deepak

വിശദമായ ഓൺലൈൻ പഞ്ചാംഗം ഉജ്ജൈൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഇന്ത്യ വേണ്ടി

deepak
Useful Tips on
Panchang
Switch to English
Empty
 
Title
ആഗസ്റ്റ് ൨൦, ൨൦൧൮
തീയതി:
ഗ്ലോബ്
നിന്റെ നഗരം കണ്ടെത്തുക:
വിശദമായ ഓൺലൈൻ മലയാളം പഞ്ചാംഗം ഉജ്ജൈൻ, ഇന്ത്യ വേണ്ടി
   
തിങ്കളാഴ്ച, ആഗസ്റ്റ് ൨൦, ൨൦൧൮ പഞ്ചാംഗം ഉജ്ജൈൻ, ഇന്ത്യ വേണ്ടി
സൂരോദയം:
൦൬:൦൪
സൂര്യാസ്തമയം:
൧൮:൫൫
ഹിന്ദു സൂരോദയം:
൦൬:൦൮
ഹിന്ദു സൂര്യാസ്തമയം:
൧൮:൫൧
ചന്ദ്രോദയം:
൧൪:൨൬
ചന്ദ്രാസ്ട:
സുര്യ രാശി:
ചിങ്ങം
ചന്ദ്ര രാശി:
വൃശ്ചികം - ൨൧:൪൨ കൊണ്ട്
സുര്യ നക്ഷത്രം:
മകം
 
 
ദ്രിക അയന:
ദക്ഷിണായന
ദ്രിക ഋതു:
വര്‍ഷാ
വൈദിക അയന:
ദക്ഷിണായന
വൈദിക ഋതു:
വര്‍ഷാ
ഹിന്ദു ചാന്ദ്ര തീയതി
ശക സംവത്:
൧൯൪൦
ചന്ദ്ര മാസം:
ശ്രാവണം - അമാന്ത
വിക്രം സംവത്:
൨൦൭൫
 
ശ്രാവണം - പുർണിമാന്ത
ഗുജറാത്തി സംവത്:
൨൦൭൪
പക്ഷം:
ശുക്ല പക്ഷം
തിഥി:
ദശമി - ൨൯:൧൬+ കൊണ്ട്
 
 
നക്ഷത്രം, യോഗം പിന്നെ കരണം
നക്ഷത്രം:
തിരുവാതിര - ൨൧:൪൨ കൊണ്ട്
യോഗം:
വൈധൃതി - ൧൫:൧൬ കൊണ്ട്
ആദ്യം കരണം:
കഴുത - ൧൬:൧൨ കൊണ്ട്
 
 
രണ്ടാം കരണം:
ആന - ൨൯:൧൬+ കൊണ്ട്
 
 
സര്വാന് സമയം
ദുർമുഹുർത്തം:
൧൨:൫൫ - ൧൩:൪൬
വര്ജ്യം:
൧൯:൫൬ - ൨൧:൪൨
 
൧൫:൨൮ - ൧൬:൧൯
 
 
രാഹു കാലം:
൦൭:൪൩ - ൦൯:൧൯
ഗുളിക കാലം:
൧൪:൦൫ - ൧൫:൪൦
യമകണ്ട:
൧൦:൫൪ - ൧൨:൩൦
 
 
നല്ല സമയം
അഭിജിത്ത് മുഹുർത്തം:
൧൨:൦൪ - ൧൨:൫൫
അമൃത കാലം:
൧൧:൫൯ - ൧൩:൪൫
മറ്റുള്ളവ
ആനന്ദദി യോഗം:
പദ്മ - ൨൧:൪൨ കൊണ്ട്
തമിൾ യോഗം:
സിദ്ധ - ൨൧:൪൨ കൊണ്ട്
 
ലംബക
 
മരണ
ഹവന ആഹുതി:
ശുക്രൻ - ൨൧:൪൨ കൊണ്ട്
അഗ്നിവാസ:
ആകാശ - ൨൯:൧൬+ കൊണ്ട്
 
ശനി
 
പാതാളം
നിവാസ പിന്നെ ശൂല
ദിശ ശൂല:
കിഴക്ക് ലെ
രാഹു കാലം വാസ:
വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറു ലെ
നക്ഷത്രം ശൂല:
കിഴക്ക് ലെ ൨൧:൪൨ വരെ
ചന്ദ്ര വാസ:
വടക്ക് ലെ ൨൧:൪൨ വരെ
 
 
 
കിഴക്ക് ലെ ൨൧:൪൨ നിന്ന്
ചന്ദ്രബലമ പിന്നെ ടാരാബലമ
താഴെ രാശി വേണ്ടി നല്ല ചന്ദ്രബലമ ൨൧:൪൨ വരെ:
ഇടവം, മിഥുനം, കന്നി,
വൃശ്ചികം, മകരം, കുംഭം
*മേടം രാശി ജനിച്ച ജനം വേണ്ടി അഷ്ടമ ചന്ദ്ര
അതിനുശേഷം -
താഴെ രാശി വേണ്ടി നല്ല ചന്ദ്രബലമ വരെ അടുത്ത ദിവസം സൂര്യോദയം:
മിഥുനം, കർക്കടകം, തുലാം,
ധനു, കുംഭം, മീനം
*ഇടവം രാശി ജനിച്ച ജനം വേണ്ടി അഷ്ടമ ചന്ദ്ര
താഴെ നക്ഷത്രം വേണ്ടി നല്ല ടാരാബലമ ൨൧:൪൨ വരെ:
അശ്വതി, ഭരണി, രോഹിണി,
തിരുവാതിര, പൂയം, മകം,
പൂരം, അത്തം, ചോതി,
അനിഴം, മൂലം, പൂരാടം,
തിരുവോണം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി
അതിനുശേഷം -
താഴെ നക്ഷത്രം വേണ്ടി നല്ല ടാരാബലമ വരെ അടുത്ത ദിവസം സൂര്യോദയം:
ഭരണി, കാർത്തിക, മകയിരം,
പുണർതം, ആയില്യം, പൂരം,
ഉത്രം, ചിത്തിര, വിശാഖം,
തിരുവാതിര, പൂരാടം, ഉത്രാടം,
അവിട്ടം, പൂരുരുട്ടാതി, രേവതി
പഞ്ചകം സൗജന്യം മുഹുർത്തം പിന്നെ ഉദയ ലഗ്ന
ഈ ദിവസം വേണ്ടി പഞ്ചകം സൗജന്യം മുഹുർത്തം:
൦൬:൦൮ - ൦൮:൦൬ രോഗ പഞ്ചകം
൦൮:൦൬ - ൧൦:൧൭ നല്ല മുഹുർത്തം
൧൦:൧൭ - ൧൨:൩൨ മൃത്യു പഞ്ചകം
൧൨:൩൨ - ൧൪:൪൮ അഗ്നി പഞ്ചകം
൧൪:൪൮ - ൧൬:൫൩ നല്ല മുഹുർത്തം
൧൬:൫൩ - ൧൮:൪൦ രജ പഞ്ചകം
൧൮:൪൦ - ൨൦:൧൨ നല്ല മുഹുർത്തം
൨൦:൧൨ - ൨൧:൪൨ ചോര പഞ്ചകം
൨൧:൪൨ - ൨൧:൪൩ നല്ല മുഹുർത്തം
൨൧:൪൩ - ൨൩:൨൩ നല്ല മുഹുർത്തം
൨൩:൨൩ - ൨൫:൨൧+ ചോര പഞ്ചകം
൨൫:൨൧+ - ൨൭:൩൪+ നല്ല മുഹുർത്തം
൨൭:൩൪+ - ൨൯:൧൬+ രോഗ പഞ്ചകം
൨൯:൧൬+ - ൨൯:൫൧+ നല്ല മുഹുർത്തം
൨൯:൫൧+ - ൩൦:൦൮+ മൃത്യു പഞ്ചകം
ഈ ദിവസം വേണ്ടി ഉദയ ലഗ്ന മുഹുർത്തം:
൦൬:൦൮ - ൦൮:൦൬ ചിങ്ങം
൦൮:൦൬ - ൧൦:൧൭ കന്നി
൧൦:൧൭ - ൧൨:൩൨ തുലാം
൧൨:൩൨ - ൧൪:൪൮ വൃശ്ചികം
൧൪:൪൮ - ൧൬:൫൩ ധനു
൧൬:൫൩ - ൧൮:൪൦ മകരം
൧൮:൪൦ - ൨൦:൧൨ കുംഭം
൨൦:൧൨ - ൨൧:൪൩ മീനം
൨൧:൪൩ - ൨൩:൨൩ മേടം
൨൩:൨൩ - ൨൫:൨൧+ ഇടവം
൨൫:൨൧+ - ൨൭:൩൪+ മിഥുനം
൨൭:൩൪+ - ൨൯:൫൧+ കർക്കടകം
൨൯:൫൧+ - ൩൦:൦൮+ ചിങ്ങം
ദിവസേന വ്രതങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും
Panchang
10.240.0.10
Google+ Badge
 
facebook button