deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಮಾರ್ಚ್ ೨೪, ೨೦೧೮
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೪, ೨೦೧೮ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೨೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೩೯
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೩೦
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೩೫
ಚಂದ್ರೋದಯ:
೧೧:೩೭
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ಮೀನ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ಮಿಥುನ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ವಸಂತ
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ವಸಂತ
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೪೦ ವಿಲಂಬಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಚೈತ್ರ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೫ ವಿರೋಧಿಕೃತ್
 
ಚೈತ್ರ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೪
ಪಕ್ಷ :
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
ಸಪ್ತಮೀ - ೧೦:೦೫ ವರೆಗೆ
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಮಾರ್ಗಶಿರ - ೧೫:೪೨ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ:
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ವಣಿಜ - ೧೦:೦೫ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ವಿಷ್ಟಿ - ೨೧:೦೪ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೦೬:೩೦ - ೦೭:೧೯
ವರ್ಜ್ಯಂ:
೨೩:೩೮ - ೨೫:೦೮+
 
೦೭:೧೯ - ೦೮:೦೭
 
 
ರಾಹು ಕಾಲ:
೦೯:೩೨ - ೧೧:೦೨
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೦೬:೩೦ - ೦೮:೦೧
ಯಮಗಂಡ:
೧೪:೦೩ - ೧೫:೩೪
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
೧೨:೦೯ - ೧೨:೫೭
ಅಮೃತಕಾಲ:
೦೭:೨೨ - ೦೮:೫೩
 
 
 
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ವಜ್ರ - ೧೫:೪೨ ವರೆಗೆ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಮರಣ - ೧೫:೪೨ ವರೆಗೆ
 
ಮುದ್ಕರ
 
ಮರಣ
ಹೊಮಾಹುತಿ:
ಶುಕ್ರ
ಅಗ್ನಿವಾಸ:
ಪೃಥ್ವಿ
ಭದ್ರವಾಸ:
ಸ್ವರ್ಗ - ೧೦:೦೫ - ೨೧:೦೪
 
 
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ,
ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಮಕರ
*ವೃಶ್ಚಿಕ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ೧೫:೪೨ ವರೆಗೆ:
ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರಿದ್ರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹುಬ್ಬ,
ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ,
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ, ಶ್ರವಣ,
ಶತಭಿಷ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ
ಅದಾದ ನಂತರ-
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೩೦ - ೦೭:೩೩ ರಜ ಪಂಚಕ
೦೭:೩೩ - ೦೯:೧೩ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೦೯:೧೩ - ೧೦:೦೫ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೦:೦೫ - ೧೧:೧೧ ರಜ ಪಂಚಕ
೧೧:೧೧ - ೧೩:೨೪ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೩:೨೪ - ೧೫:೪೦ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೧೫:೪೦ - ೧೫:೪೨ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೫:೪೨ - ೧೭:೫೨ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೧೭:೫೨ - ೨೦:೦೩ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೦:೦೩ - ೨೨:೧೮ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೨೨:೧೮ - ೨೪:೩೪+ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೨೪:೩೪+ - ೨೬:೩೯+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೬:೩೯+ - ೨೮:೨೫+ ರಜ ಪಂಚಕ
೨೮:೨೫+ - ೨೯:೫೮+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೯:೫೮+ - ೩೦:೨೯+ ಚೋರ ಪಂಚಕ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೩೦ - ೦೭:೩೩ ಮೀನ
೦೭:೩೩ - ೦೯:೧೩ ಮೇಷ
೦೯:೧೩ - ೧೧:೧೧ ವೃಷಭ
೧೧:೧೧ - ೧೩:೨೪ ಮಿಥುನ
೧೩:೨೪ - ೧೫:೪೦ ಕರ್ಕ
೧೫:೪೦ - ೧೭:೫೨ ಸಿಂಹ
೧೭:೫೨ - ೨೦:೦೩ ಕನ್ಯಾ
೨೦:೦೩ - ೨೨:೧೮ ತುಲಾ
೨೨:೧೮ - ೨೪:೩೪+ ವೃಶ್ಚಿಕ
೨೪:೩೪+ - ೨೬:೩೯+ ಧನು
೨೬:೩೯+ - ೨೮:೨೫+ ಮಕರ
೨೮:೨೫+ - ೨೯:೫೮+ ಕುಂಭ
೨೯:೫೮+ - ೩೦:೨೯+ ಮೀನ
ದೈನಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು
Panchang
10.240.0.9
Google+ Badge
 
facebook button