☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

1000 Names of Lord Mahakala | Sahasranamavali of Lord Mahakala

DeepakDeepak

1000 Mahakala Names

Sahasranamavali of Lord Mahakala

1
ॐ महाकालाय नमः।
2
ॐ महारूपाय नमः।
3
ॐ महादेवाय नमः।
4
ॐ महेश्वराय नमः।
5
ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
6
ॐ महाशम्भवे नमः।
7
ॐ महेशाय नमः।
8
ॐ मोहभञ्जनाय नमः।
9
ॐ मान्याय नमः।
10
ॐ मन्मथहन्त्रे नमः।
11
ॐ मोहनाय नमः।
12
ॐ मृत्युनाशनाय नमः।
13
ॐ मान्यदाय नमः।
14
ॐ माधवाय नमः।
15
ॐ मोक्षाय नमः।
16
ॐ मोक्षदाय नमः।
17
ॐ मरणापहने नमः।
18
ॐ मुहूर्ताय नमः।
19
ॐ मुनिवन्द्याय नमः।
20
ॐ मनुरूपाय नमः।
21
ॐ मनुर्मनवे नमः।
22
ॐ मन्मथारिणे नमः।
23
ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
24
ॐ मनोनन्दाय नमः।
25
ॐ ममत्वघ्ने नमः।
26
ॐ मुनीशाय नमः।
27
ॐ मुनिकर्त्रे नमः।
28
ॐ महत्त्वाय नमः।
29
ॐ महदाधिपाय नमः।
30
ॐ मैनाकाय नमः।
31
ॐ मैनकावन्द्याय नमः।
32
ॐ मध्वरिप्राणवल्लभाय नमः।
33
ॐ महालयेश्वराय नमः।
34
ॐ मोक्षाय नमः।
35
ॐ मेघनादेश्वराभिधाय नमः।
36
ॐ मुक्तीश्वराय नमः।
37
ॐ महामुक्ताय नमः।
38
ॐ मन्त्रज्ञाय नमः।
39
ॐ मन्त्रकारकाय नमः।
40
ॐ मङ्गलाय नमः।
41
ॐ मङ्गलाधीशाय नमः।
42
ॐ मध्यदेशपतये नमः।
43
ॐ महते नमः।
44
ॐ मागधाय नमः।
45
ॐ मन्मथाय नमः।
46
ॐ मत्ताय नमः।
47
ॐ मातङ्गाय नमः।
48
ॐ मालतीपतये नमः।
49
ॐ माथुराय नमः।
50
ॐ मथुरानाथाय नमः।
51
ॐ मालवाधीशाय नमः।
52
ॐ मन्युपाय नमः।
53
ॐ मारुतये नमः।
54
ॐ मीनपाय नमः।
55
ॐ मौनाय नमः।
56
ॐ मार्कण्डाय नमः।
57
ॐ मण्डलाय नमः।
58
ॐ मृडाय नमः।
59
ॐ मधुप्रियाय नमः।
60
ॐ मधुस्नायिने नमः।
61
ॐ मिष्टभोजिने नमः।
62
ॐ मृणालधृषे नमः।
63
ॐ मञ्जुलाय नमः।
64
ॐ मल्लमोदज्ञाय नमः।
65
ॐ मोदकृते नमः।
66
ॐ मोददायकाय नमः।
67
ॐ मुक्तिदाय नमः।
68
ॐ मुक्तरूपाय नमः।
69
ॐ मुक्तामालाविभूषिताय नमः।
70
ॐ मृकण्डाय नमः।
71
ॐ मोदपाय नमः।
72
ॐ मोदाय नमः।
73
ॐ मोदकाशनकारकाय नमः।
74
ॐ यज्ञाय नमः।
75
ॐ यज्ञपतये नमः।
76
ॐ यज्ञाय नमः।
77
ॐ यज्ञेशाय नमः।
78
ॐ यज्ञनाशनाय नमः।
79
ॐ यज्ञतेजसे नमः।
80
ॐ यशसे नमः।
81
ॐ योगिने नमः।
82
ॐ योगीशाय नमः।
83
ॐ योगदायकाय नमः।
84
ॐ यतिरूपाय नमः।
85
ॐ याज्ञवल्क्याय नमः।
86
ॐ यज्ञकृते नमः।
87
ॐ यज्ञलुप्तघ्ने नमः।
88
ॐ यज्ञमृदे नमः।
89
ॐ यज्ञघ्ने नमः।
90
ॐ यज्ञाय नमः।
91
ॐ यज्ञभुजे नमः।
92
ॐ यज्ञसाधकाय नमः।
93
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
94
ॐ यज्ञहोत्रे नमः।
95
ॐ यज्वानाय नमः।
96
ॐ यजनाय नमः।
97
ॐ यतये नमः।
98
ॐ यशःप्रदाय नमः।
99
ॐ यशःकर्त्रे नमः।
100
ॐ यशसे नमः।
101
ॐ यज्ञोपवीतधृषे नमः।
102
ॐ यज्ञसेनाय नमः।
103
ॐ याज्ञिकाय नमः।
104
ॐ यशोदावरदायकाय नमः।
105
ॐ यमेशाय नमः।
106
ॐ यमकर्त्रे नमः।
107
ॐ यमदूतनिवारणाय नमः।
108
ॐ याचकाय नमः।
109
ॐ यमुनाक्रीडाय नमः।
110
ॐ याज्ञसेनीहितप्रदाय नमः।
111
ॐ यवप्रियाय नमः।
112
ॐ यवरूपाय नमः।
113
ॐ यवनान्ताय नमः।
114
ॐ यविने नमः।
115
ॐ यवाय नमः।
116
ॐ ऋग्वेदाय नमः।
117
ॐ रोगहन्त्रे नमः।
118
ॐ रन्तिदेवाय नमः।
119
ॐ रणाग्रण्ये नमः।
120
ॐ रैवताय नमः।
121
ॐ रैवताधीशाय नमः।
122
ॐ रैवतेश्वरसंज्ञकाय नमः।
123
ॐ रामेश्वराय नमः।
124
ॐ रकाराय नमः।
125
ॐ रामप्रियाय नमः।
126
ॐ रमाप्रियाय नमः।
127
ॐ रणये नमः।
128
ॐ रणहराय नमः।
129
ॐ रक्षाय नमः।
130
ॐ रक्षकाय नमः।
131
ॐ ऋणहारकाय नमः।
132
ॐ रक्षित्रे नमः।
133
ॐ राजरूपाय नमः।
134
ॐ राजे नमः।
135
ॐ रवाय नमः।
136
ॐ रूपाय नमः।
137
ॐ रजःप्रदाय नमः।
138
ॐ रामचन्द्रप्रियाय नमः।
139
ॐ राज्ञे नमः।
140
ॐ रक्षोघ्नाय नमः।
141
ॐ राक्षसाधिपाय नमः।
142
ॐ रक्षसां वरदाय नमः।
143
ॐ रामाय नमः।
144
ॐ राक्षसान्तकराय नमः।
145
ॐ रथिने नमः।
146
ॐ रथप्रियाय नमः।
147
ॐ रथस्थायिने नमः।
148
ॐ रथघ्ने नमः।
149
ॐ रथहारकाय नमः।
150
ॐ रावणप्रियकृते नमः।
151
ॐ रावस्वरूपाय नमः।
152
ॐ ऋतुरजाय नमः।
153
ॐ रतिवरप्रदात्रे नमः।
154
ॐ रन्तिदेववरप्रदाय नमः।
155
ॐ राजधानीप्रदाय नमः।
156
ॐ रेतसे नमः।
157
ॐ रेवाभञ्जाय नमः।
158
ॐ रवये नमः।
159
ॐ रजिने नमः।
160
ॐ ऋत्विजाय नमः।
161
ॐ रसकर्त्रे नमः।
162
ॐ रसज्ञाय नमः।
163
ॐ रसदायकाय नमः।
164
ॐ रुद्राय नमः।
165
ॐ रुद्राक्षधृते नमः।
166
ॐ रौद्राय नमः।
167
ॐ रत्नाय नमः।
168
ॐ रत्नैर्विभूषिताय नमः।
169
ॐ रूपेश्वराय नमः।
170
ॐ रमापूज्याय नमः।
171
ॐ रुरुराज्यस्थलेश्वराय नमः।
172
ॐ लक्षाय नमः।
173
ॐ लक्षपतये नमः।
174
ॐ लिङ्गाय नमः।
175
ॐ लड्डुकाय नमः।
176
ॐ लड्डुकप्रियाय नमः।
177
ॐ लीलाम्बरधराय नमः।
178
ॐ लाभाय नमः।
179
ॐ लाभदाय नमः।
180
ॐ लाभकृते नमः।
181
ॐ लज्जारक्षाय नमः।
182
ॐ लघुरूपाय नमः।
183
ॐ लेखकाय नमः।
184
ॐ लेखकप्रियाय नमः।
185
ॐ लाङ्गलाय नमः।
186
ॐ लवणाब्धीशाय नमः।
187
ॐ लक्ष्मीपूजितलक्षकाय नमः।
188
ॐ लोकपालेश्वराय नमः।
189
ॐ लम्पाय नमः।
190
ॐ लङ्केशाय नमः।
191
ॐ लम्पकेश्वराय नमः।
192
ॐ वहिर्नेत्राय नमः।
193
ॐ वराङ्गाय नमः।
194
ॐ वसुरूपाय नमः।
195
ॐ वसुप्रदाय नमः।
196
ॐ वरेण्याय नमः।
197
ॐ वरदाय नमः।
198
ॐ वेदाय नमः।
199
ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः।
200
ॐ वृद्धकालेश्वराय नमः।
201
ॐ वृद्धाय नमः।
202
ॐ विभवाय नमः।
203
ॐ विभवप्रदाय नमः।
204
ॐ वेणुगीतप्रियाय नमः।
205
ॐ वैद्याय नमः।
206
ॐ वाराणसीस्थिताय नमः।
207
ॐ विश्वेशाय नमः।
208
ॐ विश्वकर्त्रे नमः।
209
ॐ विश्वनाथाय नमः।
210
ॐ विनायकाय नमः।
211
ॐ वेदज्ञाय नमः।
212
ॐ वर्णकृते नमः।
213
ॐ वर्णाय नमः।
214
ॐ वर्णाश्रमफलप्रदाय नमः।
215
ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
216
ॐ विश्ववेत्त्रे नमः।
217
ॐ विश्वावसवे नमः।
218
ॐ विभावसवे नमः।
219
ॐ वित्तरूपाय नमः।
220
ॐ वित्तकर्त्रे नमः।
221
ॐ वित्तदाय नमः।
222
ॐ विश्वभावनाय नमः।
223
ॐ विश्वात्मने नमः।
224
ॐ वैश्वदेवाय नमः।
225
ॐ वनेशाय नमः।
226
ॐ वनपालकाय नमः।
227
ॐ वनवासिने नमः।
228
ॐ वृषस्थायिने नमः।
229
ॐ वृषभाय नमः।
230
ॐ वृषभप्रियाय नमः।
231
ॐ विल्वीदलप्रियाय नमः।
232
ॐ विल्वाय नमः।
233
ॐ विशालनेत्रसंस्थिताय नमः।
234
ॐ वृषध्वजाय नमः।
235
ॐ वृषाधीशाय नमः।
236
ॐ वृषभेशाय नमः।
237
ॐ वृषप्रियाय नमः।
238
ॐ विल्वेश्वराय नमः।
239
ॐ वराय नमः।
240
ॐ वीराय नमः।
241
ॐ वीरेशाय नमः।
242
ॐ वनेश्वराय नमः।
243
ॐ विभूतिभूषिताय नमः।
244
ॐ वेण्याय नमः।
245
ॐ व्यालयज्ञोपवीतकाय नमः।
246
ॐ विश्वेश्वराय नमः।
247
ॐ वरानन्दाय नमः।
248
ॐ वटरूपाय नमः।
249
ॐ वटेश्वराय नमः।
250
ॐ सर्वेशाय नमः।
251
ॐ सत्त्वाय नमः।
252
ॐ सारङ्गाय नमः।
253
ॐ सत्त्वरूपाय नमः।
254
ॐ सनातनाय नमः।
255
ॐ सद्वन्द्याय नमः।
256
ॐ सच्चिदानन्दाय नमः।
257
ॐ सदानन्दाय नमः।
258
ॐ शिवप्रियाय नमः।
259
ॐ शिवदाय नमः।
260
ॐ शिवकृते नमः।
261
ॐ साम्बाय नमः।
262
ॐ शशिशेखरशोभनाय नमः।
263
ॐ शरण्याय नमः।
264
ॐ सुखदाय नमः।
265
ॐ सेव्याय नमः।
266
ॐ शतानन्दवरप्रदाय नमः।
267
ॐ सात्त्विकाय नमः।
268
ॐ सात्त्वताय नमः।
269
ॐ शम्भवे नमः।
270
ॐ शङ्कराय नमः।
271
ॐ सर्वगाय नमः।
272
ॐ शिवाय नमः।
273
ॐ सेवाफलप्रदात्रे नमः।
274
ॐ सेवकप्रतिपालकाय नमः।
275
ॐ शत्रुघ्नाय नमः।
276
ॐ सामगाय नमः।
277
ॐ शौरये नमः।
278
ॐ सेनानिने नमः।
279
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः।
280
ॐ श्मशानिने नमः।
281
ॐ स्कन्दसद्वेदाय नमः।
282
ॐ सुरसरित्प्रियाय नमः।
283
ॐ सुदर्शनधराय नमः।
284
ॐ शुद्धाय नमः।
285
ॐ सर्वसौभाग्यदायकाय नमः।
286
ॐ सौभाग्याय नमः।
287
ॐ सुभगाय नमः।
288
ॐ सूराय नमः।
289
ॐ सूर्याय नमः।
290
ॐ सारङ्गमुक्तिदाय नमः।
291
ॐ सप्तस्वराय नमः।
292
ॐ सप्ताश्वाय नमः।
293
ॐ सप्ताय नमः।
294
ॐ सप्तर्षिपूजिताय नमः।
295
ॐ शितिकण्ठाय नमः।
296
ॐ शिवाधीशाय नमः।
297
ॐ सङ्गमाय नमः।
298
ॐ सङ्गमेश्वराय नमः।
299
ॐ सोमेशाय नमः।
300
ॐ सोमतीर्थेशाय नमः।
301
ॐ सर्पधृषे नमः।
302
ॐ स्वर्णकारकाय नमः।
303
ॐ स्वर्णजालेश्वराय नमः।
304
ॐ सिद्धाय नमः।
305
ॐ सिद्धेशाय नमः।
306
ॐ सिद्धिदायकाय नमः।
307
ॐ सर्वसाक्षिणे नमः।
308
ॐ सर्वरूपाय नमः।
309
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
310
ॐ शास्त्रसंस्कृताय नमः।
311
ॐ सौभाग्येश्वराय नमः।
312
ॐ सिंहस्थाय नमः।
313
ॐ शिवेशाय नमः।
314
ॐ सिंहकेश्वराय नमः।
315
ॐ शूलेश्वराय नमः।
316
ॐ शुकानन्दाय नमः।
317
ॐ सहस्रधेनुकेश्वराय नमः।
318
ॐ स्यन्दनस्थाय नमः।
319
ॐ सुराधीशाय नमः।
320
ॐ सनकाद्यर्चिताय नमः।
321
ॐ सुधिये नमः।
322
ॐ षडूर्मये नमः।
323
ॐ षट्सुचक्रज्ञाय नमः।
324
ॐ षट्चक्रकविभेदकाय नमः।
325
ॐ षडाननाय नमः।
326
ॐ षडङ्गज्ञाय नमः।
327
ॐ षड्रसज्ञाय नमः।
328
ॐ षडाननाय नमः।
329
ॐ हराय नमः।
330
ॐ हंसाय नमः।
331
ॐ हतारातये नमः।
332
ॐ हिरण्याय नमः।
333
ॐ हाटकेश्वराय नमः।
334
ॐ हेरम्बाय नमः।
335
ॐ हवनाय नमः।
336
ॐ होत्रे नमः।
337
ॐ हयरूपाय नमः।
338
ॐ हयप्रदाय नमः।
339
ॐ हस्तिदाय नमः।
340
ॐ हस्तित्वग्धारिणे नमः।
341
ॐ हाहाहूहूवरप्रदाय नमः।
342
ॐ हव्यहेमहविष्यान्नाय नमः।
343
ॐ हाटकेशाय नमः।
344
ॐ हविःप्रियाय नमः।
345
ॐ हिरण्यरेतसे नमः।
346
ॐ हंसज्ञाय नमः।
347
ॐ हिरण्याय नमः।
348
ॐ हाटकेश्वराय नमः।
349
ॐ हनुमदीशाय नमः।
350
ॐ हराय नमः।
351
ॐ हर्षाय नमः।
352
ॐ हरसिद्धिपीठगाय नमः।
353
ॐ हैमाय नमः।
354
ॐ हैमालयाय नमः।
355
ॐ हूहूहाहाहेतवे नमः।
356
ॐ हठाय नमः।
357
ॐ हठिने नमः।
358
ॐ क्षत्राय नमः।
359
ॐ क्षत्रप्रदाय नमः।
360
ॐ क्षत्रिणे नमः।
361
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
362
ॐ क्षेत्रनायकाय नमः।
363
ॐ क्षेमाय नमः।
364
ॐ क्षेमप्रदात्रे नमः।
365
ॐ क्षान्तिकृते नमः।
366
ॐ क्षान्तिवर्धनाय नमः।
367
ॐ क्षीरार्णवाय नमः।
368
ॐ क्षीरभोक्त्रे नमः।
369
ॐ क्षिप्राकूलक्षितेः पतये नमः।
370
ॐ क्षौद्ररसप्रियाय नमः।
371
ॐ क्षीराय नमः।
372
ॐ क्षिप्रसिद्धिप्रदाय नमः।
373
ॐ ज्ञानाय नमः।
374
ॐ ज्ञानप्रदाय नमः।
375
ॐ ज्ञेयाय नमः।
376
ॐ ज्ञानातीताय नमः।
377
ॐ ज्ञपाय नमः।
378
ॐ ज्ञयाय नमः।
379
ॐ ज्ञानरूपाय नमः।
380
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
381
ॐ ज्ञानिने नमः।
382
ॐ ज्ञानवतां वराय नमः।
383
ॐ अजाय नमः।
384
ॐ अनन्ताय नमः।
385
ॐ अव्यक्ताय नमः।
386
ॐ आद्याय नमः।
387
ॐ आनन्ददायकाय नमः।
388
ॐ अकथाय नमः।
389
ॐ आत्मने नमः।
390
ॐ आन्दाय नमः।
391
ॐ अजेयाय नमः।
392
ॐ अजाय नमः।
393
ॐ आत्मभुवे नमः।
394
ॐ आद्यरूपाय नमः।
395
ॐ अरिच्छेत्रे नमः।
396
ॐ अनामयाय नमः।
397
ॐ अलौकिकाय नमः।
398
ॐ अतिरूपाय नमः।
399
ॐ अखण्डात्मने नमः।
400
ॐ आत्मज्ञानरताय नमः।
401
ॐ आत्मवेत्त्रे नमः।
402
ॐ आत्मसाक्षिणे नमः।
403
ॐ अनादये नमः।
404
ॐ अन्तरात्मगाय नमः।
405
ॐ आनन्देशाय नमः।
406
ॐ अविमुक्तेशाय नमः।
407
ॐ अलर्केशाय नमः।
408
ॐ अप्सरेश्वराय नमः।
409
ॐ आदिकल्पेश्वराय नमः।
410
ॐ अगस्त्याय नमः।
411
ॐ अक्रूरेशाय नमः।
412
ॐ अरुणेश्वराय नमः।
413
ॐ इडारूपाय नमः।
414
ॐ इभच्छेत्त्रे नमः।
415
ॐ ईश्वराय नमः।
416
ॐ इन्दिरार्चिताय नमः।
417
ॐ इन्दवे नमः।
418
ॐ इन्दीवराय नमः।
419
ॐ ईशाय नमः।
420
ॐ ईशानेश्वराय नमः।
421
ॐ ईर्षाघ्ने नमः।
422
ॐ इज्याय नमः।
423
ॐ इन्दीवराय नमः।
424
ॐ इभाय नमः।
425
ॐ इक्षवे नमः।
426
ॐ इक्षुरसप्रियाय नमः।
427
ॐ उमाकान्ताय नमः।
428
ॐ उमास्वामिने नमः।
429
ॐ उमायाः प्रमोदकृते नमः।
430
ॐ उर्वशीवरदाय नमः।
431
ॐ उच्चैरुत्तुङ्गधारकाय नमः।
432
ॐ एकरूपाय नमः।
433
ॐ एकस्वामिने नमः।
434
ॐ एकात्मने नमः।
435
ॐ एकरूपवते नमः।
436
ॐ ऐरावताय नमः।
437
ॐ ऐस्थिरात्मने नमः।
438
ॐ ऐकारैश्वर्यदायकाय नमः।
439
ॐ ओङ्काराय नमः।
440
ॐ ओजस्वते नमः।
441
ॐ औखराय नमः।
442
ॐ औखराधिपाय नमः।
443
ॐ औषध्याय नमः।
444
ॐ औषधिज्ञात्रे नमः।
445
ॐ ओजोदाय नमः।
446
ॐ औषधीश्वराय नमः।
447
ॐ अनन्ताय नमः।
448
ॐ अन्तकाय नमः।
449
ॐ अन्ताय नमः।
450
ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः।
451
ॐ अच्युताय नमः।
452
ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
453
ॐ अक्षराय नमः।
454
ॐ अश्वदायकाय नमः।
455
ॐ अरिहन्त्रे नमः।
456
ॐ अवन्तीशाय नमः।
457
ॐ अहिभूषणभृते नमः।
458
ॐ अवन्तीपुरवासिने नमः।
459
ॐ अवन्तीपुरपालकाय नमः।
460
ॐ अमराय नमः।
461
ॐ अमराधीशाय नमः।
462
ॐ अमरारिविहिंसकाय नमः।
463
ॐ कामघ्ने नमः।
464
ॐ कामकामाय नमः।
465
ॐ कामदाय नमः।
466
ॐ करुणाकराय नमः।
467
ॐ कारुण्याय नमः।
468
ॐ कमलापूज्याय नमः।
469
ॐ कपालिने नमः।
470
ॐ कलिनाशनाय नमः।
471
ॐ कामारिकृते नमः।
472
ॐ कल्लोलाय नमः।
473
ॐ कालिकेशाय नमः।
474
ॐ कालजिते नमः।
475
ॐ कपिलाय नमः।
476
ॐ कोटितीर्थेशाय नमः।
477
ॐ कल्पान्ताय नमः।
478
ॐ कालघ्ने नमः।
479
ॐ कवये नमः।
480
ॐ कालेश्वराय नमः।
481
ॐ कालकर्त्रे नमः।
482
ॐ कल्पाब्धये नमः।
483
ॐ कल्पवृक्षकाय नमः।
484
ॐ कोटीशाय नमः।
485
ॐ कामधेन्वीशाय नमः।
486
ॐ कुशलाय नमः।
487
ॐ कुशलप्रदाय नमः।
488
ॐ किरीटिने नमः।
489
ॐ कुण्डलिने नमः।
490
ॐ कुन्तिने नमः।
491
ॐ कवचिने नमः।
492
ॐ कर्परप्रियाय नमः।
493
ॐ कर्पूराभाय नमः।
494
ॐ कलादक्षाय नमः।
495
ॐ कलाज्ञाय नमः।
496
ॐ किल्विषापघ्ने नमः।
497
ॐ कुक्कुटेशाय नमः।
498
ॐ कर्कटेशाय नमः।
499
ॐ कुलदाय नमः।
500
ॐ कुलपालकाय नमः।
501
ॐ कञ्जाभिलाषिने नमः।
502
ॐ केदाराय नमः।
503
ॐ कुङ्कुमार्चितविग्रहाय नमः।
504
ॐ कुन्दपुष्पप्रियाय नमः।
505
ॐ कञ्जाय नमः।
506
ॐ कामारये नमः।
507
ॐ कामदाहकाय नमः।
508
ॐ कृष्णरूपाय नमः।
509
ॐ कृपारूपाय नमः।
510
ॐ कृष्णार्चिताङ्घ्रिकाय नमः।
511
ॐ कुण्डाय नमः।
512
ॐ कुण्डेश्वराय नमः।
513
ॐ काण्वाय नमः।
514
ॐ केशवैः परिपूजिताय नमः।
515
ॐ कामेश्वराय नमः।
516
ॐ कलानाथाय नमः।
517
ॐ कण्ठेशाय नमः।
518
ॐ कुङ्कुमेश्वराय नमः।
519
ॐ कन्थडेशाय नमः।
520
ॐ कपालेशाय नमः।
521
ॐ कायावरोहणेश्वराय नमः।
522
ॐ करभेशाय नमः।
523
ॐ कुटुम्बेशाय नमः।
524
ॐ कर्केशाय नमः।
525
ॐ कौशलेश्वराय नमः।
526
ॐ कोशदाय नमः।
527
ॐ कोशभृते नमः।
528
ॐ कोशाय नमः।
529
ॐ कौशेयाय नमः।
530
ॐ कौशिकप्रियाय नमः।
531
ॐ खचराय नमः।
532
ॐ खचराधीशाय नमः।
533
ॐ खचरेशाय नमः।
534
ॐ खरान्तकाय नमः।
535
ॐ खेचराये नमः।
536
ॐ पूजितपदाय नमः।
537
ॐ खेचरीसेवकप्रियाय नमः।
538
ॐ खण्डेश्वराय नमः।
539
ॐ खड्गरूपाय नमः।
540
ॐ खड्गग्राहिने नमः।
541
ॐ खगेश्वराय नमः।
542
ॐ खेटाय नमः।
543
ॐ खेटप्रियाय नमः।
544
ॐ खण्डाय नमः।
545
ॐ खण्डपालाय नमः।
546
ॐ खलान्तकाय नमः।
547
ॐ खाण्डवाय नमः।
548
ॐ खाण्डवाधीशाय नमः।
549
ॐ खड्गतासङ्गमस्थिताय नमः।
550
ॐ गिरिशाय नमः।
551
ॐ गिरिजाधीशाय नमः।
552
ॐ गजारित्वग्विभूषिताय नमः।
553
ॐ गौतमाय नमः।
554
ॐ गिरिराजाय नमः।
555
ॐ गङ्गाधराय नमः।
556
ॐ गुणाकराय नमः।
557
ॐ गौतमीतटवासिने नमः।
558
ॐ गालवाय नमः।
559
ॐ गोपतीश्वराय नमः।
560
ॐ गोकर्णाय नमः।
561
ॐ गोपतये नमः।
562
ॐ गर्वाय नमः।
563
ॐ मजारये नमः।
564
ॐ गरुडप्रियाय नमः।
565
ॐ गङ्गामौलये नमः।
566
ॐ गुणग्राहिने नमः।
567
ॐ गारुडीविद्यया युताय नमः।
568
ॐ गुरोर्गुरवे नमः।
569
ॐ गजारातये नमः।
570
ॐ गोपालाय नमः।
571
ॐ गोमतीप्रियाय नमः।
572
ॐ गुणदाय नमः।
573
ॐ गुणकर्त्रे नमः।
574
ॐ गणेशाय नमः।
575
ॐ गणपूजिताय नमः।
576
ॐ गणकाय नमः।
577
ॐ गौरवाय नमः।
578
ॐ गर्गाय नमः।
579
ॐ गन्धर्वेण प्रपूजिताय नमः।
580
ॐ गोरक्षाय नमः।
581
ॐ गुर्विणीत्रात्रे नमः।
582
ॐ गेहाय नमः।
583
ॐ गेहप्रदायकाय नमः।
584
ॐ गीताध्यायिने नमः।
585
ॐ गयाधीशाय नमः।
586
ॐ गोपतये नमः।
587
ॐ गीतमोहिताय नमः।
588
ॐ गिरातीताय नमः।
589
ॐ गुणातीताय नमः।
590
ॐ गङ्गेशाय नमः।
591
ॐ गुह्यकेश्वराय नमः।
592
ॐ ग्रहाय नमः।
593
ॐ ग्रहपतये नमः।
594
ॐ गम्याय नमः।
595
ॐ ग्रहपीडानिवारणाय नमः।
596
ॐ घटनादये नमः।
597
ॐ घनाधाराय नमः।
598
ॐ घनेश्वराय नमः।
599
ॐ घनाकराय नमः।
600
ॐ घुश्मेश्वराय नमः।
601
ॐ घनाकाराय नमः।
602
ॐ घनरूपाय नमः।
603
ॐ घनाग्रण्ये नमः।
604
ॐ घण्टेवराय नमः।
605
ॐ घटाधीशाय नमः।
606
ॐ घर्घराय नमः।
607
ॐ घस्मरापघ्ने नमः।
608
ॐ घुष्मेशाय नमः।
609
ॐ घोषकृते नमः।
610
ॐ घोषिने नमः।
611
ॐ घोषाघोषाय नमः।
612
ॐ घनध्वनये नमः।
613
ॐ घृतप्रियाय नमः।
614
ॐ घृताब्धीशाय नमः।
615
ॐ घण्टाय नमः।
616
ॐ घण्टघटोत्कचाय नमः।
617
ॐ घटोत्कचाय नमः।
618
ॐ वरदाय नमः।
619
ॐ घटजन्मने नमः।
620
ॐ घटेश्वराय नमः।
621
ॐ घकाराय नमः।
622
ॐ ङकृताय नमः।
623
ॐ ङाय नमः।
624
ॐ ङकाराय नमः।
625
ॐ ङकृताङ्गजाय नमः।
626
ॐ चराचराय नमः।
627
ॐ चिदानन्दाय नमः।
628
ॐ चिन्मयाय नमः।
629
ॐ चन्द्रशेखराय नमः।
630
ॐ चन्द्रेश्वराय नमः।
631
ॐ चामरेशाय नमः।
632
ॐ चामरेण विभूषिताय नमः।
633
ॐ चामराय नमः।
634
ॐ चामराधीशाय नमः।
635
ॐ चराचरपतये नमः।
636
ॐ चिराय नमः।
637
ॐ चमत्कृताय नमः।
638
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।
639
ॐ चर्मभृते नमः।
640
ॐ चर्माय नमः।
641
ॐ चामरिणे नमः।
642
ॐ चाणक्याय नमः।
643
ॐ चर्मधारिणे नमः।
644
ॐ चिरचामरदायकाय नमः।
645
ॐ च्यवनेशाय नमः।
646
ॐ चरवे नमः।
647
ॐ चारवे नमः।
648
ॐ चन्द्रादित्येश्वराभिधाय नमः।
649
ॐ चन्द्रभागाप्रियाय नमः।
650
ॐ चण्डाय नमः।
651
ॐ चामरैः परिवीजिताय नमः।
652
ॐ छत्रेश्वराय नमः।
653
ॐ छत्रधारिणे नमः।
654
ॐ छत्रदाय नमः।
655
ॐ छलघ्ने नमः।
656
ॐ छलिने नमः।
657
ॐ छत्रेशाय नमः।
658
ॐ छत्रकृते नमः।
659
ॐ छत्रिणे नमः।
660
ॐ छन्दविते नमः।
661
ॐ छन्ददायकाय नमः।
662
ॐ जगन्नाथाय नमः।
663
ॐ जनाधाराय नमः।
664
ॐ जगदीशाय नमः।
665
ॐ जनार्दनाय नमः।
666
ॐ जाह्नवीधृशे नमः।
667
ॐ जगत्कर्त्रे नमः।
668
ॐ जगन्मयाय नमः।
669
ॐ जनाधिपाय नमः।
670
ॐ जीवाय नमः।
671
ॐ जीवप्रदात्रे नमः।
672
ॐ जेत्रे नमः।
673
ॐ जीवनप्रदाय नमः।
674
ॐ जङ्गमाय नमः।
675
ॐ जगद्धात्रे नमः।
676
ॐ जगत्केन प्रपूजिताय नमः।
677
ॐ जटाधराय नमः।
678
ॐ जटाजूटिने नमः।
679
ॐ जटिलाय नमः।
680
ॐ जलरूपधृषे नमः।
681
ॐ जालन्धरशिरच्छेत्रे नमः।
682
ॐ जलजाङ्घ्रये नमः।
683
ॐ जगत्पतये नमः।
684
ॐ जनत्रात्रे नमः।
685
ॐ जगन्निधये नमः।
686
ॐ जटेश्वराय नमः।
687
ॐ जलेश्वराय नमः।
688
ॐ झर्झराय नमः।
689
ॐ झरणाकारिणे नमः।
690
ॐ झूञ्झकृते नमः।
691
ॐ झूझघ्ने नमः।
692
ॐ झराय नमः।
693
ॐ ञकाराय नमः।
694
ॐ ञमुवासिने नमः।
695
ॐ ञजनप्रियकारकाय नमः।
696
ॐ टकाराय नमः।
697
ॐ ठकाराय नमः।
698
ॐ डामराय नमः।
699
ॐ डमरुप्रियाय नमः।
700
ॐ डण्डधृगे नमः।
701
ॐ डमरुहस्ताय नमः।
702
ॐ डाकिहृदे नमः।
703
ॐ डमकेश्वराय नमः।
704
ॐ ढुण्ढाय नमः।
705
ॐ ढुण्ढेश्वराय नमः।
706
ॐ ढक्काय नमः।
707
ॐ ढक्कानादप्रियाय नमः।
708
ॐ णकाराय नमः।
709
ॐ णस्वरूपाय नमः।
710
ॐ णुणोणिणोणकारणाय नमः।
711
ॐ तन्त्रज्ञाय नमः।
712
ॐ त्र्यम्बकाय नमः।
713
ॐ तन्त्रीणे नमः।
714
ॐ तुम्बुरवे नमः।
715
ॐ तुलसीप्रियाय नमः।
716
ॐ तूणीरधृषे नमः।
717
ॐ तदाकारस्ताण्डविने नमः।
718
ॐ ताण्डवेश्वराय नमः।
719
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः।
720
ॐ तत्त्वरूपाय नमः।
721
ॐ तात्त्विकाय नमः।
722
ॐ तरववीप्रभाय नमः।
723
ॐ त्रिनेत्राय नमः।
724
ॐ तरुणाय नमः।
725
ॐ तत्त्वाय नमः।
726
ॐ तकाराय नमः।
727
ॐ तलवासकृते नमः।
728
ॐ तेजस्विने नमः।
729
ॐ तेजोरूपिणे नमः।
730
ॐ तेजःपुञ्जप्रकाशकाय नमः।
731
ॐ तान्त्रिकाय नमः।
732
ॐ तन्त्रकर्त्रे नमः।
733
ॐ तन्त्रविद्याप्रकाशकाय नमः।
734
ॐ ताम्ररूपाय नमः।
735
ॐ तदाकाराय नमः।
736
ॐ तत्त्वदाय नमः।
737
ॐ तरणिप्रियाय नमः।
738
ॐ तान्त्रेयाय नमः।
739
ॐ तमोघ्ने नमः।
740
ॐ तन्विने नमः।
741
ॐ तामसाय नमः।
742
ॐ तामसापघ्ने नमः।
743
ॐ ताम्राय नमः।
744
ॐ ताम्रप्रदात्रे नमः।
745
ॐ ताम्रवर्णाय नमः।
746
ॐ तरुप्रियाय नमः।
747
ॐ तपस्विने नमः।
748
ॐ तापसिने नमः।
749
ॐ तेजसे नमः।
750
ॐ तेजोरूपाय नमः।
751
ॐ तलप्रियाय नमः।
752
ॐ तिलाय नमः।
753
ॐ तिलप्रदात्रे नमः।
754
ॐ तूलाय नमः।
755
ॐ तूलप्रदायकाय नमः।
756
ॐ तापीशाय नमः।
757
ॐ ताम्रपर्णीशाय नमः।
758
ॐ तिलकाय नमः।
759
ॐ त्राणकारकाय नमः।
760
ॐ त्रिपुरघ्नाय नमः।
761
ॐ त्रयातीताय नमः।
762
ॐ त्रिलोचनाय नमः।
763
ॐ त्रिलोकपाय नमः।
764
ॐ त्रिविष्टपेश्वराय नमः।
765
ॐ तेजसे नमः।
766
ॐ त्रिपुराय नमः।
767
ॐ त्रिपुरदाहकाय नमः।
768
ॐ तीर्थाय नमः।
769
ॐ तारापतये नमः।
770
ॐ त्रात्रे नमः।
771
ॐ ताडिकेशाय नमः।
772
ॐ तडिज्जवाय नमः।
773
ॐ थकाराय नमः।
774
ॐ स्थूलाकाराय नमः।
775
ॐ स्थूलाय नमः।
776
ॐ स्थविराय नमः।
777
ॐ स्थानदाय नमः।
778
ॐ स्थाणवे नमः।
779
ॐ स्थायिने नमः।
780
ॐ स्थावरेशाय नमः।
781
ॐ स्थम्भाय नमः।
782
ॐ स्थावरपीडघ्ने नमः।
783
ॐ स्थूलरूपस्थितेः कर्त्रे नमः।
784
ॐ स्थूलदुःखविनाशनाय नमः।
785
ॐ थन्दिलस्थदलाय नमः।
786
ॐ स्थाल्याय नमः।
787
ॐ स्थलकृते नमः।
788
ॐ स्थलभृते नमः।
789
ॐ स्थलिने नमः।
790
ॐ स्थलेश्वराय नमः।
791
ॐ स्थलाकाराय नमः।
792
ॐ स्थलाग्रजाय नमः।
793
ॐ स्थलेश्वराय नमः।
794
ॐ दक्षाय नमः।
795
ॐ दक्षहराय नमः।
796
ॐ द्रव्याय नमः।
797
ॐ दुन्दुभये नमः।
798
ॐ वरदायकाय नमः।
799
ॐ देवाय नमः।
800
ॐ देवाग्रजाय नमः।
801
ॐ दानाय नमः।
802
ॐ दानवारये नमः।
803
ॐ दिनेश्वराय नमः।
804
ॐ देवकृते नमः।
805
ॐ देवभृते नमः।
806
ॐ दात्रे नमः।
807
ॐ दयारूपिणे नमः।
808
ॐ दिवस्पतये नमः।
809
ॐ दामोदराय नमः।
810
ॐ दलाधाराय नमः।
811
ॐ दुग्धस्नायिने नमः।
812
ॐ दधिप्रियाय नमः।
813
ॐ देवराजाय नमः।
814
ॐ दिवानाथाय नमः।
815
ॐ देवज्ञाय नमः।
816
ॐ देवताप्रियाय नमः।
817
ॐ देवदेवाय नमः।
818
ॐ दानरूपाय नमः।
819
ॐ दूर्वादलप्रियाय नमः।
820
ॐ दिग्वाससे नमः।
821
ॐ दरभाय नमः।
822
ॐ दन्ताय नमः।
823
ॐ दरिद्रघ्नाय नमः।
824
ॐ दिगम्बराय नमः।
825
ॐ दीनबन्धवे नमः।
826
ॐ दुराराध्याय नमः।
827
ॐ दुरन्ताय नमः।
828
ॐ दुष्टदर्पघ्ने नमः।
829
ॐ दक्षघ्नाय नमः।
830
ॐ दक्षहन्त्रे नमः।
831
ॐ दक्षजामाताय नमः।
832
ॐ देवजिते नमः।
833
ॐ द्वन्द्वघ्ने नमः।
834
ॐ दुःखघ्ने नमः।
835
ॐ दोग्ध्रे नमः।
836
ॐ दुर्धराय नमः।
837
ॐ दुर्धरेश्वराय नमः।
838
ॐ दानाप्ताय नमः।
839
ॐ दानभृते नमः।
840
ॐ दीप्ताय नमः।
841
ॐ दीप्तये नमः।
842
ॐ दिव्याय नमः।
843
ॐ दिवाकराय नमः।
844
ॐ दम्भघ्ने नमः।
845
ॐ दम्भकृते नमः।
846
ॐ दम्भिने नमः।
847
ॐ दक्षजापतये नमः।
848
ॐ दीप्तिमते नमः।
849
ॐ धन्विने नमः।
850
ॐ धनुर्धराय नमः।
851
ॐ धीराय नमः।
852
ॐ धान्यकृते नमः।
853
ॐ धान्यदायकाय नमः।
854
ॐ धर्माधर्मभृताय नमः।
855
ॐ धन्याय नमः।
856
ॐ धर्ममूर्तये नमः।
857
ॐ धनेश्वराय नमः।
858
ॐ धनदाय नमः।
859
ॐ धूर्जटये नमः।
860
ॐ धान्याय नमः।
861
ॐ धामदाय नमः।
862
ॐ धार्मिकाय नमः।
863
ॐ धनिने नमः।
864
ॐ धर्मराजाय नमः।
865
ॐ धनाधाराय नमः।
866
ॐ धराधराय नमः।
867
ॐ धरापतये नमः।
868
ॐ धनवे नमः।
869
ॐ विद्याधराय नमः।
870
ॐ धूर्ताय नमः।
871
ॐ धूलिधूसरविग्रहाय नमः।
872
ॐ धनुषाय नमः।
873
ॐ धनुषाकाराय नमः।
874
ॐ धनुर्धरभृतांवराय नमः।
875
ॐ धरानाथाय नमः।
876
ॐ धराधीशाय नमः।
877
ॐ धनेशाय नमः।
878
ॐ धनदाग्रजाय नमः।
879
ॐ धर्मभृते नमः।
880
ॐ धर्मसन्त्रात्रे नमः।
881
ॐ धर्मरक्षाय नमः।
882
ॐ धनाकराय नमः।
883
ॐ नर्मदाय नमः।
884
ॐ नर्मदाजाताय नमः।
885
ॐ नर्मदेशाय नमः।
886
ॐ नृपेश्वराय नमः।
887
ॐ नागभुवे नमः।
888
ॐ नागलोकेशाय नमः।
889
ॐ नागभूषणभूषिताय नमः।
890
ॐ नागयज्ञोपवीतेयाय नमः।
891
ॐ नगाय नमः।
892
ॐ नागारिपूजिताय नमः।
893
ॐ नान्याय नमः।
894
ॐ नरवराय नमः।
895
ॐ नेमाय नमः।
896
ॐ नूपुराय नमः।
897
ॐ नूपुरेश्वराय नमः।
898
ॐ नागचण्डेश्वराय नमः।
899
ॐ नागाय नमः।
900
ॐ नगनाथाय नमः।
901
ॐ नगेश्वराय नमः।
902
ॐ नीलगङ्गाप्रियाय नमः।
903
ॐ नादाय नमः।
904
ॐ नवनाथाय नमः।
905
ॐ नगाधिपाय नमः।
906
ॐ पृथुकेशाय नमः।
907
ॐ प्रयागेशाय नमः।
908
ॐ पत्तनेशाय नमः।
909
ॐ पराशराय नमः।
910
ॐ पुष्पदन्तेश्वराय नमः।
911
ॐ पुष्पाय नमः।
912
ॐ पिङ्गलेश्वराय नमः।
913
ॐ पूर्वजाय नमः।
914
ॐ पिशाचेशाय नमः।
915
ॐ पन्नगेशाय नमः।
916
ॐ पशुपतीश्वराय नमः।
917
ॐ प्रियाय नमः।
918
ॐ पार्वतीपूजिताय नमः।
919
ॐ प्राणाय नमः।
920
ॐ प्राणेशाय नमः।
921
ॐ पापनाशनाय नमः।
922
ॐ पार्वतीप्राणनाथाय नमः।
923
ॐ प्राणभृते नमः।
924
ॐ प्राणजीवनाय नमः।
925
ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
926
ॐ प्राज्ञाय नमः।
927
ॐ प्रेमज्ञाय नमः।
928
ॐ पार्वतीपतये नमः।
929
ॐ पुष्कराय नमः।
930
ॐ पुष्कराधीशाय नमः।
931
ॐ पात्राय नमः।
932
ॐ पात्रैः प्रपूजिताय नमः।
933
ॐ पुत्रदाय नमः।
934
ॐ पुण्यदाय नमः।
935
ॐ पूर्णाय नमः।
936
ॐ पाटाम्बरविभूषिताय नमः।
937
ॐ पद्माक्षाय नमः।
938
ॐ पद्मस्रग्धारिणे नमः।
939
ॐ पद्मेन परिशोभिताय नमः।
940
ॐ फणिभृते नमः।
941
ॐ फणिनाथाय नमः।
942
ॐ फेनिकाभक्षकारकाय नमः।
943
ॐ स्फटिकाय नमः।
944
ॐ फर्शुधारिणे नमः।
945
ॐ स्फटिकाभाय नमः।
946
ॐ फलप्रदाय नमः।
947
ॐ बद्रीशाय नमः।
948
ॐ बलरूपाय नमः।
949
ॐ बहुभोजिने नमः।
950
ॐ बटुर्बटवे नमः।
951
ॐ बालखिल्यार्चिताय नमः।
952
ॐ बालाय नमः।
953
ॐ ब्रह्मेशाय नमः।
954
ॐ ब्राह्मणार्चिताय नमः।
955
ॐ ब्राह्मणाय नमः।
956
ॐ ब्रह्मघ्ने नमः।
957
ॐ ब्रह्मणे नमः।
958
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
959
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
960
ॐ ब्राह्मणस्थाय नमः।
961
ॐ ब्रह्मरूपाय नमः।
962
ॐ ब्राह्मणपरिपालकाय नमः।
963
ॐ ब्रह्ममूर्तये नमः।
964
ॐ ब्रह्मस्वामिने नमः।
965
ॐ ब्राह्मणैः परिशोभिताय नमः।
966
ॐ ब्राह्मणारिहराय नमः।
967
ॐ ब्रह्मणे नमः।
968
ॐ ब्राह्मणास्यैः प्रतर्पिताय नमः।
969
ॐ भूतेशाय नमः।
970
ॐ भूतनाथाय नमः।
971
ॐ भस्माङ्गाय नमः।
972
ॐ भीमविक्रमाय नमः।
973
ॐ भीमाय नमः।
974
ॐ भवहराय नमः।
975
ॐ भव्याय नमः।
976
ॐ भैरवाय नमः।
977
ॐ भयभञ्जनाय नमः।
978
ॐ भूतिदाय नमः।
979
ॐ भुवनाधाराय नमः।
980
ॐ भुवनेशाय नमः।
981
ॐ भृगवे नमः।
982
ॐ भवाय नमः।
983
ॐ भारतीशाय नमः।
984
ॐ भुजङ्गेशाय नमः।
985
ॐ भास्कराय नमः।
986
ॐ भिन्दिपालधृषे नमः।
987
ॐ भूताय नमः।
988
ॐ भयहराय नमः।
989
ॐ भानवे नमः।
990
ॐ भावनाय नमः।
991
ॐ भवनाशनाय नमः।
992
ॐ भवाय देवाय नमः।
993
ॐ सर्वाय देवाय नमः।
994
ॐ ईशान देवाय नमः।
995
ॐ पशुपेतेर् देवाय नमः।
996
ॐ रुद्राय देवाय नमः।
997
ॐ उग्राय देवाय नमः।
998
ॐ भीमाय देवाय नमः।
999
ॐ महते देवाय नमः।
1000
ॐ कालकालाय देवाय नमः।

॥ Iti Shri Prakrishtanandoktagame Shrikrishnasudamnah Samvade
Mahakalasahasranamavalih Sampurna ॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation