deepak

108 Names of Ketu | Ashtottara Shatanamavali of Ketu

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
108 Ketu Names
Ashtottara Shatanamavali of Ketu
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ केतवे नमः।
Om Ketave Namah।
2.
ॐ स्थूलशिरसे नमः।
Om Sthulashirase Namah।
3.
ॐ शिरोमात्राय नमः।
Om Shiromatraya Namah।
4.
ॐ ध्वजाकृतये नमः।
Om Dhwajakritaye Namah।
5.
ॐ नवग्रहयुताय नमः।
Om Navagrahayutaya Namah।
6.
ॐ सिंहिकासुरीगर्भसम्भवाय नमः।
Om Simhikasurigarbhasambhavaya Namah।
7.
ॐ महाभीतिकराय नमः।
Om Mahabhitikaraya Namah।
8.
ॐ चित्रवर्णाय नमः।
Om Chitravarnaya Namah।
9.
ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः।
Om Shripingalakshakaya Namah।
10.
ॐ फुल्लधूम्रसङ्काषाय नमः।
Om Phulladhumrasankashaya Namah।
11.
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
Om Tikshnadamshtraya Namah।
12.
ॐ महोदराय नमः।
Om Mahodaraya Namah।
13.
ॐ रक्तनेत्राय नमः।
Om Raktanetraya Namah।
14.
ॐ चित्रकारिणे नमः।
Om Chitrakarine Namah।
15.
ॐ तीव्रकोपाय नमः।
Om Tivrakopaya Namah।
16.
ॐ महासुराय नमः।
Om Mahasuraya Namah।
17.
ॐ क्रूरकण्ठाय नमः।
Om Krurakanthaya Namah।
18.
ॐ क्रोधनिधये नमः।
Om Krodhanidhaye Namah।
19.
ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः।
Om Chhayagrahavisheshakaya Namah।
20.
ॐ अन्त्यग्रहाय नमः।
Om Antyagrahaya Namah।
21.
ॐ महाशीर्षाय नमः।
Om Mahashirshaya Namah।
22.
ॐ सूर्यारये नमः।
Om Suryaraye Namah।
23.
ॐ पुष्पवद्ग्राहिणे नमः।
Om Pushpavadgrahine Namah।
24.
ॐ वरहस्ताय नमः।
Om Varahastaya Namah।
25.
ॐ गदापाणये नमः।
Om Gadapanaye Namah।
26.
ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः।
Om Chitravastradharaya Namah।
27.
ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः।
Om Chitradhwajapatakaya Namah।
28.
ॐ घोराय नमः।
Om Ghoraya Namah।
29.
ॐ चित्ररथाय नमः।
Om Chitrarathaya Namah।
30.
ॐ शिखिने नमः।
Om Shikhine Namah।
31.
ॐ कुलुत्थभक्षकाय नमः।
Om Kulutthabhakshakaya Namah।
32.
ॐ वैडूर्याभरणाय नमः।
Om Vaiduryabharanaya Namah।
33.
ॐ उत्पातजनकाय नमः।
Om Utpatajanakaya Namah।
34.
ॐ शुक्रमित्राय नमः।
Om Shukramitraya Namah।
35.
ॐ मन्दसखाय नमः।
Om Mandasakhaya Namah।
36.
ॐ गदाधराय नमः।
Om Gadadharaya Namah।
37.
ॐ नाकपतये नमः।
Om Nakapataye Namah।
38.
ॐ अन्तर्वेदीश्वराय नमः।
Om Antarvedishvaraya Namah।
39.
ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः।
Om Jaiminigotrajaya Namah।
40.
ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः।
Om Chitraguptatmane Namah।
41.
ॐ दक्षिणामुखाय नमः।
Om Dakshinamukhaya Namah।
42.
ॐ मुकुन्दवरपात्राय नमः।
Om Mukundavarapatraya Namah।
43.
ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः।
Om Mahasurakulodbhavaya Namah।
44.
ॐ घनवर्णाय नमः।
Om Ghanavarnaya Namah।
45.
ॐ लम्बदेवाय नमः।
Om Lambadevaya Namah।
46.
ॐ मृत्युपुत्राय नमः।
Om Mrityuputraya Namah।
47.
ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः।
Om Utpatarupadharine Namah।
48.
ॐ अदृश्याय नमः।
Om Adrishyaya Namah।
49.
ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः।
Om Kalagnisannibhaya Namah।
50.
ॐ नृपीडाय नमः।
Om Nripidaya Namah।
51.
ॐ ग्रहकारिणे नमः।
Om Grahakarine Namah।
52.
ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः।
Om Sarvopadravakarakaya Namah।
53.
ॐ चित्रप्रसूताय नमः।
Om Chitraprasutaya Namah।
54.
ॐ अनलाय नमः।
Om Analaya Namah।
55.
ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः।
Om Sarvavyadhivinashakaya Namah।
56.
ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः।
Om Apasavyapracharine Namah।
57.
ॐ नवमे पापदायकाय नमः।
Om Navame Papadayakaya Namah।
58.
ॐ पञ्चमे शोकदाय नमः।
Om Panchame Shokadaya Namah।
59.
ॐ उपरागखेचराय नमः।
Om Uparagakhecharaya Namah।
60.
ॐ अतिपुरुषकर्मणे नमः।
Om Atipurushakarmane Namah।
61.
ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः।
Om Turiye Sukhapradaya Namah।
62.
ॐ तृतीये वैरदाय नमः।
Om Tritiye Vairadaya Namah।
63.
ॐ पापग्रहाय नमः।
Om Papagrahaya Namah।
64.
ॐ स्फोटककारकाय नमः।
Om Sphotakakarakaya Namah।
65.
ॐ प्राणनाथाय नमः।
Om Prananathaya Namah।
66.
ॐ पञ्चमे श्रमकारकाय नमः।
Om Panchame Shramakarakaya Namah।
67.
ॐ द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः।
Om Dwitiyeasphutavagdatre Namah।
68.
ॐ विषाकुलितवक्त्रकाय नमः।
Om Vishakulitavaktrakaya Namah।
69.
ॐ कामरूपिणे नमः।
Om Kamarupine Namah।
70.
ॐ सिंहदन्ताय नमः।
Om Simhadantaya Namah।
71.
ॐ कुशेध्मप्रियाय नमः।
Om Kushedhmapriyaya Namah।
72.
ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः।
Om Chaturthe Matrinashaya Namah।
73.
ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः।
Om Navame Pitrinashakaya Namah।
74.
ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः।
Om Antye Vairapradaya Namah।
75.
ॐ सुतानन्दन्निधनकाय नमः।
Om Sutanandannidhanakaya Namah।
76.
ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः।
Om Sarpakshijataya Namah।
77.
ॐ अनङ्गाय नमः।
Om Anangaya Namah।
78.
ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः।
Om Karmarashyudbhavaya Namah।
79.
ॐ उपान्ते कीर्तिदाय नमः।
Om Upante Kirtidaya Namah।
80.
ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः।
Om Saptame Kalahapradaya Namah।
81.
ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः।
Om Ashtame Vyadhikartre Namah।
82.
ॐ धने बहुसुखप्रदाय नमः।
Om Dhane Bahusukhapradaya Namah।
83.
ॐ जनने रोगदाय नमः।
Om Janane Rogadaya Namah।
84.
ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः।
Om Urdhvamurdhajaya Namah।
85.
ॐ ग्रहनायकाय नमः।
Om Grahanayakaya Namah।
86.
ॐ पापदृष्टये नमः।
Om Papadrishtaye Namah।
87.
ॐ खेचराय नमः।
Om Khecharaya Namah।
88.
ॐ शाम्भवाय नमः।
Om Shambhavaya Namah।
89.
ॐ अशेषपूजिताय नमः।
Om Asheshapujitaya Namah।
90.
ॐ शाश्वताय नमः।
Om Shashvataya Namah।
91.
ॐ नटाय नमः।
Om Nataya Namah।
92.
ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः।
Om Shubhashubhaphalapradaya Namah।
93.
ॐ धूम्राय नमः।
Om Dhumraya Namah।
94.
ॐ सुधापायिने नमः।
Om Sudhapayine Namah।
95.
ॐ अजिताय नमः।
Om Ajitaya Namah।
96.
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
97.
ॐ सिंहासनाय नमः।
Om Simhasanaya Namah।
98.
ॐ केतुमूर्तये नमः।
Om Ketumurtaye Namah।
99.
ॐ रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः।
Om Ravindudyutinashakaya Namah।
100.
ॐ अमराय नमः।
Om Amaraya Namah।
101.
ॐ पीडकाय नमः।
Om Pidakaya Namah।
102.
ॐ अमर्त्याय नमः।
Om Amartyaya Namah।
103.
ॐ विष्णुदृष्टाय नमः।
Om Vishnudrishtaya Namah।
104.
ॐ असुरेश्वराय नमः।
Om Asureshvaraya Namah।
105.
ॐ भक्तरक्षाय नमः।
Om Bhaktarakshaya Namah।
106.
ॐ वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः।
Om Vaichitryakapatasyandanaya Namah।
107.
ॐ विचित्रफलदायिने नमः।
Om Vichitraphaladayine Namah।
108.
ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः।
Om Bhaktabhishtaphalapradaya Namah।

10.240.0.75
facebook button