deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಮಾರ್ಚ್ ೧೯, ೨೦೧೭
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ೧೯, ೨೦೧೭ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೩೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೩೭
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೬:೩೫
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೮:೩೩
ಚಂದ್ರೋದಯ:
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
೧೦:೫೭
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ಮೀನ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ವಸಂತ
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ಶಿಶಿರ
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೩೮ ದುರ್ಮುಖಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಫಾಲ್ಗುಣ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೩ ಸೌಮ್ಯ
 
ಚೈತ್ರ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೩
ಪಕ್ಷ :
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
ಸಪ್ತಮೀ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ಯೋಗ:
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ವಿಷ್ಟಿ - ೧೯:೦೬ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ಬವ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೧೬:೫೮ - ೧೭:೪೬
ವರ್ಜ್ಯಂ:
೧೨:೩೧ - ೧೪:೧೯
ರಾಹು ಕಾಲ:
೧೭:೦೪ - ೧೮:೩೩
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೧೫:೩೪ - ೧೭:೦೪
ಯಮಗಂಡ:
೧೨:೩೪ - ೧೪:೦೪
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
೧೨:೧೦ - ೧೨:೫೮
ಅಮೃತಕಾಲ:
೨೩:೧೭ - ೨೫:೦೫+
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ಕಾಣ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಮರಣ
 
 
ಹೊಮಾಹುತಿ:
ಗುರು
ಅಗ್ನಿವಾಸ:
ಪೃಥ್ವಿ
ಭದ್ರವಾಸ:
ಸ್ವರ್ಗ - ೧೯:೦೬ ವರೆಗೆ
 
 
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಪಶ್ಚಿಮ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ,
ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ, ಕುಂಭ
*ಮೇಷ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ,
ಆರಿದ್ರ, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಹುಬ್ಬ, ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ,
ಶ್ರವಣ, ಶತಭಿಷ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೩೫ - ೦೭:೫೧ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೦೭:೫೧ - ೦೯:೩೧ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೦೯:೩೧ - ೧೧:೨೯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೧:೨೯ - ೧೩:೪೩ ರೋಗ ಪಂಚಕ
೧೩:೪೩ - ೧೫:೫೯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೧೫:೫೯ - ೧೮:೧೧ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಕ
೧೮:೧೧ - ೨೦:೨೨ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಕ
೨೦:೨೨ - ೨೨:೩೬ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೨:೩೬ - ೨೪:೫೨+ ರಜ ಪಂಚಕ
೨೪:೫೨+ - ೨೬:೫೮+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೨೬:೫೮+ - ೨೮:೪೪+ ಚೋರ ಪಂಚಕ
೨೮:೪೪+ - ೩೦:೧೭+ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ
೩೦:೧೭+ - ೩೦:೩೪+ ರೋಗ ಪಂಚಕ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
೦೬:೩೫ - ೦೭:೫೧ ಮೀನ
೦೭:೫೧ - ೦೯:೩೧ ಮೇಷ
೦೯:೩೧ - ೧೧:೨೯ ವೃಷಭ
೧೧:೨೯ - ೧೩:೪೩ ಮಿಥುನ
೧೩:೪೩ - ೧೫:೫೯ ಕರ್ಕ
೧೫:೫೯ - ೧೮:೧೧ ಸಿಂಹ
೧೮:೧೧ - ೨೦:೨೨ ಕನ್ಯಾ
೨೦:೨೨ - ೨೨:೩೬ ತುಲಾ
೨೨:೩೬ - ೨೪:೫೨+ ವೃಶ್ಚಿಕ
೨೪:೫೨+ - ೨೬:೫೮+ ಧನು
೨೬:೫೮+ - ೨೮:೪೪+ ಮಕರ
೨೮:೪೪+ - ೩೦:೧೭+ ಕುಂಭ
೩೦:೧೭+ - ೩೦:೩೪+ ಮೀನ
ದೈನಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು
Panchang
Panchang
10.240.0.9
Google+ Badge
 
facebook button