deepak

108 Names of Lord Kuber | Ashtottara Shatanamavali of Lord Kuber

deepak
Useful Tips on
Panchang
Title
108 Kuber Names
Ashtottara Shatanamavali of Lord Kuber
No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ कुबेराय नमः।
Om Kuberaya Namah।
2.
ॐ धनदाय नमः।
Om Dhanadaya Namah।
3.
ॐ श्रीमाते नमः।
Om Shrimate Namah।
4.
ॐ यक्षेशाय नमः।
Om Yaksheshaya Namah।
5.
ॐ गुह्य​केश्वराय नमः।
Om Guhyakeshvaraya Namah।
6.
ॐ निधीशाय नमः।
Om Nidheeshaya Namah।
7.
ॐ शङ्करसखाय नमः।
Om Shankarasakhaya Namah।
8.
ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।
Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah।
9.
ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।
Om Mahapadma Nidhishaya Namah।
10.
ॐ पूर्णाय नमः।
Om Purnaya Namah।
11.
ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।
Om Padma Nidhishvaraya Namah।
12.
ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।
Om Shankhya Nidhinathaya Namah।
13.
ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।
Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah।
14.
ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।
Om Sukhasampati Nidhishaya Namah।
15.
ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।
Om Mukunda Nidhinayakaya Namah।
16.
ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।
Om Kundakya Nidhinathaya Namah।
17.
ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।
Om Nila Nityadhipaya Namah।
18.
ॐ महते नमः।
Om Mahate Namah।
19.
ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।
Om Varannityadhipaya Namah।
20.
ॐ पूज्याय नमः।
Om Poojyaya Namah।
21.
ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।
Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah।
22.
ॐ इलपिलापतये नमः।
Om Ilapila Pataye Namah।
23.
ॐ कोशाधीशाय नमः।
Om Koshadhishaya Namah।
24.
ॐ कुलोचिताय नमः।
Om Kulochitaya Namah।
25.
ॐ अश्वारूढाय नमः।
Om Ashvarudhaya Namah।
26.
ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
Om Vishvavandyaya Namah।
27.
ॐ विशेषज्ञानाय नमः।
Om Visheshagyanaya Namah।
28.
ॐ विशारदाय नमः।
Om Visharadaya Namah।
29.
ॐ नलकूबरनाथाय नमः।
Om Nalakubara Nathaya Namah।
30.
ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।
Om Manigrivapitre Namah।
31.
ॐ गूढमन्त्राय नमः।
Om Gudhamantraya Namah।
32.
ॐ वैश्रवणाय नमः।
Om Vaishravanaya Namah।
33.
ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।
Om Chitralekhamanah Priyaya Namah।
34.
ॐ एकपिनाकाय नमः।
Om Ekapinakaya Namah।
35.
ॐ अलकाधीशाय नमः।
Om Alakadheeshaya Namah।
36.
ॐ पौलस्त्याय नमः।
Om Paulastyaya Namah।
37.
ॐ नरवाहनाय नमः।
Om Naravahanaya Namah।
38.
ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।
Om Kailasa Shailanilayaya Namah।
39.
ॐ राज्यदाय नमः।
Om Rajyadaya Namah।
40.
ॐ रावणाग्रजाय नमः।
Om Ravanagrajaya Namah।
41.
ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।
Om Chitra Chaitra Rathaya Namah।
42.
ॐ उद्यानविहाराय नमः।
Om Udyanaviharaya Namah।
43.
ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।
Om Viharasukuthuhalaya Namah।
44.
ॐ महोत्सहाय नमः।
Om Mahotsahaya Namah।
45.
ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
Om Mahapragyaya Namah।
46.
ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।
Om Sadapushpaka Vahanaya Namah।
47.
ॐ सार्वभौमाय नमः।
Om Sarvabhaumaya Namah।
48.
ॐ अङ्गनाथाय नमः।
Om Anganathaya Namah।
49.
ॐ सोमाय नमः।
Om Somaya Namah।
50.
ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।
Om Saumyadi Keshvaraya Namah।
51.
ॐ पुण्यात्मने नमः।
Om Punyatmane Namah।
52.
ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।
Om Puruhuta Shriyai Namah।
53.
ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।
Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah।
54.
ॐ नित्यकीर्तये नमः।
Om Nityakeertaye Namah।
55.
ॐ निधिवेत्रे नमः।
Om Nidhivetre Namah।
56.
ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।
Om Lanka Praktana Nayakaya Namah।
57.
ॐ यक्षिनीवृताय नमः।
Om Yakshinee Vrutaya Namah।
58.
ॐ यक्षाय नमः।
Om Yakshaya Namah।
59.
ॐ परमशान्तात्मने नमः।
Om Parama Shantatmane Namah।
60.
ॐ यक्षराजे नमः।
Om Yaksharaje Namah।
61.
ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।
Om Yakshini Hrudayaya Namah।
62.
ॐ किन्नरेश्वराय नमः।
Om Kinnareshvaraya Namah।
63.
ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।
Om Kimpurushanathaya Namah।
64.
ॐ नाथाय नमः।
Om Nathaya Namah।
65.
ॐ खट्कायुधाय नमः।
Om Khatkayudhaya Namah।
66.
ॐ वशिने नमः।
Om Vashine Namah।
67.
ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।
Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah।
68.
ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।
Om Vayuvaya Samasrayaya Namah।
69.
ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।
Om Dharma Margaisnirataya Namah।
70.
ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।
Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah।
71.
ॐ नित्येश्वराय नमः।
Om Nityeshvaraya Namah।
72.
ॐ धनाधयक्षाय नमः।
Om Dhanadhayakshaya Namah।
73.
ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।
Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah।
74.
ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।
Om Manushya Dharmanyai Namah।
75.
ॐ सकृताय नमः।
Om Sakrutaya Namah।
76.
ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।
Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah।
77.
ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।
Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah।
78.
ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।
Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah।
79.
ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।
Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah।
80.
ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।
Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah।
81.
ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।
Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah।
82.
ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।
Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah।
83.
ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।
Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah।
84.
ॐ नित्यानन्दाय नमः।
Om Nityanandaya Namah।
85.
ॐ सुखाश्रयाय नमः।
Om Sukhashrayaya Namah।
86.
ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
Om Nityatruptaya Namah।
87.
ॐ निधित्तरै नमः।
Om Nidhittarai Namah।
88.
ॐ निराशाय नमः।
Om Nirashaya Namah।
89.
ॐ निरुपद्रवाय नमः।
Om Nirupadravaya Namah।
90.
ॐ नित्यकामाय नमः।
Om Nityakamaya Namah।
91.
ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।
Om Nirakankshaya Namah।
92.
ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।
Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah।
93.
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
94.
ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
Om Sarvagunopetaya Namah।
95.
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Om Sarvagyaya Namah।
96.
ॐ सर्वसम्मताय नमः।
Om Sarvasammataya Namah।
97.
ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।
Om Sarvanikaruna Patraya Namah।
98.
ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।
Om Sadanandakripalayaya Namah।
99.
ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।
Om Gandharvakula Samsevyaya Namah।
100.
ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।
Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah।
101.
ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।
Om Svarnanagari Vasaya Namah।
102.
ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।
Om Nidhipitha Samasthayai Namah।
103.
ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।
Om Mahameruttarasthayai Namah।
104.
ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।
Om Maharshigana Samstutaya Namah।
105.
ॐ तुष्टाय नमः।
Om Tushtaya Namah।
106.
ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।
Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah।
107.
ॐ शिवपूजारताय नमः।
Om Shivapujarataya Namah।
108.
ॐ अनघाय नमः।
Om Anaghaya Namah।
109.
ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः।
Om Rajayoga Samayuktaya Namah।
110.
ॐ राजसेखरपूज्याय नमः।
Om Rajasekhara Poojyaya Namah।
111.
ॐ राजराजाय नमः।
Om Rajarajaya Namah।

10.240.0.78
facebook button