deepak

ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಉಜ್ಜೈನಿ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ‎, ಭಾರತ ಸಲುವಾಗಿ

deepak
೧೧/ಜುಲೈ/೨೦೨೦ (ಶನಿ)
ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೇರಿಸುವದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
ಉಜ್ಜೈನಿ, ಭಾರತ

ಶನಿವಾರ, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೦

೦೫:೫೨

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :
೧೯:೧೨

ಚಂದ್ರೋದಯ :
೨೩:೪೨

ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ :
೧೧:೧೦

ಶಕ ಸಂವತ :
೧೯೪೨ ಶಾರ್ವರಿ

ಅಮಂತ ತಿಂಗಳು :
ಆಷಾಢ

ಪಕ್ಷ :
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ

ತಿಥಿ :
ಷಷ್ಠೀ - ೧೩:೩೩ ವರೆಗೆ

ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ - ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ

ಯೋಗ :
ಶೋಭಾನ - ೨೦:೫೯ ವರೆಗೆ

ಪ್ರಥಮ ಕರಣ :
ವಣಿಜ - ೧೩:೩೩ ವರೆಗೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಕರಣ :

ಮಿಥುನ

ಮೀನ

೧೨:೦೬ - ೧೨:೫೯

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ :
೦೫:೫೨ - ೦೬:೪೬

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ :
೦೬:೪೬ - ೦೭:೩೯

ಅಮೃತಕಾಲ :

೧೬:೧೫ - ೧೮:೦೨


Kannada Panchang
ಟಿಪ್ಪಣಿ:
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಇದೆ. ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂತರದ ಸಮಯ ೨೪:೦೦ ಕಿಂತ ಅದಿಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ದಿನವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
© www.drikpanchang.com
Switch to English
Empty
ದಿ:
ಗ್ಲೋಬ್
[ಆಷಾಢ-ಶ್ರಾವಣ]
 
ಷಷ್ಠೀ, ಆಷಾಢ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ೧೯೪೨ ಶಾರ್ವರಿ, ಶಕ ಸಂವತ
ಜುಲೈ ೧೧, ೨೦೨೦ (ಶನಿವಾರ)
ರವಿ
ಅಷ್ಟಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೮
 
 
ಸಪ್ತಮೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೨

 
ಚತುರ್ದಶೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೯
೧೪
 
 
ಷಷ್ಠೀ ಶುಕ್ಲ
೨೬
 
 
ಸೋಮ
ನವಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೯
 
 
ಪಾಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣ
 
 
ಅಷ್ಟಮೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೩
 
 
ಸಪ್ತಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೭
೭,೮
 
 
ಮಂಗಳ
ದಶಮೀ ಶುಕ್ಲ
೩೦
೧೦
 
 
ಬಿದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ
 
 
ನವಮೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೪
 
 
ಪಾಡ್ಯ ಶುಕ್ಲ
೨೧
ನವಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೮
 
 
ಬುಧ
ಏಕಾದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೧೧
ತದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ
ದಶಮೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೫
೧೦
 
 
ಬಿದಿಗೆ ಶುಕ್ಲ
೨೨
 
 
ದಶಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೯
೧೦
 
 
ಗುರು
ದ್ವಾದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೧೨
ಚೌತಿ ಕೃಷ್ಣ
 
 
ಏಕಾದಶೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೬
೧೧
ತದಿಗೆ ಶುಕ್ಲ
೨೩
ಏಕಾದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೩೦
೧೧
ಶುಕ್ರ
ತ್ರಯೋದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೧೩
 
 
ಪಂಚಮೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೦
 
 
ದ್ವಾದಶೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೭
೧೨
 
 
ಚೌತಿ ಶುಕ್ಲ
೨೪
 
 
ದ್ವಾದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೩೧
೧೨
ಶನಿ
ಚತುರ್ದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೧೪

 
ಷಷ್ಠೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೧
 
 
ತ್ರಯೋದಶೀ ಕೃಷ್ಣ
೧೮
೧೩
ಪಂಚಮೀ ಶುಕ್ಲ
೨೫
ತ್ರಯೋದಶೀ ಶುಕ್ಲ
೧೩
ಇತರ ಪುಟಗಳು ರವಿ ಪುಷ್ಯ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ರವಿ ಯೋಗ ಗಂಡ ಮೂಲ ಭದ್ರಾ ಪಂಚಕ
ಕನ್ನಡ ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳದ ಹೆಸರು
01. ಚೈತ್ರ 02. ವೈಶಾಖ 03. ಜ್ಯೇಷ್ಠ 04. ಆಷಾಢ
05. ಶ್ರಾವಣ 06. ಭಾದ್ರಪದ 07. ಆಶ್ವಯುಜ 08. ಕಾರ್ತಿಕ
09. ಮಾರ್ಗಶಿರ 10. ಪುಷ್ಯ 11. ಮಾಘ 12. ಫಾಲ್ಗುಣ
ಕನ್ನಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು
01. ಅಶ್ವಿನಿ 02. ಭರಣಿ 03. ಕೃತ್ತಿಕ 04. ರೋಹಿಣಿ
05. ಮಾರ್ಗಶಿರ 06. ಆರಿದ್ರ 07. ಪುನರ್ವಸು 08. ಪುಷ್ಯ
09. ಆಶ್ಲೇಷ 10. ಮಖಾ 11. ಹುಬ್ಬ 12. ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
13. ಹಸ್ತ 14. ಚೈತ್ರ 15. ಸ್ವಾತಿ 16. ವಿಶಾಖ
17. ಅನುರಾಧ 18. ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ 19. ಮೂಲ 20. ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ
21. ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ 22. ಶ್ರವಣ 23. ಧನಿಷ್ಠ 24. ಶತಭಿಷ
25. ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ 26. ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ 27. ರೇವತಿ 28.
ಕನ್ನಡ ಯೋಗದ ಹೆಸರು
01. ವಿಷ್ಕುಂಭ 02. ಪ್ರೀತಿ 03. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ 04. ಸೌಭಾಗ್ಯ
05. ಶೋಭಾನ 06. ಅತಿಗಂಡ 07. ಸುಕರ್ಮ 08. ಧೃತಿ
09. ಶೂಲ 10. ಗಂಡ 11. ವೃದ್ಧಿ 12. ಧ್ರುವ
13. ವ್ಯಾಘಾತ 14. ಹರ್ಷಣ 15. ವಜ್ರ 16. ಸಿದ್ಧಿ
17. ವ್ಯತೀಪಾತ 18. ವರಿಯಾನ್ 19. ಪರಿಘ 20. ಶಿವ
21. ಸಿದ್ದಿ 22. ಸಾಧ್ಯ 23. ಶುಭ 24. ಶುಕ್ಲ
25. ಬ್ರಹ್ಮ 26. ಇಂದ್ರ 27. ವೈಧೃತಿ 28.
ಕನ್ನಡ ಕರಣದ ಹೆಸರು
01. ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ 02. ಬವ 03. ಬಾಲವ 04. ಕೌಲವ
05. ತೈತಲೆ 06. ಗರಜ 07. ವಣಿಜ 08. ವಿಷ್ಟಿ
09. ಶಕುನಿ 10. ಚತುಷ್ಪಾದ 11. ನಾಗವ 12.
ಕನ್ನಡ ತಿಥಿಯ ಹೆಸರು
01. ಪಾಡ್ಯ (ಪ್ರತಿಪತ್) 02. ಬಿದಿಗೆ (ದ್ವಿತೀಯಾ) 03. ತದಿಗೆ (ತೃತೀಯಾ) 04. ಚೌತಿ (ಚತುರ್ಥಿ)
05. ಪಂಚಮೀ 06. ಷಷ್ಠೀ 07. ಸಪ್ತಮೀ 08. ಅಷ್ಟಮೀ
09. ನವಮೀ 10. ದಶಮೀ 11. ಏಕಾದಶೀ 12. ದ್ವಾದಶೀ
13. ತ್ರಯೋದಶೀ 14. ಚತುರ್ದಶೀ 15. ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ಪೌರ್ಣಮೀ) 16. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಕನ್ನಡ ರಾಶಿಯ ಹೆಸರು
01. ಮೇಷ 02. ವೃಷಭ 03. ಮಿಥುನ 04. ಕರ್ಕ
05. ಸಿಂಹ 06. ಕನ್ಯಾ 07. ತುಲಾ 08. ವೃಶ್ಚಿಕ
09. ಧನು 10. ಮಕರ 11. ಕುಂಭ 12. ಮೀನ
ಕನ್ನಡ ಅನಂದಾದಿ ಯೋಗದ ಹೆಸರು
01. ಆನಂದ (ಸಿದ್ದಿ) 02. ಕಾಲದಂಡ (ಮರಣ) 03. ಧೂಮ್ರ (ಅಸುಖ ) 04. ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಅದೃಷ್ಟ)
05. ಸೌಮ್ಯ (ಬಹು ಸುಖ) 06. ಥುಲಂಕ್ಷ (ಧನಕ್ಷಯ ) 07. ಧ್ವಜ (ಅದೃಷ್ಟ) 08. ಶ್ರೀವತ್ಸ (ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು )
09. ವಜ್ರ (ಕ್ಷಯ ) 10. ಮುದ್ಕರ (ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಷಯ) 11. ಛತ್ರ (ರಾಜ ಗೌರವ) 12. ಮಿತ್ರ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
13. ಮಾನಸ (ಅದೃಷ್ಟ) 14. ಪದ್ಮ (ಧನಗಮ ) 15. ಲಂಬಕ (ಧನಕ್ಷಯ ) 16. ಉತ್ಪತ (ಪ್ರಾಣನಾಶ )
17. ಮರಣ (ಮರಣ) 18. ಕಾಣ (ಯಾತನೆ) 19. ಸಿದ್ದಿ (ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿ) 20. ಶುಭಂ (ಕಲ್ಯಾಣ)
21. ಅಮೃತ (ರಾಜ ಗೌರವ) 22. ಮುಸಲ (ಧನಕ್ಷಯ ) 23. ಗಡ (ಭಯ ) 24. ಮಾತಂಗ (ಕುಲವೃದ್ಧಿ )
25. ರಾಕ್ಷಸ (ಮಹಾಕಷ್ಟ ) 26. ಚರ (ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿ) 27. ಸ್ಥಿರ (ಗ್ರಹ ಆರಂಭ ) 28. ವರ್ಥಮಾನ (ಮದುವೆ)
ಕನ್ನಡ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು
01. ಪ್ರಭವ 02. ವಿಭವ 03. ಶುಕ್ಲ 04. ಪ್ರಮೋದ
05. ಪ್ರಜಾಪತಿ 06. ಆಂಗೀರಸ 07. ಶ್ರೀಮುಖ 08. ಭಾವ
09. ಯುವ 10. ಧಾತು /ಧಾತೃ 11. ಈಶ್ವರ 12. ಬಹುಧಾನ್ಯ
13. ಪ್ರಮಾಥಿ 14. ವಿಕ್ರಮ 15. ವಿಷು 16. ಚಿತ್ರಭಾನು
17. ಸ್ವಭಾನು 18. ತಾರಣ 19. ಪಾರ್ಥಿವ 20. ವ್ಯಯ
21. ಸರ್ವಜಿತ್ 22. ಸರ್ವಧಾರಿ 23. ವಿರೋಧಿ 24. ವಿಕೃತಿ
25. ಖರ 26. ನಂದನ 27. ವಿಜಯ 28. ಜಯ
29. ಮನ್ಮಥ 30. ದುರ್ಮುಖಿ 31. ಹೇವಿಲಂಬಿ 32. ವಿಲಂಬಿ
33. ವಿಕಾರಿ 34. ಶಾರ್ವರಿ 35. ಪ್ಲವ 36. ಶುಭಕೃತ್
37. ಶೋಭಕೃತ್ 38. ಕ್ರೋಧಿ 39. ವಿಶ್ವವಸು 40. ಪರಾಭವ
41. ಪ್ಲವಂಗ 42. ಕೀಲಕ 43. ಸೌಮ್ಯ 44. ಸಾಧಾರಣ
45. ವಿರೋಧಿಕೃತ್ 46. ಪರಿಧಾವಿ 47. ಪ್ರಮಾಧಿ 48. ಆನಂದ
49. ರಾಕ್ಷಸ 50. ನಳ 51. ಪಿಂಗಳ 52. ಕಾಳಯುಕ್ತಿ
53. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ 54. ರೌದ್ರಿ 55. ದುರ್ಮತಿ 56. ದುಂದುಭಿ
57. ರುಧಿರೋದ್ಗಾರೀ 58. ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ 59. ಕ್ರೋಧನ 60. ಕ್ಷಯ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ರೆಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ದಿನದ ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳು
1. ತಿಥಿ
2. ನಕ್ಷತ್ರ
3. ಯೋಗ
4. ಕರಣ
5. ವಾರ (ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು)

ಪಂಚಾಂಗ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ: ಪಂಚಾಂಗ = ಪಂಚ (ಐದು) + ಅಂಗ್ (ಭಾಗ)). ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
10.160.0.49
facebook button