deepak

108 Names of Mangala | Ashtottara Shatanamavali of Mangala | Angaraka 108 Names

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
108 Mangala Names
Ashtottara Shatanamavali of Mangala
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ महीसुताय नमः।
Om Mahisutaya Namah।
2.
ॐ महाभागाय नमः।
Om Mahabhagaya Namah।
3.
ॐ मङ्गलाय नमः।
Om Mangalaya Namah।
4.
ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
Om Mangalapradaya Namah।
5.
ॐ महावीराय नमः।
Om Mahaviraya Namah।
6.
ॐ महाशूराय नमः।
Om Mahashuraya Namah।
7.
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः।
Om Mahabalaparakramaya Namah।
8.
ॐ महारौद्राय नमः।
Om Maharaudraya Namah।
9.
ॐ महाभद्राय नमः।
Om Mahabhadraya Namah।
10.
ॐ माननीयाय नमः।
Om Mananiyaya Namah।
11.
ॐ दयाकराय नमः।
Om Dayakaraya Namah।
12.
ॐ मानदाय नमः।
Om Manadaya Namah।
13.
ॐ अपर्वणाय नमः।
Om Aparvanaya Namah।
14.
ॐ क्रूराय नमः।
Om Kruraya Namah।
15.
ॐ तापत्रयविवर्जिताय नमः।
Om Tapatrayavivarjitaya Namah।
16.
ॐ सुप्रतीपाय नमः।
Om Supratipaya Namah।
17.
ॐ सुताम्राक्षाय नमः।
Om Sutamrakshaya Namah।
18.
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।
Om Subrahmanyaya Namah।
19.
ॐ सुखप्रदाय नमः।
Om Sukhapradaya Namah।
20.
ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः।
Om Vakrastambhadigamanaya Namah।
21.
ॐ वरेण्याय नमः।
Om Varenyaya Namah।
22.
ॐ वरदाय नमः।
Om Varadaya Namah।
23.
ॐ सुखिने नमः।
Om Sukhine Namah।
24.
ॐ वीरभद्राय नमः।
Om Virabhadraya Namah।
25.
ॐ विरूपाक्षाय नमः।
Om Virupakshaya Namah।
26.
ॐ विदूरस्थाय नमः।
Om Vidurasthaya Namah।
27.
ॐ विभावसवे नमः।
Om Vibhavasave Namah।
28.
ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः।
Om Nakshatrachakrasancharine Namah।
29.
ॐ क्षत्रपाय नमः।
Om Kshatrapaya Namah।
30.
ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः।
Om Kshatravarjitaya Namah।
31.
ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः।
Om Kshayavriddhivinirmuktaya Namah।
32.
ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
Om Kshamayuktaya Namah।
33.
ॐ विचक्षणाय नमः।
Om Vichakshanaya Namah।
34.
ॐ अक्षीणफलदाय नमः।
Om Akshinaphaladaya Namah।
35.
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः।
Om Chaturvargaphalapradaya Namah।
36.
ॐ वीतरागाय नमः।
Om Vitaragaya Namah।
37.
ॐ वीतभयाय नमः।
Om Vitabhayaya Namah।
38.
ॐ विज्वराय नमः।
Om Vijvaraya Namah।
39.
ॐ विश्वकारणाय नमः।
Om Vishvakaranaya Namah।
40.
ॐ नक्षत्रराशिसञ्चाराय नमः।
Om Nakshatrarashisancharaya Namah।
41.
ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः।
Om Nanabhayanikrintanaya Namah।
42.
ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः।
Om Vandarujanamandaraya Namah।
43.
ॐ वक्रकुञ्चितमूर्धजाय नमः।
Om Vakrakunchitamurdhajaya Namah।
44.
ॐ कमनीयाय नमः।
Om Kamaniyaya Namah।
45.
ॐ दयासाराय नमः।
Om Dayasaraya Namah।
46.
ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः।
Om Kanatkanakabhushanaya Namah।
47.
ॐ भयघ्नाय नमः।
Om Bhayaghnaya Namah।
48.
ॐ भव्यफलदाय नमः।
Om Bhavyaphaladaya Namah।
49.
ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
50.
ॐ शत्रुहन्त्रे नमः।
Om Shatruhantre Namah।
51.
ॐ शमोपेताय नमः।
Om Shamopetaya Namah।
52.
ॐ शरणागतपोषनाय नमः।
Om Sharanagataposhanaya Namah।
53.
ॐ साहसिने नमः।
Om Sahasine Namah।
54.
ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः।
Om Sadgunadhyakshaya Namah।
55.
ॐ साधवे नमः।
Om Sadhave Namah।
56.
ॐ समरदुर्जयाय नमः।
Om Samaradurjayaya Namah।
57.
ॐ दुष्टदूराय नमः।
Om Dushtaduraya Namah।
58.
ॐ शिष्टपूज्याय नमः।
Om Shishtapujyaya Namah।
59.
ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः।
Om Sarvakashtanivarakaya Namah।
60.
ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः।
Om Dushcheshtavarakaya Namah।
61.
ॐ दुःखभञ्जनाय नमः।
Om Dukhabhanjanaya Namah।
62.
ॐ दुर्धराय नमः।
Om Durdharaya Namah।
63.
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
64.
ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः।
Om Dusvapnahantre Namah।
65.
ॐ दुर्धर्षाय नमः।
Om Durdharshaya Namah।
66.
ॐ दुष्टगर्वविमोचनाय नमः।
Om Dushtagarvavimochanaya Namah।
67.
ॐ भरद्वाजकुलोद्भूताय नमः।
Om Bharadwajakulodbhutaya Namah।
68.
ॐ भूसुताय नमः।
Om Bhusutaya Namah।
69.
ॐ भव्यभूषणाय नमः।
Om Bhavyabhushanaya Namah।
70.
ॐ रक्ताम्बराय नमः।
Om Raktambaraya Namah।
71.
ॐ रक्तवपुषे नमः।
Om Raktavapushe Namah।
72.
ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः।
Om Bhaktapalanatatparaya Namah।
73.
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah।
74.
ॐ गदाधारिणे नमः।
Om Gadadharine Namah।
75.
ॐ मेषवाहाय नमः।
Om Meshavahaya Namah।
76.
ॐ मिताशनाय नमः।
Om Mitashanaya Namah।
77.
ॐ शक्तिशूलधराय नमः।
Om Shaktishuladharaya Namah।
78.
ॐ शाक्ताय नमः।
Om Shaktaya Namah।
79.
ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः।
Om Shastravidyavisharadaya Namah।
80.
ॐ तार्किकाय नमः।
Om Tarkikaya Namah।
81.
ॐ तामसाधाराय नमः।
Om Tamasadharaya Namah।
82.
ॐ तपस्विने नमः।
Om Tapaswine Namah।
83.
ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
Om Tamralochanaya Namah।
84.
ॐ तप्तकाञ्चनसङ्काशाय नमः।
Om Taptakanchanasankashaya Namah।
85.
ॐ रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय नमः।
Om Raktakinjalkasannibhaya Namah।
86.
ॐ गोत्राधिदेवाय नमः।
Om Gotradhidevaya Namah।
87.
ॐ गोमध्यचराय नमः।
Om Gomadhyacharaya Namah।
88.
ॐ गुणविभूषणाय नमः।
Om Gunavibhushanaya Namah।
89.
ॐ असृजे नमः।
Om Asrije Namah।
90.
ॐ अङ्गारकाय नमः।
Om Angarakaya Namah।
91.
ॐ अवन्तीदेशाधीशाय नमः।
Om Avantideshadhishaya Namah।
92.
ॐ जनार्दनाय नमः।
Om Janardanaya Namah।
93.
ॐ सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय नमः।
Om Suryayamyapradeshasthaya Namah।
94.
ॐ घुने नमः।
Om Ghune Namah।
95.
ॐ यौवनाय नमः।
Om Yauvanaya Namah।
96.
ॐ याम्यहरिन्मुखाय नमः।
Om Yamyaharinmukhaya Namah।
97.
ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः।
Om Yamyadingmukhaya Namah।
98.
ॐ त्रिकोणमण्डलगताय नमः।
Om Trikonamandalagataya Namah।
99.
ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः।
Om Tridashadhipasannutaya Namah।
100.
ॐ शुचये नमः।
Om Shuchaye Namah।
101.
ॐ शुचिकराय नमः।
Om Shuchikaraya Namah।
102.
ॐ शूराय नमः।
Om Shuraya Namah।
103.
ॐ शुचिवश्याय नमः।
Om Shuchivashyaya Namah।
104.
ॐ शुभावहाय नमः।
Om Shubhavahaya Namah।
105.
ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः।
Om Meshavrishchikarashishaya Namah।
106.
ॐ मेधाविने नमः।
Om Medhavine Namah।
107.
ॐ मितभाषणाय नमः।
Om Mitabhashanaya Namah।
108.
ॐ सुखप्रदाय नमः।
Om Sukhapradaya Namah।
109.
ॐ सुरूपाक्षाय नमः।
Om Surupakshaya Namah।
110.
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।
Om Sarvabhishtaphalapradaya Namah।

10.240.0.75
facebook button