deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦, ೨೦೧೮
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦, ೨೦೧೮ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೨೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೭:೫೭
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೨೯
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೭:೫೩
ಚಂದ್ರೋದಯ:
೧೫:೩೦
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ತುಲಾ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ಕುಂಭ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಚೈತ್ರ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ಶರದ್
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ಶರದ್
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೪೦ ವಿಲಂಬಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಆಶ್ವಯುಜ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೫ ವಿರೋಧಿಕೃತ್
 
ಆಶ್ವಯುಜ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೪
ಪಕ್ಷ :
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
ಏಕಾದಶೀ - ೨೦:೦೧ ವರೆಗೆ
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಶತಭಿಷ - ೨೯:೪೮+ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ:
ಗಂಡ - ೧೧:೨೩ ವರೆಗೆ
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ವಣಿಜ - ೦೭:೦೨ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ವಿಷ್ಟಿ - ೨೦:೦೧ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೦೬:೨೯ - ೦೭:೧೫
ವರ್ಜ್ಯಂ:
೧೧:೨೦ - ೧೩:೦೫
 
೦೭:೧೫ - ೦೮:೦೦
 
 
ರಾಹು ಕಾಲ:
೦೯:೨೦ - ೧೦:೪೬
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೦೬:೨೯ - ೦೭:೫೪
ಯಮಗಂಡ:
೧೩:೩೭ - ೧೫:೦೨
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
೧೧:೪೮ - ೧೨:೩೪
ಅಮೃತಕಾಲ:
೨೧:೫೩ - ೨೩:೩೯
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ಆನಂದ - ೨೯:೪೮+ ವರೆಗೆ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಸಿದ್ಧಿ - ೨೯:೪೮+ ವರೆಗೆ
 
ಕಾಲದಂಡ
 
ಮರಣ
ಹೊಮಾಹುತಿ:
ಶನಿ
ಅಗ್ನಿವಾಸ:
ಪೃಥ್ವಿ
ಭದ್ರವಾಸ:
ಮರಣ - ೦೭:೦೨ - ೨೦:೦೧
 
 
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ದಕ್ಷಿಣ ರಲ್ಲಿ ೨೯:೪೮+ ರಿಂದ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ,
ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಕುಂಭ
*ಕರ್ಕ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ೨೯:೪೮+ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಅದಾದ ನಂತರ-
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರಿದ್ರ,
ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹುಬ್ಬ,
ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ,
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ, ಶ್ರವಣ,
ಶತಭಿಷ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೨೯ - ೦೮:೩೨ ರಜ ಪಂಚಕ
೦೮:೩೨ - ೧೦:೪೮ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೦:೪೮ - ೧೨:೫೩ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೧೨:೫೩ - ೧೪:೪೦ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೪:೪೦ - ೧೬:೧೩ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೧೬:೧೩ - ೧೭:೪೩ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೭:೪೩ - ೧೯:೨೩ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೯:೨೩ - ೨೦:೦೧ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೨೦:೦೧ - ೨೧:೨೧ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೧:೨೧ - ೨೩:೩೫ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೨೩:೩೫ - ೨೫:೫೧+ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೨೫:೫೧+ - ೨೮:೦೩+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೮:೦೩+ - ೨೯:೪೮+ ರಜ ಪಂಚಕ
೨೯:೪೮+ - ೩೦:೧೩+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೩೦:೧೩+ - ೩೦:೨೯+ ಚೋರ ಪಂಚಕ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೨೯ - ೦೮:೩೨ ತುಲಾ
೦೮:೩೨ - ೧೦:೪೮ ವೃಶ್ಚಿಕ
೧೦:೪೮ - ೧೨:೫೩ ಧನು
೧೨:೫೩ - ೧೪:೪೦ ಮಕರ
೧೪:೪೦ - ೧೬:೧೩ ಕುಂಭ
೧೬:೧೩ - ೧೭:೪೩ ಮೀನ
೧೭:೪೩ - ೧೯:೨೩ ಮೇಷ
೧೯:೨೩ - ೨೧:೨೧ ವೃಷಭ
೨೧:೨೧ - ೨೩:೩೫ ಮಿಥುನ
೨೩:೩೫ - ೨೫:೫೧+ ಕರ್ಕ
೨೫:೫೧+ - ೨೮:೦೩+ ಸಿಂಹ
೨೮:೦೩+ - ೩೦:೧೩+ ಕನ್ಯಾ
೩೦:೧೩+ - ೩೦:೨೯+ ತುಲಾ
ದೈನಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು
10.240.0.14
Google+ Badge
 
facebook button