deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪, ೨೦೧೯
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪, ೨೦೧೯ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೫೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೨೭
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೫೭
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೨೪
ಚಂದ್ರೋದಯ:
೨೩:೨೫
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
೧೦:೨೩
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ಕುಂಭ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ತುಲಾ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಶತಭಿಷ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ವಸಂತ
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ಶಿಶಿರ
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೪೦ ವಿಲಂಬಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಮಾಘ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೫ ವಿರೋಧಿಕೃತ್
 
ಫಾಲ್ಗುಣ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೫
ಪಕ್ಷ :
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಸ್ವಾತಿ - ೨೨:೦೩ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ:
ವೃದ್ಧಿ - ೧೩:೫೩ ವರೆಗೆ
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ಗರಜ - ೧೭:೩೨ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ವಣಿಜ - ೨೯:೦೪ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೧೬:೫೨ - ೧೭:೩೮
ವರ್ಜ್ಯಂ:
ರಾಹು ಕಾಲ:
೧೬:೫೮ - ೧೮:೨೪
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೧೫:೩೨ - ೧೬:೫೮
ಯಮಗಂಡ:
೧೨:೪೦ - ೧೪:೦೬
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
೧೨:೧೭ - ೧೩:೦೩
ಅಮೃತಕಾಲ:
೧೩:೩೨ - ೧೫:೦೫
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ಲಂಬಕ - ೨೨:೦೩ ವರೆಗೆ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಮರಣ - ೨೨:೦೩ ವರೆಗೆ
 
ಉತ್ಪತ
 
ಮರಣ
ಹೊಮಾಹುತಿ:
ಗುರು
ಅಗ್ನಿವಾಸ:
ಪೃಥ್ವಿ
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ,
ತುಲಾ, ಧನು, ಮಕರ
*ಮೀನ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ೨೨:೦೩ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಅದಾದ ನಂತರ-
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರಿದ್ರ,
ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹುಬ್ಬ,
ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ,
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ, ಶ್ರವಣ,
ಶತಭಿಷ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೫೭ - ೦೭:೫೪ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೦೭:೫೪ - ೦೯:೨೪ ರಜ ಪಂಚಕ
೦೯:೨೪ - ೧೧:೦೪ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೧೧:೦೪ - ೧೩:೦೨ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೩:೦೨ - ೧೫:೧೬ ರಜ ಪಂಚಕ
೧೫:೧೬ - ೧೭:೩೨ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೭:೩೨ - ೧೯:೪೪ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೧೯:೪೪ - ೨೧:೫೫ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೧:೫೫ - ೨೨:೦೩ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೨೨:೦೩ - ೨೪:೦೯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೪:೦೯ - ೨೬:೨೫ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೨೬:೨೫ - ೨೮:೩೦ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೨೮:೩೦ - ೨೯:೦೪ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೯:೦೪ - ೩೦:೧೭ ರಜ ಪಂಚಕ
೩೦:೧೭ - ೩೦:೫೬ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೫೭ - ೦೭:೫೪ ಕುಂಭ
೦೭:೫೪ - ೦೯:೨೪ ಮೀನ
೦೯:೨೪ - ೧೧:೦೪ ಮೇಷ
೧೧:೦೪ - ೧೩:೦೨ ವೃಷಭ
೧೩:೦೨ - ೧೫:೧೬ ಮಿಥುನ
೧೫:೧೬ - ೧೭:೩೨ ಕರ್ಕ
೧೭:೩೨ - ೧೯:೪೪ ಸಿಂಹ
೧೯:೪೪ - ೨೧:೫೫ ಕನ್ಯಾ
೨೧:೫೫ - ೨೪:೦೯ ತುಲಾ
೨೪:೦೯ - ೨೬:೨೫ ವೃಶ್ಚಿಕ
೨೬:೨೫ - ೨೮:೩೦ ಧನು
೨೮:೩೦ - ೩೦:೧೭ ಮಕರ
೩೦:೧೭ - ೩೦:೫೬ ಕುಂಭ
ದೈನಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು
Panchang
10.240.0.101
facebook button