deepak

ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ಜೂನ್ ೨೦, ೨೦೧೮
ದಿನಾಂಕ:
ಗ್ಲೋಬ್
ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಹುಡುಕಿ:
ವಿವರವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
   
ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ ೨೦, ೨೦೧೮ ದ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೫:೪೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೯:೧೫
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ:
೦೫:೪೬
ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
೧೯:೧೧
ಚಂದ್ರೋದಯ:
೧೨:೧೯
ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ:
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ:
ಮಿಥುನ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ - ೦೭:೩೬ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ:
ಮಾರ್ಗಶಿರ
 
 
ದ್ರಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ದ್ರಿಕ್ ಋತು:
ಗ್ರೀಷ್ಮ
ವೈದಿಕ ಅಯನ:
ಉತ್ತರಾಯಣ
ವೈದಿಕ ಋತು:
ಗ್ರೀಷ್ಮ
ಹಿಂದೂ ಚಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ
ಶಕ ಸಂವತ:
೧೯೪೦ ವಿಲಂಬಿ
ಚಂದ್ರಮಾಸ:
ಜ್ಯೇಷ್ಠ - ಅಮಾಂತ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ:
೨೦೭೫ ವಿರೋಧಿಕೃತ್
 
ಜ್ಯೇಷ್ಠ - ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ
ಗುಜರಾತಿ ಸಂವತ:
೨೦೭೪
ಪಕ್ಷ :
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ:
 
 
ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣ
ನಕ್ಷತ್ರ:
ಯೋಗ:
ಪ್ರಥಮ ಕರಣ:
ವಿಷ್ಟಿ - ೧೬:೨೧ ವರೆಗೆ
 
 
ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ:
ಬವ - ೨೭:೫೧ ವರೆಗೆ
 
 
ಅಶುಭ ಸಮಯ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ:
೧೨:೦೨ - ೧೨:೫೫
ವರ್ಜ್ಯಂ:
೦೮:೫೦ - ೧೦:೨೫
ರಾಹು ಕಾಲ:
೧೨:೨೮ - ೧೪:೦೯
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:
೧೦:೪೮ - ೧೨:೨೮
ಯಮಗಂಡ:
೦೭:೨೬ - ೦೯:೦೭
 
 
ಶುಭಕರವಾದ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರ್ತ:
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಅಮೃತಕಾಲ:
೧೮:೧೬ - ೧೯:೫೦
ಇತರೆ
ಆನಂದಾದಿ ಯೋಗ:
ವರ್ಥಮಾನ - ೨೫:೨೦ ವರೆಗೆ
ತಮಿಳ ಯೋಗ:
ಸಿದ್ಧಿ - ೨೫:೨೦ ವರೆಗೆ
 
ಆನಂದ
 
ಸಿದ್ಧಿ
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂಲ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ
ರಾಹು ಕಾಲ ವಾಸ:
ನೈರುತ್ಯ ರಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲ:
ಉತ್ತರ ರಲ್ಲಿ ೨೫:೨೦ ವರೆಗೆ
ಚಂದ್ರ ವಾಸ:
ಪೂರ್ವ ರಲ್ಲಿ ೦೭:೩೬ ವರೆಗೆ
 
 
 
ದಕ್ಷಿಣ ರಲ್ಲಿ ೦೭:೩೬ ರಿಂದ
ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ೦೭:೩೬ ವರೆಗೆ:
ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ,
ವೃಶ್ಚಿಕ, ಕುಂಭ, ಮೀನ
*ಮಕರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಅದಾದ ನಂತರ -
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ,
ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮೀನ
*ಕುಂಭ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಚಂದ್ರ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಬಲ ೨೫:೨೦ ವರೆಗೆ:
ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಪುನರ್ವಸು, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹುಬ್ಬ,
ಹಸ್ತ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ,
ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ, ಶ್ರವಣ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ
ಅದಾದ ನಂತರ-
ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮತಾರಾಬಲ ಮರುದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವರೆಗೆ:
ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ,
ಆರಿದ್ರ, ಪುಷ್ಯ, ಮಖಾ,
ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಚೈತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ,
ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ,
ಧನಿಷ್ಠ, ಶತಭಿಷ, ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ
ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ ಹಾಗು ಉದಯ-ಲಗ್ನ
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಂಚಕ ರಹಿತ ಮುಹುರ್ತ:
ಈ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಯ-ಲಗ್ನ ಮುಹುರ್ತ:
10.240.0.66
Google+ Badge
 
facebook button