deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೧೮
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೧೮ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೫೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೭:೪೨
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೭:೦೧
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೭:೩೮
ಚಂದ್ರೋದಯ:
೧೦:೦೨
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
೨೧:೧೩
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ಹೇಮಂತ
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ಹೇಮಂತ
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೪೦ ವಿಲಂಬಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಮಾರ್ಗಶಿರ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೫ ವಿರೋಧಿಕೃತ್
 
ಮಾರ್ಗಶಿರ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೫
ಪಕ್ಷ :
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
ಚೌತಿ - ೨೦:೨೧ ವರೆಗೆ
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ - ೧೩:೩೦ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ:
ಧ್ರುವ - ೨೨:೪೧ ವರೆಗೆ
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ವಣಿಜ - ೦೭:೦೩ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ವಿಷ್ಟಿ - ೨೦:೨೧ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೦೯:೦೯ - ೦೯:೫೧
ವರ್ಜ್ಯಂ:
೧೮:೦೧ - ೧೯:೪೯
 
೨೨:೫೯ - ೨೩:೫೩
 
 
ರಾಹು ಕಾಲ:
೧೪:೫೯ - ೧೬:೧೮
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೧೨:೨೦ - ೧೩:೩೯
ಯಮಗಂಡ:
೦೯:೪೦ - ೧೧:೦೦
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
೧೧:೫೮ - ೧೨:೪೧
ಅಮೃತಕಾಲ:
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ಪದ್ಮ - ೧೫:೧೮ ವರೆಗೆ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಸಿದ್ಧಿ - ೧೫:೧೮ ವರೆಗೆ
 
ಲಂಬಕ
 
ಮರಣ
ಹೊಮಾಹುತಿ:
ಬುಧ
ಅಗ್ನಿವಾಸ:
ಪೃಥ್ವಿ - ೨೦:೨೧ ವರೆಗೆ
 
 
 
ಆಕಾಶ
ಭದ್ರವಾಸ:
ಪಾತಾಳ - ೦೭:೦೩ - ೨೦:೨೧
 
 
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ದಕ್ಷಿಣ ರಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ,
ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ, ಮೀನ
*ಮಿಥುನ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ೧೩:೩೦ ವರೆಗೆ:
ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹುಬ್ಬ,
ಹಸ್ತ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ,
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ, ಶ್ರವಣ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ
ಅದಾದ ನಂತರ-
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಆರಿದ್ರ, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಚೈತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಶತಭಿಷ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
೦೭:೦೧ - ೦೭:೨೪ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೦೭:೨೪ - ೦೯:೨೯ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೦೯:೨೯ - ೧೧:೧೫ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೧೧:೧೫ - ೧೨:೪೮ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೨:೪೮ - ೧೩:೩೦ ರಜ ಪಂಚಕ
೧೩:೩೦ - ೧೪:೧೯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೪:೧೯ - ೧೫:೫೯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೫:೫೯ - ೧೭:೫೭ ರಜ ಪಂಚಕ
೧೭:೫೭ - ೨೦:೧೦ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೦:೧೦ - ೨೦:೨೧ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೨೦:೨೧ - ೨೨:೨೬ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೨:೨೬ - ೨೪:೩೮+ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೨೪:೩೮+ - ೨೬:೪೯+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೬:೪೯+ - ೨೯:೦೪+ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೨೯:೦೪+ - ೩೧:೦೨+ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
೦೭:೦೧ - ೦೭:೨೪ ವೃಶ್ಚಿಕ
೦೭:೨೪ - ೦೯:೨೯ ಧನು
೦೯:೨೯ - ೧೧:೧೫ ಮಕರ
೧೧:೧೫ - ೧೨:೪೮ ಕುಂಭ
೧೨:೪೮ - ೧೪:೧೯ ಮೀನ
೧೪:೧೯ - ೧೫:೫೯ ಮೇಷ
೧೫:೫೯ - ೧೭:೫೭ ವೃಷಭ
೧೭:೫೭ - ೨೦:೧೦ ಮಿಥುನ
೨೦:೧೦ - ೨೨:೨೬ ಕರ್ಕ
೨೨:೨೬ - ೨೪:೩೮+ ಸಿಂಹ
೨೪:೩೮+ - ೨೬:೪೯+ ಕನ್ಯಾ
೨೬:೪೯+ - ೨೯:೦೪+ ತುಲಾ
೨೯:೦೪+ - ೩೧:೦೨+ ವೃಶ್ಚಿಕ
ದೈನಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು
10.240.0.18
Google+ Badge
 
facebook button