Namah।
102.
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
103.
ॐ सर्वगाय नमः।
Om Sarvagaya Namah।
104.
ॐ सर्वतो विभवे नमः।
Om Sarvato Vibhave Namah।
105.
ॐ सर्वेशाय नमः।
Om Sarveshaya Namah।
106.
ॐ सर्वदातुष्टाय नमः।
Om Sarvadatushtaya Namah।
107.
ॐ सर्वदाय नमः।
Om Sarvadaya Namah।
108.
ॐ सर्वपूजिताय नमः।
Om Sarvapujitaya Namah।

10.240.0.75
facebook button