☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

1000 Names of Goddess Ganga | Sahasranamavali of Goddess Ganga

DeepakDeepak

1000 Ganga Names

Sahasranamavali of Goddess Ganga

1
ॐ ओङ्काररूपिण्यै नमः।
2
ॐ अजरायै नमः।
3
ॐ अतुलायै नमः।
4
ॐ अनन्तायै नमः।
5
ॐ अमृतस्रवायै नमः।
6
ॐ अत्युदारायै नमः।
7
ॐ अभयायै नमः।
8
ॐ अशोकायै नमः।
9
ॐ अलकनन्दायै नमः।
10
ॐ अमृतायै नमः।
11
ॐ अमलायै नमः।
12
ॐ अनाथवत्सलायै नमः।
13
ॐ अमोघायै नमः।
14
ॐ अपांयोनये नमः।
15
ॐ अमृतप्रदायै नमः।
16
ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः।
17
ॐ अक्षोभ्यायै नमः।
18
ॐ अनवच्छिन्नायै नमः।
19
ॐ अपरायै नमः।
20
ॐ अजितायै नमः।
21
ॐ अनाथनाथायै नमः।
22
ॐ अभीष्टार्थसिद्धिदायै नमः।
23
ॐ अनङ्गवर्धिन्यै नमः।
24
ॐ अणिमादिगुणायै नमः।
25
ॐ अधारायै नमः।
26
ॐ अग्रगण्यायै नमः।
27
ॐ अलीकहारिण्यै नमः।
28
ॐ अचिन्त्यशक्तये नमः।
29
ॐ अनघायै नमः।
30
ॐ अद्भुतरूपायै नमः।
31
ॐ अघहारिण्यै नमः।
32
ॐ अद्रिराजसुतायै नमः।
33
ॐ अष्टाङ्गयोगसिद्धिप्रदायै नमः।
34
ॐ अच्युतायै नमः।
35
ॐ अक्षुण्णशक्तये नमः।
36
ॐ असुदायै नमः।
37
ॐ अनन्ततीर्थायै नमः।
38
ॐ अमृतोदकायै नमः।
39
ॐ अनन्तमहिम्ने नमः।
40
ॐ अपारायै नमः।
41
ॐ अनन्तसौख्यप्रदायै नमः।
42
ॐ अन्नदायै नमः।
43
ॐ अशेषदेवतामूर्तये नमः।
44
ॐ अघोरायै नमः।
45
ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
46
ॐ अविद्याजालशमन्यै नमः।
47
ॐ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः।
48
ॐ अशेषविघ्नसंहर्त्र्यै नमः।
49
ॐ अशेषगुणगुम्फितायै नमः।
50
ॐ अज्ञानतिमिरज्योतिषे नमः।
51
ॐ अनुग्रहपरायणायै नमः।
52
ॐ अभिरामायै नमः।
53
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः।
54
ॐ अनन्तसारायै नमः।
55
ॐ अकलङ्किन्यै नमः।
56
ॐ आरोग्यदायै नमः।
57
ॐ आनन्दवल्ल्यै नमः।
58
ॐ आपन्नार्तिविनाशिन्यै नमः।
59
ॐ आश्चर्यमूर्तये नमः।
60
ॐ आयुष्यायै नमः।
61
ॐ आढ्यायै नमः।
62
ॐ आद्यायै नमः।
63
ॐ आप्रायै नमः।
64
ॐ आर्यसेवितायै नमः।
65
ॐ आप्यायिन्यन्यै नमः।
66
ॐ आप्तविद्यायै नमः।
67
ॐ आख्यायै नमः।
68
ॐ आनन्दायै नमः।
69
ॐ आश्वासदायिन्यै नमः।
70
ॐ आलस्यघ्न्यै नमः।
71
ॐ आपदां हन्त्र्यै नमः।
72
ॐ आनन्दामृतवर्षिण्यै नमः।
73
ॐ इरावत्यै नमः।
74
ॐ इष्टदात्र्यै नमः।
75
ॐ इष्टायै नमः।
76
ॐ इष्टापूर्तफलप्रदायै नमः।
77
ॐ इतिहासश्रुतीड्यार्थायै नमः।
78
ॐ इहामुत्रशुभप्रदायै नमः।
79
ॐ इज्याशीलसमिज्येष्ठायै नमः।
80
ॐ इन्द्रादिपरिवन्दितायै नमः।
81
ॐ इलालङ्कारमालायै नमः।
82
ॐ इद्धायै नमः।
83
ॐ इन्दिरारम्यमन्दिरायै नमः।
84
ॐ इते नमः।
85
ॐ इन्दिरादिसंसेव्यायै नमः।
86
ॐ ईश्वर्यै नमः।
87
ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः।
88
ॐ ईतिभीतिहरायै नमः।
89
ॐ ईड्यायै नमः।
90
ॐ ईडनीयचरित्रभृते नमः।
91
ॐ उत्कृष्टशक्तये नमः।
92
ॐ उत्कृष्टायै नमः।
93
ॐ उडुपमण्डलचारिण्यै नमः।
94
ॐ उदिताम्बरमार्गायै नमः।
95
ॐ उस्रायै नमः।
96
ॐ उरगलोकविहारिण्यै नमः।
97
ॐ उक्षायै नमः।
98
ॐ उर्वरायै नमः।
99
ॐ उत्पलायै नमः।
100
ॐ उत्कुम्भायै नमः।
101
ॐ उपेन्द्रचरणद्रवायै नमः।
102
ॐ उदन्वत्पूर्तिहेतवे नमः।
103
ॐ उदारायै नमः।
104
ॐ उत्साहप्रवर्धिन्यै नमः।
105
ॐ उद्वेगघ्न्यै नमः।
106
ॐ उष्णशमन्यै नमः।
107
ॐ उष्णरश्मिसुताप्रियायै नमः।
108
ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्यै नमः।
109
ॐ उपरिचारिण्यै नमः।
110
ॐ ऊर्जंवहन्त्यि नमः।
111
ॐ ऊर्जधरायै नमः।
112
ॐ उर्जावत्यै नमः।
113
ॐ उर्मिमालिन्यै नमः।
114
ॐ ऊर्ध्वरेतःप्रियायै नमः।
115
ॐ उर्ध्वाध्वायै नमः।
116
ॐ ऊर्मिलायै नमः।
117
ॐ उर्ध्वगतिप्रदायै नमः।
118
ॐ ऋषिवृन्दस्तुतायै नमः।
119
ॐ ऋद्धये नमः।
120
ॐ ऋणत्रयविनाशिन्यै नमः।
121
ॐ ऋतम्भरायै नमः।
122
ॐ ऋद्धिदात्र्यै नमः।
123
ॐ ऋक्स्वरूपायै नमः।
124
ॐ ऋजुप्रियायै नमः।
125
ॐ ऋक्षमार्गवहायै नमः।
126
ॐ ऋक्षार्चिषे नमः।
127
ॐ ऋजुमार्गप्रदर्शिन्यै नमः।
128
ॐ एधिताखिलधर्मार्थायै नमः।
129
ॐ एकस्यै नमः।
130
ॐ एकामृतदायिन्यै नमः।
131
ॐ एधनीयस्वभावायै नमः।
132
ॐ एज्यायै नमः।
133
ॐ एजिताशेषपातकायै नमः।
134
ॐ ऐश्वर्यदायै नमः।
135
ॐ ऐश्वर्यरूपायै नमः।
136
ॐ ऐतिह्यायै नमः।
137
ॐ ऐन्दवद्युतये नमः।
138
ॐ ओजस्विन्यै नमः।
139
ॐ ओषधीक्षेत्रायै नमः।
140
ॐ ओजोदायै नमः।
141
ॐ ओदनदायिन्यै नमः।
142
ॐ ओष्ठामृतायै नमः।
143
ॐ औन्नत्यदात्र्यै नमः।
144
ॐ भवरोगिणामौषधायै नमः।
145
ॐ औदार्यचञ्चवे नमः।
146
ॐ औपेन्द्र्यै नमः।
147
ॐ औग्र्यै नमः।
148
ॐ औमेयरूपिण्यै नमः।
149
ॐ अम्बराध्ववहायै नमः।
150
ॐ अम्बष्ठायै नमः।
151
ॐ अम्बरमालायै नमः।
152
ॐ अम्बुजेक्षणायै नमः।
153
ॐ अम्बिकायै नमः।
154
ॐ अम्बुमहायोनवे नमः।
155
ॐ अन्धोदायै नमः।
156
ॐ अन्धकहारिण्यै नमः।
157
ॐ अंशुमालायै नमः।
158
ॐ अंशुमत्यै नमः।
159
ॐ अङ्गीकृतषडाननायै नमः।
160
ॐ अन्धतामिस्रहन्त्र्यै नमः।
161
ॐ अन्धवे नमः।
162
ॐ अञ्जनायै नमः।
163
ॐ अञ्जनावत्यै नमः।
164
ॐ कल्याणकारिण्यै नमः।
165
ॐ काम्यायै नमः।
166
ॐ कमलोत्पलगन्धिन्यै नमः।
167
ॐ कुमुद्वत्यै नमः।
168
ॐ कमलिन्यै नमः।
169
ॐ कान्तये नमः।
170
ॐ कल्पितदायिन्यै नमः।
171
ॐ काञ्चनाक्ष्यै नमः।
172
ॐ कामधेनवे नमः।
173
ॐ कीर्तिकृते नमः।
174
ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः।
175
ॐ क्रतुश्रेष्ठायै नमः।
176
ॐ क्रतुफलायै नमः।
177
ॐ कर्मबन्धविभेदिन्यै नमः।
178
ॐ कमलाक्ष्यै नमः।
179
ॐ क्लमहरायै नमः।
180
ॐ कृशानुतपनद्युतये नमः।
181
ॐ करुणार्द्रायै नमः।
182
ॐ कल्याण्यै नमः।
183
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः।
184
ॐ कामरूपायै नमः।
185
ॐ क्रियाशक्तये नमः।
186
ॐ कमलोत्पलमालिन्यै नमः।
187
ॐ कूटस्थायै नमः।
188
ॐ करुणायै नमः।
189
ॐ कान्तायै नमः।
190
ॐ कूर्मयानायै नमः।
191
ॐ कलावत्यै नमः।
192
ॐ कमलायै नमः।
193
ॐ कल्पलतिकायै नमः।
194
ॐ काल्यै नमः।
195
ॐ कलुषवैरिण्यै नमः।
196
ॐ कमनीयजलायै नमः।
197
ॐ कम्रायै नमः।
198
ॐ कपर्दिसुकपर्दगायै नमः।
199
ॐ कालकूटप्रशमन्यै नमः।
200
ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः।
201
ॐ कालिन्द्यै नमः।
202
ॐ केलिललितायै नमः।
203
ॐ कलकल्लोलमालिकायै नमः।
204
ॐ क्रान्तलोकत्रयायै नमः।
205
ॐ कण्ड्वै नमः।
206
ॐ कण्डूतनयवत्सलायै नमः।
207
ॐ खड्गिन्यै नमः।
208
ॐ खड्गधाराभायै नमः।
209
ॐ खगायै नमः।
210
ॐ खण्डेन्दुधारिण्यै नमः।
211
ॐ खेखेलगामिन्यै नमः।
212
ॐ खस्थायै नमः।
213
ॐ खण्डेन्दुतिलकप्रियायै नमः।
214
ॐ खेचर्यै नमः।
215
ॐ खेचरीवन्द्यायै नमः।
216
ॐ ख्यातायै नमः।
217
ॐ ख्यातिप्रदायिन्यै नमः।
218
ॐ खण्डितप्रणताघौघायै नमः।
219
ॐ खलबुद्धिविनाशिन्यै नमः।
220
ॐ खातैनःकन्दसन्दोहायै नमः।
221
ॐ खड्गखट्वाङ्ग खेटिन्यै नमः।
222
ॐ खरसन्तापशमन्यै नमः।
223
ॐ पीयूषपाथसां खनये नमः।
224
ॐ गङ्गायै नमः।
225
ॐ गन्धवत्यै नमः।
226
ॐ गौर्यै नमः।
227
ॐ गन्धर्वनगरप्रियायै नमः।
228
ॐ गम्भीराङ्ग्यै नमः।
229
ॐ गुणमय्यै नमः।
230
ॐ गतातङ्कायै नमः।
231
ॐ गतिप्रियायै नमः।
232
ॐ गणनाथाम्बिकायै नमः।
233
ॐ गीतायै नमः।
234
ॐ गद्यपद्यपरिष्टुतायै नमः।
235
ॐ गान्धार्यै नमः।
236
ॐ गर्भशमन्यै नमः।
237
ॐ गतिभ्रष्टगतिप्रदायै नमः।
238
ॐ गोमत्यै नमः।
239
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
240
ॐ गवे नमः।
241
ॐ गोप्त्र्यै नमः।
242
ॐ गगनगामिन्यै नमः।
243
ॐ गोत्रप्रवर्धिन्यै नमः।
244
ॐ गुण्यायै नमः।
245
ॐ गुणातीतायै नमः।
246
ॐ गुणाग्रण्यै नमः।
247
ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
248
ॐ गिरिसुतायै नमः।
249
ॐ गोविन्दाङ्घ्रिसमुद्भवायै नमः।
250
ॐ गुणनीयचरित्रायै नमः।
251
ॐ गायत्र्यै नमः।
252
ॐ गिरिशप्रियायै नमः।
253
ॐ गूढरूपायै नमः।
254
ॐ गुणवत्यै नमः।
255
ॐ गुर्व्यै नमः।
256
ॐ गौरववर्धिन्यै नमः।
257
ॐ ग्रहपीडाहरायै नमः।
258
ॐ गुन्द्रायै नमः।
259
ॐ गरघ्न्यै नमः।
260
ॐ गानवत्सलायै नमः।
261
ॐ घर्महन्त्र्यै नमः।
262
ॐ घृतवत्यै नमः।
263
ॐ घृततुष्टिप्रदायिन्यै नमः।
264
ॐ घण्टारवप्रियायै नमः।
265
ॐ घोराघौघविध्वंसकारिण्यै नमः।
266
ॐ घ्राणतुष्टिकर्यै नमः।
267
ॐ घोषायै नमः।
268
ॐ घनानन्दायै नमः।
269
ॐ घनप्रियायै नमः।
270
ॐ घातुकायै नमः।
271
ॐ घूर्णितजलायै नमः।
272
ॐ घृष्टपातकसन्तत्यै नमः।
273
ॐ घटकोटिप्रपीतापायै नमः।
274
ॐ घटिताशेषमङ्गलायै नमः।
275
ॐ घृणावत्यै नमः।
276
ॐ घृणिनिधये नमः।
277
ॐ घस्मरायै नमः।
278
ॐ घूकनादिन्यै नमः।
279
ॐ घुसृणापिञ्जरतनवे नमः।
280
ॐ घर्घरायै नमः।
281
ॐ घर्घरस्वनायै नमः।
282
ॐ चन्द्रिकायै नमः।
283
ॐ चन्द्रकान्ताम्बवे नमः।
284
ॐ चञ्चदापायै नमः।
285
ॐ चलद्युतये नमः।
286
ॐ चिन्मय्यै नमः।
287
ॐ चितिरूपायै नमः।
288
ॐ चन्द्रायुतशताननायै नमः।
289
ॐ चाम्पेयलोचनायै नमः।
290
ॐ चारवे नमः।
291
ॐ चार्वङ्ग्यै नमः।
292
ॐ चारुगामिन्यै नमः।
293
ॐ चार्यायै नमः।
294
ॐ चारित्रनिलयायै नमः।
295
ॐ चित्रकृते नमः।
296
ॐ चित्ररूपिण्यै नमः।
297
ॐ चम्प्वै नमः।
298
ॐ चन्दनशुच्यम्बवे नमः।
299
ॐ चर्चनीयायै नमः।
300
ॐ चिरस्थिरायै नमः।
301
ॐ चारुचम्पकमालाढ्यायै नमः।
302
ॐ चमिताशेषदुष्कृतायै नमः।
303
ॐ चिदाकाशवहायै नमः।
304
ॐ चिन्त्यायै नमः।
305
ॐ चञ्चते नमः।
306
ॐ चामरवीजितायै नमः।
307
ॐ चोरिताशेषवृजिनायै नमः।
308
ॐ चरिताशेषमण्डलायै नमः।
309
ॐ छेदिताखिलपापौघायै नमः।
310
ॐ छद्मघ्न्यै नमः।
311
ॐ छलहारिण्यै नमः।
312
ॐ छन्नत्रिविष्टपतलायै नमः।
313
ॐ छोटिताशेषबन्धनायै नमः।
314
ॐ छुरितामृतधारौघायै नमः।
315
ॐ छिन्नैनसे नमः।
316
ॐ छन्दगामिन्यै नमः।
317
ॐ छत्रीकृतमरालौघायै नमः।
318
ॐ छटीकृतनिजामृतायै नमः।
319
ॐ जाह्नव्यै नमः।
320
ॐ ज्यायै नमः।
321
ॐ जगन्मात्रे नमः।
322
ॐ जप्यायै नमः।
323
ॐ जङ्घालवीचिकायै नमः।
324
ॐ जयायै नमः।
325
ॐ जनार्दनप्रीतायै नमः।
326
ॐ जुषणीयायै नमः।
327
ॐ जगद्धितायै नमः।
328
ॐ जीवनायै नमः।
329
ॐ जीवनप्राणायै नमः।
330
ॐ जगते नमः।
331
ॐ ज्येष्ठायै नमः।
332
ॐ जगन्मय्यै नमः।
333
ॐ जीवजीवातुलतिकायै नमः।
334
ॐ जन्मिजन्मनिबर्हिण्यै नमः।
335
ॐ जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः।
336
ॐ जगद्योनये नमः।
337
ॐ जलाविलायै नमः।
338
ॐ जगदानन्दजनन्यै नमः।
339
ॐ जलजायै नमः।
340
ॐ जलजेक्षणायै नमः।
341
ॐ जनलोचनपीयूषायै नमः।
342
ॐ जटातटविहारिण्यै नमः।
343
ॐ जयन्त्यै नमः।
344
ॐ जञ्जपूकघ्न्यै नमः।
345
ॐ जनितज्ञानविग्रहायै नमः।
346
ॐ झल्लरीवाद्यकुशलायै नमः।
347
ॐ झलज्झालजलावृतायै नमः।
348
ॐ झिण्टीशवन्द्यायै नमः।
349
ॐ झङ्कारकारिण्यै नमः।
350
ॐ झर्झरावत्यै नमः।
351
ॐ टीकिताशेषपातालायै नमः।
352
ॐ एनोद्रिपाटने टङ्किकैयै नमः।
353
ॐ टङ्कारनृत्यत्कल्लोलायै नमः।
354
ॐ टीकनीयमहातटायै नमः।
355
ॐ डम्बरप्रवहायै नमः।
356
ॐ डीनराजहंसकुलाकुलायै नमः।
357
ॐ डमड्डमरुहस्तायै नमः।
358
ॐ डामरोक्तमहाण्डकायै नमः।
359
ॐ ढौकिताशेषनिर्वाणायै नमः।
360
ॐ ढक्कानादचलज्जलायै नमः।
361
ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः।
362
ॐ ढणढ्ढणितपातकायै नमः।
363
ॐ तर्पण्यै नमः।
364
ॐ तीर्थतीर्थायै नमः।
365
ॐ त्रिपथायै नमः।
366
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः।
367
ॐ त्रिलोकगोप्त्र्यै नमः।
368
ॐ तोयेश्यै नमः।
369
ॐ त्रैलोक्यपरिवन्दितायै नमः।
370
ॐ तापत्रितयसंहर्त्र्यै नमः।
371
ॐ तेजोबलविवर्धिन्यै नमः।
372
ॐ त्रिलक्ष्यायै नमः।
373
ॐ तारण्यै नमः।
374
ॐ तारायै नमः।
375
ॐ तारापतिकरार्चितायै नमः।
376
ॐ त्रैलोक्यपावनिपुण्यायै नमः।
377
ॐ तुष्टिदायै नमः।
378
ॐ तुष्टिरूपिण्यै नमः।
379
ॐ तृष्णाच्छेत्र्यै नमः।
380
ॐ तीर्थमात्रे नमः।
381
ॐ त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः।
382
ॐ तपोमय्यै नमः।
383
ॐ तपोरूपायै नमः।
384
ॐ तपःस्तोमफलप्रदायै नमः।
385
ॐ त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः।
386
ॐ तृप्त्यै नमः।
387
ॐ तृप्तिकृते नमः।
388
ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः।
389
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः।
390
ॐ तुर्यायै नमः।
391
ॐ तुर्यातीतफलप्रदायै नमः।
392
ॐ त्रैलोक्यलक्ष्म्यै नमः।
393
ॐ त्रिपद्यै नमः।
394
ॐ तथ्यायै नमः।
395
ॐ तिमिरचन्द्रिकायै नमः।
396
ॐ तेजोगर्भायै नमः।
397
ॐ तपःसारायै नमः।
398
ॐ त्रिपुरारिशिरोगृहायै नमः।
399
ॐ त्रयीस्वरूपिण्यै नमः।
400
ॐ तन्व्यै नमः।
401
ॐ तपनाङ्गजभीतिनुदे नमः।
402
ॐ तरये नमः।
403
ॐ तरणिजामित्रायै नमः।
404
ॐ तर्पिताशेषपूर्वजायै नमः।
405
ॐ तुलाविरहितायै नमः।
406
ॐ तीव्रपापतूलतनूनपाते नमः।
407
ॐ दारिद्र्यदमन्यै नमः।
408
ॐ दक्षायै नमः।
409
ॐ दुष्प्रेक्षायै नमः।
410
ॐ दिव्यमण्डनायै नमः।
411
ॐ दीक्षावत्यै नमः।
412
ॐ दुरावाप्यायै नमः।
413
ॐ द्राक्षामधुरवारिभृते नमः।
414
ॐ दर्शितानेककुतुकायै नमः।
415
ॐ दुष्टदुर्जयदुःखहृते नमः।
416
ॐ दैन्यहृते नमः।
417
ॐ दुरितघ्न्यै नमः।
418
ॐ दानवारिपदाब्जजायै नमः।
419
ॐ दन्दशूकविषघ्न्यै नमः।
420
ॐ दारिताघौघसन्ततायै नमः।
421
ॐ द्रुतायै नमः।
422
ॐ देवद्रुमच्छन्नायै नमः।
423
ॐ दुर्वाराघविघातिन्यै नमः।
424
ॐ दमग्राह्यायै नमः।
425
ॐ देवमात्रे नमः।
426
ॐ देवलोकप्रदर्शिन्यै नमः।
427
ॐ देवदेवप्रियायै नमः।
428
ॐ देव्यै नमः।
429
ॐ दिक्पालपददायिन्यै नमः।
430
ॐ दीर्घायुष्कारिण्यै नमः।
431
ॐ दीर्घायै नमः।
432
ॐ दोग्ध्र्यै नमः।
433
ॐ दूषणवर्जितायै नमः।
434
ॐ दुग्धाम्बुवाहिन्यै नमः।
435
ॐ दोह्यायै नमः।
436
ॐ दिव्यायै नमः।
437
ॐ दिव्यगतिप्रदायै नमः।
438
ॐ द्युनद्यै नमः।
439
ॐ दीनशरणायै नमः।
440
ॐ देहिदेहनिवारिण्यै नमः।
441
ॐ द्राघीयस्यै नमः।
442
ॐ दाघहन्त्र्यै नमः।
443
ॐ दितपातकसन्तत्यै नमः।
444
ॐ दूरदेशान्तरचर्यै नमः।
445
ॐ दुर्गमायै नमः।
446
ॐ देववल्लभायै नमः।
447
ॐ दुर्वृत्तघ्न्यै नमः।
448
ॐ दुर्विगाह्यायै नमः।
449
ॐ दयाधारायै नमः।
450
ॐ दयावत्यै नमः।
451
ॐ दुरासदायै नमः।
452
ॐ दानशीलायै नमः।
453
ॐ द्राविण्यै नमः।
454
ॐ द्रुहिणस्तुतायै नमः।
455
ॐ दैत्यदानवसंशुद्धिकर्त्र्यै नमः।
456
ॐ दुर्बुद्धिहारिण्यै नमः।
457
ॐ दानसारायै नमः।
458
ॐ दयासारायै नमः।
459
ॐ द्यावाभूमिविगाहिन्यै नमः।
460
ॐ दृष्टादृष्टफलप्राप्त्यै नमः।
461
ॐ देवतावृन्दवन्दितायै नमः।
462
ॐ दीर्घव्रतायै नमः।
463
ॐ दीर्घदृष्टिर्दीप्ततोयायै नमः।
464
ॐ दुरालभायै नमः।
465
ॐ दण्डयित्र्यै नमः।
466
ॐ दण्डनीतये नमः।
467
ॐ दुष्टदण्डधरार्चितायै नमः।
468
ॐ दुरोदरघ्न्यै नमः।
469
ॐ दावार्चिषे नमः।
470
ॐ द्रवते नमः।
471
ॐ द्रव्यैकशेवधये नमः।
472
ॐ दीनसन्तापशमन्यै नमः।
473
ॐ दात्र्यै नमः।
474
ॐ दवथुवैरिण्यै नमः।
475
ॐ दरीविदारणपरायै नमः।
476
ॐ दान्तायै नमः।
477
ॐ दान्तजनप्रियायै नमः।
478
ॐ दारिताद्रितटायै नमः।
479
ॐ दुर्गायै नमः।
480
ॐ दुर्गारण्यप्रचारिण्यै नमः।
481
ॐ धर्मद्रवायै नमः।
482
ॐ धर्मधुरायै नमः।
483
ॐ धेनवे नमः।
484
ॐ धीरायै नमः।
485
ॐ धृतये नमः।
486
ॐ ध्रुवायै नमः।
487
ॐ धेनुदानफलस्पर्शायै नमः।
488
ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः।
489
ॐ धर्मोर्मिवाहिन्यै नमः।
490
ॐ धुर्यायै नमः।
491
ॐ धात्र्यै नमः।
492
ॐ धात्रीविभूषणाय नमः।
493
ॐ धर्मिण्यै नमः।
494
ॐ धर्मशीलायै नमः।
495
ॐ धन्विकोटिकृतावनायै नमः।
496
ॐ ध्यातृपापहरायै नमः।
497
ॐ ध्येयायै नमः।
498
ॐ धावन्यै नमः।
499
ॐ धूतकल्मषायै नमः।
500
ॐ धर्मधारायै नमः।
501
ॐ धर्मसारायै नमः।
502
ॐ धनदायै नमः।
503
ॐ धनवर्धिन्यै नमः।
504
ॐ धर्माधर्मगुणच्छेत्र्यै नमः।
505
ॐ धत्तूरकुसुमप्रियायै नमः।
506
ॐ धर्मेश्यै नमः।
507
ॐ धर्मशास्त्रज्ञायै नमः।
508
ॐ धनधान्यसमृद्धिकृते नमः।
509
ॐ धर्मलभ्यायै नमः।
510
ॐ धर्मजलायै नमः।
511
ॐ धर्मप्रसवधर्मिण्यै नमः।
512
ॐ ध्यानगम्यस्वरूपायै नमः।
513
ॐ धरण्यै नमः।
514
ॐ धातृपूजितायै नमः।
515
ॐ धूरे नमः।
516
ॐ धूर्जटिजटासंस्थायै नमः।
517
ॐ धन्यायै नमः।
518
ॐ धिये नमः।
519
ॐ धारणावत्यै नमः।
520
ॐ नन्दायै नमः।
521
ॐ निर्वाणजनन्यै नमः।
522
ॐ नन्दिन्यै नमः।
523
ॐ नुन्नपातकायै नमः।
524
ॐ निषिद्धविघ्ननिचयायै नमः।
525
ॐ निजानन्दप्रकाशिन्यै नमः।
526
ॐ नभोङ्गणचर्यै नमः।
527
ॐ नूतये नमः।
528
ॐ नम्यायै नमः।
529
ॐ नारायण्यै नमः।
530
ॐ नुतायै नमः।
531
ॐ निर्मलायै नमः।
532
ॐ निर्मलाख्यानायै नमः।
533
ॐ तापसम्पदां नाशिन्यै नमः।
534
ॐ नियतायै नमः।
535
ॐ नित्यसुखदायै नमः।
536
ॐ नानाश्चर्यमहानिधये नमः।
537
ॐ नद्यै नमः।
538
ॐ नदसरोमात्रे नमः।
539
ॐ नायिकायै नमः।
540
ॐ नाकदीर्घिकायै नमः।
541
ॐ नष्टोद्धरणधीरायै नमः।
542
ॐ नन्दनायै नमः।
543
ॐ नन्ददायिन्यै नमः।
544
ॐ निर्णिक्ताशेषभुवनायै नमः।
545
ॐ निःसङ्गायै नमः।
546
ॐ निरुपद्रवायै नमः।
547
ॐ निरालम्बायै नमः।
548
ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः।
549
ॐ निर्णाशितमहामलायै नमः।
550
ॐ निर्मलज्ञानजनन्यै नमः।
551
ॐ निश्शेषप्राणितापहृते नमः।
552
ॐ नित्योत्सवायै नमः।
553
ॐ नित्यतृप्तायै नमः।
554
ॐ नमस्कार्यायै नमः।
555
ॐ निरञ्जनायै नमः।
556
ॐ निष्ठावत्यै नमः।
557
ॐ निरातङ्कायै नमः।
558
ॐ निर्लेपायै नमः।
559
ॐ निश्चलात्मिकायै नमः।
560
ॐ निरवद्यायै नमः।
561
ॐ निरीहायै नमः।
562
ॐ नीललोहितमूर्धगायै नमः।
563
ॐ नन्दिभृङ्गिगणस्तुत्यायै नमः।
564
ॐ नागायै नमः।
565
ॐ नन्दायै नमः।
566
ॐ नगात्मजायै नमः।
567
ॐ निष्प्रत्यूहायै नमः।
568
ॐ नाकनद्यै नमः।
569
ॐ निरयार्णवदीर्घनावे नमः।
570
ॐ पुण्यप्रदायै नमः।
571
ॐ पुण्यगर्भायै नमः।
572
ॐ पुण्यायै नमः।
573
ॐ पुण्यतरङ्गिण्यै नमः।
574
ॐ पृथवे नमः।
575
ॐ पृथुफलायै नमः।
576
ॐ पूर्णायै नमः।
577
ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जन्यै नमः।
578
ॐ प्राणदायै नमः।
579
ॐ प्राणिजनन्यै नमः।
580
ॐ प्राणेश्यै नमः।
581
ॐ प्राणरूपिण्यै नमः।
582
ॐ पद्मालयायै नमः।
583
ॐ परायै नमः।
584
ॐ शक्त्यै नमः।
585
ॐ पुरजित्परमप्रियायै नमः।
586
ॐ परायै नमः।
587
ॐ परफलप्राप्त्यै नमः।
588
ॐ पावन्यै नमः।
589
ॐ पयस्विन्यै नमः।
590
ॐ परानन्दायै नमः।
591
ॐ प्रकृष्टार्थायै नमः।
592
ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
593
ॐ पालिन्यै नमः।
594
ॐ परायै नमः।
595
ॐ पुराणपठितायै नमः।
596
ॐ प्रीतायै नमः।
597
ॐ प्रणवाक्षररूपिण्यै नमः।
598
ॐ पार्वत्यै नमः।
599
ॐ प्रेमसम्पन्नायै नमः।
600
ॐ पशुपाशविमोचन्यै नमः।
601
ॐ परमात्मस्वरूपायै नमः।
602
ॐ परब्रह्मप्रकाशिन्यै नमः।
603
ॐ परमानन्दनिष्यन्दायै नमः।
604
ॐ प्रायश्चित्तस्वरूपिण्यै नमः।
605
ॐ पानीयरूपनिर्वाणायै नमः।
606
ॐ परित्राणपरायणायै नमः।
607
ॐ पापेन्धनदवज्वालायै नमः।
608
ॐ पापारये नमः।
609
ॐ पापनामनुदे नमः।
610
ॐ परमैश्वर्यजनन्यै नमः।
611
ॐ प्रज्ञायै प्राज्ञायै नमः।
612
ॐ परापरायै नमः।
613
ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः।
614
ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
615
ॐ परव्योमामृतस्रवायै नमः।
616
ॐ प्रसन्नरूपायै नमः।
617
ॐ प्रणिधये नमः।
618
ॐ पूतायै नमः।
619
ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः।
620
ॐ पिनाकिपरमप्रीतायै नमः।
621
ॐ परमेष्ठिकमण्डलवे नमः।
622
ॐ पद्मनाभपदार्घ्येण प्रसूतायै नमः।
623
ॐ पद्ममालिन्यै नमः।
624
ॐ परर्द्धिदायै नमः।
625
ॐ पुष्टिकर्यै नमः।
626
ॐ पथ्यायै नमः।
627
ॐ पूर्त्यै नमः।
628
ॐ प्रभावत्यै नमः।
629
ॐ पुनानायै नमः।
630
ॐ पीतगर्भघ्न्यै नमः।
631
ॐ पापपर्वतनाशिन्यै नमः।
632
ॐ फलिन्यै नमः।
633
ॐ फलहस्तायै नमः।
634
ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनायै नमः।
635
ॐ फालितैनोमहाक्षेत्रायै नमः।
636
ॐ फणिलोकविभूषणाय नमः।
637
ॐ फेनच्छलप्रणुन्नैनसे नमः।
638
ॐ फुल्लकैरवगन्धिन्यै नमः।
639
ॐ फेनिलाच्छाम्बुधाराभायै नमः।
640
ॐ फडुच्चाटितपातकायै नमः।
641
ॐ फाणितस्वादुसलिलायै नमः।
642
ॐ फाण्टपथ्यजलाविलायै नमः।
643
ॐ विश्वमात्रे नमः।
644
ॐ विश्वेश्यै नमः।
645
ॐ विश्वायै नमः।
646
ॐ विश्वेश्वरप्रियायै नमः।
647
ॐ ब्रह्मण्यायै नमः।
648
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
649
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
650
ॐ ब्रह्मिष्ठायै नमः।
651
ॐ विमलोदकायै नमः।
652
ॐ विभावर्यै नमः।
653
ॐ विरजायै नमः।
654
ॐ विक्रान्तानेकविष्टपायै नमः।
655
ॐ विश्वमित्राय नमः।
656
ॐ विष्णुपद्यै नमः।
657
ॐ वैष्णव्यै नमः।
658
ॐ वैष्णवप्रियायै नमः।
659
ॐ विरूपाक्षप्रियकर्य्यै नमः।
660
ॐ विभूत्यै नमः।
661
ॐ विश्वतोमुख्यै नमः।
662
ॐ विपाशायै नमः।
663
ॐ वैबुध्यै नमः।
664
ॐ वेद्यायै नमः।
665
ॐ वेदाक्षररसस्रवायै नमः।
666
ॐ विद्यायै नमः।
667
ॐ वेगवत्यै नमः।
668
ॐ वन्द्यायै नमः।
669
ॐ बृंहण्यै नमः।
670
ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः।
671
ॐ वरदायै नमः।
672
ॐ विप्रकृष्टायै नमः।
673
ॐ वरिष्ठायै नमः।
674
ॐ विशोधन्यै नमः।
675
ॐ विद्याधर्यै नमः।
676
ॐ विशोकायै नमः।
677
ॐ वयोवृन्दनिषेवितायै नमः।
678
ॐ बहूदकायै नमः।
679
ॐ बलवत्यै नमः।
680
ॐ व्योमस्थायै नमः।
681
ॐ विबुधप्रियायै नमः।
682
ॐ वाण्यै नमः।
683
ॐ वेदवत्यै नमः।
684
ॐ वित्तायै नमः।
685
ॐ ब्रह्मविद्यातरङ्गिण्यै नमः।
686
ॐ ब्रह्माण्डकोटिव्याप्ताम्ब्वै नमः।
687
ॐ ब्रह्महत्यापहारिण्यै नमः।
688
ॐ ब्रह्मेशविष्णुरूपायै नमः।
689
ॐ बुद्ध्यै नमः।
690
ॐ विभववर्धिन्यै नमः।
691
ॐ विलासिसुखदायै नमः।
692
ॐ वश्यायै नमः।
693
ॐ व्यापिन्यै नमः।
694
ॐ वृषारण्यै नमः।
695
ॐ वृषाङ्कमौलिनिलयायै नमः।
696
ॐ विपन्नार्तिप्रभञ्जिन्यै नमः।
697
ॐ विनीतायै नमः।
698
ॐ विनतायै नमः।
699
ॐ ब्रध्नतनयायै नमः।
700
ॐ विनयान्वितायै नमः।
701
ॐ वाद्यकुशलायै नमः।
702
ॐ वेणुश्रुतिविचक्षणायै नमः।
703
ॐ वर्चस्कर्यै नमः।
704
ॐ बलकर्यै नमः।
705
ॐ बलोन्मूलितकल्मषायै नमः।
706
ॐ विपाप्मने नमः।
707
ॐ विगतातङ्कायै नमः।
708
ॐ विकल्पपरिवर्जितायै नमः।
709
ॐ वृष्टिकर्त्र्यै नमः।
710
ॐ वृष्टिजलायै नमः।
711
ॐ विधये नमः।
712
ॐ विच्छिन्नबन्धनायै नमः।
713
ॐ व्रतरूपायै नमः।
714
ॐ वित्तरूपायै नमः।
715
ॐ बहुविघ्नविनाशकृते नमः।
716
ॐ वसुधारायै नमः।
717
ॐ वसुमत्यै नमः।
718
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
719
ॐ विभायै नमः।
720
ॐ वसवे नमः।
721
ॐ विजयायै नमः।
722
ॐ विश्वबीजायै नमः।
723
ॐ वामदेव्यै नमः।
724
ॐ वरप्रदायै नमः।
725
ॐ वृषाश्रितायै नमः।
726
ॐ विषघ्न्यै नमः।
727
ॐ विज्ञानोर्म्यंशुमालिन्यै नमः।
728
ॐ भव्यायै नमः।
729
ॐ भोगवत्यै नमः।
730
ॐ भद्रायै नमः।
731
ॐ भवान्यै नमः।
732
ॐ भूतभाविन्यै नमः।
733
ॐ भूतधात्र्यै नमः।
734
ॐ भयहरायै नमः।
735
ॐ भक्तदारिद्र्यघातिन्यै नमः।
736
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायै नमः।
737
ॐ भेश्यै नमः।
738
ॐ भक्तस्वर्गापवर्गदायै नमः।
739
ॐ भागीरथ्यै नमः।
740
ॐ भानुमत्यै नमः।
741
ॐ भाग्यायै नमः।
742
ॐ भोगवत्यै नमः।
743
ॐ भृतये नमः।
744
ॐ भवप्रियायै नमः।
745
ॐ भवद्वेष्ट्र्यै नमः।
746
ॐ भूतिदायै नमः।
747
ॐ भूतिभूषणायै नमः।
748
ॐ भाललोचनभावज्ञायै नमः।
749
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभ्वे नमः।
750
ॐ भ्रान्तिज्ञानप्रशमन्यै नमः।
751
ॐ भिन्नब्रह्माण्डमण्डपायै नमः।
752
ॐ भूरिदायै नमः।
753
ॐ भक्तिसुलभायै नमः।
754
ॐ भाग्यवद्दृष्टिगोचर्यै नमः।
755
ॐ भञ्जितोपप्लवकुलायै नमः।
756
ॐ भक्ष्यभोज्यसुखप्रदायै नमः।
757
ॐ भिक्षणीयायै नमः।
758
ॐ भिक्षुमात्रे नमः।
759
ॐ भावायै नमः।
760
ॐ भावस्वरूपिण्यै नमः।
761
ॐ मन्दाकिन्यै नमः।
762
ॐ महानन्दायै नमः।
763
ॐ मात्रे नमः।
764
ॐ मुक्तितरङ्गिण्यै नमः।
765
ॐ महोदयायै नमः।
766
ॐ मधुमत्यै नमः।
767
ॐ महापुण्यायै नमः।
768
ॐ मुदाकर्यै नमः।
769
ॐ मुनिस्तुतायै नमः।
770
ॐ मोहहन्त्र्यै नमः।
771
ॐ महातीर्थायै नमः।
772
ॐ मधुस्रवायै नमः।
773
ॐ माधव्यै नमः।
774
ॐ मानिन्यै नमः।
775
ॐ मान्यायै नमः।
776
ॐ मनोरथपथातिगायै नमः।
777
ॐ मोक्षदायै नमः।
778
ॐ मतिदायै नमः।
779
ॐ मुख्यायै नमः।
780
ॐ महाभाग्यजनाश्रितायै नमः।
781
ॐ महावेगवत्यै नमः।
782
ॐ मेध्यायै नमः।
783
ॐ महायै नमः।
784
ॐ महिमभूषणायै नमः।
785
ॐ महाप्रभावायै नमः।
786
ॐ महत्यै नमः।
787
ॐ मीनचञ्चललोचनायै नमः।
788
ॐ महाकारुण्यसम्पूर्णायै नमः।
789
ॐ महर्द्धयै नमः।
790
ॐ महोत्पलायै नमः।
791
ॐ मूर्तिमते नमः।
792
ॐ मुक्तिरमण्यै नमः।
793
ॐ मणिमाणिक्यभूषणायै नमः।
794
ॐ मुक्ताकलापनेपथ्यायै नमः।
795
ॐ मनोनयननन्दिन्यै नमः।
796
ॐ महापातकराशिघ्न्यै नमः।
797
ॐ महादेवार्धहारिण्यै नमः।
798
ॐ महोर्मिमालिन्यै नमः।
799
ॐ मुक्तायै नमः।
800
ॐ महादेव्यै नमः।
801
ॐ मनोन्मन्यै नमः।
802
ॐ महापुण्योदयप्राप्यायै नमः।
803
ॐ मायातिमिरचन्द्रिकायै नमः।
804
ॐ महाविद्यायै नमः।
805
ॐ महामायायै नमः।
806
ॐ महामेधायै नमः।
807
ॐ महौषधाय नमः।
808
ॐ मालाधर्यै नमः।
809
ॐ महोपायायै नमः।
810
ॐ महोरगविभूषणायै नमः।
811
ॐ महामोहप्रशमन्यै नमः।
812
ॐ महामङ्गलमङ्गलाय नमः।
813
ॐ मार्तण्डमण्डलचर्यै नमः।
814
ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
815
ॐ मदोज्झितायै नमः।
816
ॐ यशस्विन्यै नमः।
817
ॐ यशोदायै नमः।
818
ॐ योग्यायै नमः।
819
ॐ युक्तात्मसेवितायै नमः।
820
ॐ योगसिद्धिप्रदायै नमः।
821
ॐ याज्यायै नमः।
822
ॐ यज्ञेशपरिपूरितायै नमः।
823
ॐ यज्ञेश्यै नमः।
824
ॐ यज्ञफलदायै नमः।
825
ॐ यजनीयायै नमः।
826
ॐ यशस्कर्यै नमः।
827
ॐ यमिसेव्यायै नमः।
828
ॐ योगयोनये नमः।
829
ॐ योगिन्यै नमः।
830
ॐ युक्तबुद्धिदायै नमः।
831
ॐ योगज्ञानप्रदायै नमः।
832
ॐ युक्तायै नमः।
833
ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुक् नमः।
834
ॐ यन्त्रिताघौघसञ्चारायै नमः।
835
ॐ यमलोकनिवारिण्यै नमः।
836
ॐ यातायातप्रशमन्यै नमः।
837
ॐ यातनानामकृन्तन्यै नमः।
838
ॐ यामिनीशहिमाच्छोदायै नमः।
839
ॐ युगधर्मविवर्जितायै नमः।
840
ॐ रेवत्यै नमः।
841
ॐ रतिकृते नमः।
842
ॐ रम्यायै नमः।
843
ॐ रत्नगर्भायै नमः।
844
ॐ रमायै नमः।
845
ॐ रतये नमः।
846
ॐ रत्नाकरप्रेमपात्राय नमः।
847
ॐ रसज्ञायै नमः।
848
ॐ रसरूपिण्यै नमः।
849
ॐ रत्नप्रासादगर्भायै नमः।
850
ॐ रमणीयतरङ्गिण्यै नमः।
851
ॐ रत्नार्चिषे नमः।
852
ॐ रुद्ररमण्यै नमः।
853
ॐ रागद्वेषविनाशिन्यै नमः।
854
ॐ रमायै नमः।
855
ॐ रामायै नमः।
856
ॐ रम्यरूपायै नमः।
857
ॐ रोगिजीवानुरूपिण्यै नमः।
858
ॐ रुचिकृते नमः।
859
ॐ रोचन्यै नमः।
860
ॐ रम्यायै नमः।
861
ॐ रुचिरायै नमः।
862
ॐ रोगहारिण्यै नमः।
863
ॐ राजहंसायै नमः।
864
ॐ रत्नवत्यै नमः।
865
ॐ राजत्कल्लोलराजिकायै नमः।
866
ॐ रामणीयकरेखायै नमः।
867
ॐ रुजारये नमः।
868
ॐ रोगरोषिण्यै नमः।
869
ॐ राकायै नमः।
870
ॐ रङ्कार्तिशमन्यै नमः।
871
ॐ रम्यायै नमः।
872
ॐ रोलम्बराविण्यै नमः।
873
ॐ रागिण्यै नमः।
874
ॐ रञ्जितशिवायै नमः।
875
ॐ रूपलावण्यशेवधये नमः।
876
ॐ लोकप्रसुवे नमः।
877
ॐ लोकवन्द्यायै नमः।
878
ॐ लोलत्कल्लोलमालिन्यै नमः।
879
ॐ लीलावत्यै नमः।
880
ॐ लोकभूमये नमः।
881
ॐ लोकलोचनचन्द्रिकायै नमः।
882
ॐ लेखस्रवन्त्यै नमः।
883
ॐ लटभायै नमः।
884
ॐ लघुवेगायै नमः।
885
ॐ लघुत्वहृते नमः।
886
ॐ लास्यत्तरङ्गहस्तायै नमः।
887
ॐ ललितायै नमः।
888
ॐ लयभङ्गिगायै नमः।
889
ॐ लोकबन्धवे नमः।
890
ॐ लोकधात्र्यै नमः।
891
ॐ लोकोत्तरगुणोर्जितायै नमः।
892
ॐ लोकत्रयहितायै नमः।
893
ॐ लोकायै नमः।
894
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
895
ॐ लक्षणलक्षितायै नमः।
896
ॐ लीलायै नमः।
897
ॐ लक्षितनिर्वाणायै नमः।
898
ॐ लावण्यामृतवर्षिण्यै नमः।
899
ॐ वैश्वानर्यै नमः।
900
ॐ वासवेड्यायै नमः।
901
ॐ वन्ध्यत्वपरिहारिण्यै नमः।
902
ॐ वासुदेवाङ्घ्रिरेणुघ्न्यै नमः।
903
ॐ वज्रिवज्रनिवारिण्यै नमः।
904
ॐ शुभावत्यै नमः।
905
ॐ शुभफलायै नमः।
906
ॐ शान्त्यै नमः।
907
ॐ शन्तनुवल्लभायै नमः।
908
ॐ शूलिन्यै नमः।
909
ॐ शैशववयसे नमः।
910
ॐ शीतलामृतवाहिन्यै नमः।
911
ॐ शोभावत्यै नमः।
912
ॐ शीलवत्यै नमः।
913
ॐ शोषिताशेषकिल्बिषायै नमः।
914
ॐ शरण्यायै नमः।
915
ॐ शिवदायै नमः।
916
ॐ शिष्टायै नमः।
917
ॐ शरजन्मप्रसुवे नमः।
918
ॐ शिवायै नमः।
919
ॐ शक्तये नमः।
920
ॐ शशाङ्कविमलायै नमः।
921
ॐ शमनस्वसृसम्मतायै नमः।
922
ॐ शमायै नमः।
923
ॐ शमनमार्गघ्न्यै नमः।
924
ॐ शितिकण्ठमहाप्रियायै नमः।
925
ॐ शुचये नमः।
926
ॐ शुचिकर्यै नमः।
927
ॐ शेषायै नमः।
928
ॐ शेषशायिपदोद्भवायै नमः।
929
ॐ श्रीनिवासश्रुत्यै नमः।
930
ॐ श्रद्धायै नमः।
931
ॐ श्रीमत्यै नमः।
932
ॐ श्रियै नमः।
933
ॐ शुभव्रतायै नमः।
934
ॐ शुद्धविद्यायै नमः।
935
ॐ शुभावर्तायै नमः।
936
ॐ श्रुतानन्दायै नमः।
937
ॐ श्रुतिस्तुतये नमः।
938
ॐ शिवेतरघ्न्यै नमः।
939
ॐ शबर्यै नमः।
940
ॐ शाम्बरीरूपधारिण्यै नमः।
941
ॐ श्मशानशोधन्यै नमः।
942
ॐ शान्तायै नमः।
943
ॐ शश्वते नमः।
944
ॐ शतधृति(शश्वच्छतधृति)स्तुतायै नमः।
945
ॐ शालिन्यै नमः।
946
ॐ शालिशोभाढ्यायै नमः।
947
ॐ शिखिवाहनगर्भभृते नमः।
948
ॐ शंसनीयचरित्रायै नमः।
949
ॐ शातिताशेषपातकायै नमः।
950
ॐ षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नायै नमः।
951
ॐ षडङ्गश्रुतिरूपिण्यै नमः।
952
ॐ षण्ढताहारिसलिलायै नमः।
953
ॐ स्त्यायन्नदनदीशतायै नमः।
954
ॐ सरिद्वरायै नमः।
955
ॐ सुरसायै नमः।
956
ॐ सुप्रभायै नमः।
957
ॐ सुरदीर्घिकायै नमः।
958
ॐ स्वः सिन्धवे नमः।
959
ॐ सर्वदुःखघ्न्यै नमः।
960
ॐ सर्वव्याधिमहौषधाय नमः।
961
ॐ सेव्यायै नमः।
962
ॐ सिद्धयै नमः।
963
ॐ सत्यै नमः।
964
ॐ सूक्तये नमः।
965
ॐ स्कन्दसुवे नमः।
966
ॐ सरस्वत्यै नमः।
967
ॐ सम्पत्तरङ्गिण्यै नमः।
968
ॐ स्तुत्यायै नमः।
969
ॐ स्थाणुमौलिकृतालयायै नमः।
970
ॐ स्थैर्यदायै नमः।
971
ॐ सुभगायै नमः।
972
ॐ सौख्यायै नमः।
973
ॐ स्त्रीषु सौभाग्यदायिन्यै नमः।
974
ॐ स्वर्गनिःश्रेणिकायै नमः।
975
ॐ सूक्ष्मायै सूमायै नमः।
976
ॐ स्वधायै नमः।
977
ॐ स्वाहायै नमः।
978
ॐ सुधाजलाय नमः।
979
ॐ समुद्ररूपिण्यै नमः।
980
ॐ स्वर्ग्यायै नमः।
981
ॐ सर्वपातकवैरिण्यै नमः।
982
ॐ स्मृताघहारिण्यै नमः।
983
ॐ सीतायै नमः।
984
ॐ संसाराब्धितरण्डिकायै नमः।
985
ॐ सौभाग्यसुन्दर्यै नमः।
986
ॐ सन्ध्यायै नमः।
987
ॐ सर्वसारसमन्वितायै नमः।
988
ॐ हरप्रियायै नमः।
989
ॐ हृषीकेश्यै नमः।
990
ॐ हंसरूपायै नमः।
991
ॐ हिरण्मय्यै नमः।
992
ॐ हृताघसङ्घायै नमः।
993
ॐ हितकृते नमः।
994
ॐ हेलायै नमः।
995
ॐ हेलाघगर्वहृते नमः।
996
ॐ क्षेमदायै नमः।
997
ॐ क्षालिताघौघायै नमः।
998
ॐ क्षुद्रविद्राविण्यै नमः।
999
ॐ क्षमायै नमः।
1000
ॐ गङ्गायै नमः।

॥ Iti Shri Ganga Sahasranamavalih Sampurna ॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation