☰
Search
Mic
En
Android Play StoreIOS App Store
Setting
Clock

1000 Names of Lord Krishna | Sahasranamavali of Lord Krishna

DeepakDeepak

1000 Krishna Names

Sahasranamavali of Lord Krishna

1
ॐ कृष्णाय नमः।
Om Krishnaya Namah।
2
ॐ श्रीवल्लभाय नमः।
Om Shrivallabhaya Namah।
3
ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
Om Sharngine Namah।
4
ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
Om Vishvaksenaya Namah।
5
ॐ स्वसिद्धिदाय नमः।
Om Svasiddhidaya Namah।
6
ॐ क्षीरोदधाम्ने नमः।
Om Kshirodadhamne Namah।
7
ॐ व्यूहेशाय नमः।
Om Vyuheshaya Namah।
8
ॐ शेषशायिने नमः।
Om Sheshashayine Namah।
9
ॐ जगन्मयाय नमः।
Om Jaganmayaya Namah।
10
ॐ भक्तिगम्याय नमः।
Om Bhaktigamyaya Namah।
11
ॐ त्रयीमूर्तये नमः।
Om Trayimurtaye Namah।
12
ॐ भारार्तवसुधास्तुताय नमः।
Om Bharartavasudhastutaya Namah।
13
ॐ देवदेवाय नमः।
Om Devadevaya Namah।
14
ॐ दयासिन्धवे नमः।
Om Dayasindhave Namah।
15
ॐ देवाय नमः।
Om Devaya Namah।
16
ॐ देवशिखामणये नमः।
Om Devashikhamanaye Namah।
17
ॐ सुखभावाय नमः।
Om Sukhabhavaya Namah।
18
ॐ सुखाधाराय नमः।
Om Sukhadharaya Namah।
19
ॐ मुकुन्दाय नमः।
Om Mukundaya Namah।
20
ॐ मुदिताशयाय नमः।
Om Muditashayaya Namah।
21
ॐ अविक्रियाय नमः।
Om Avikriyaya Namah।
22
ॐ क्रियामूर्तये नमः।
Om Kriyamurtaye Namah।
23
ॐ अध्यात्मस्वस्वरूपवते नमः।
Om Adhyatmasvasvarupavate Namah।
24
ॐ शिष्टाभिलक्ष्याय नमः।
Om Shishtabhilakshyaya Namah।
25
ॐ भूतात्मने नमः।
Om Bhutatmane Namah।
26
ॐ धर्मत्राणार्थचेष्टिताय नमः।
Om Dharmatranarthacheshtitaya Namah।
27
ॐ अन्तर्यामिणे नमः।
Om Antaryamine Namah।
28
ॐ कालरूपाय नमः।
Om Kalarupaya Namah।
29
ॐ कालावयवसाक्षिकाय नमः।
Om Kalavayavasakshikaya Namah।
30
ॐ वसुधायासहरणाय नमः।
Om Vasudhayasaharanaya Namah।
31
ॐ नारदप्रेरणोन्मुखाय नमः।
Om Naradapreranonmukhaya Namah।
32
ॐ प्रभूष्णवे नमः।
Om Prabhushnave Namah।
33
ॐ नारदोद्गीताय नमः।
Om Naradodgitaya Namah।
34
ॐ लोकरक्षापरायणाय नमः।
Om Lokarakshaparayanaya Namah।
35
ॐ रौहिणेयकृतानन्दाय नमः।
Om Rauhineyakritanandaya Namah।
36
ॐ योगज्ञाननियोजकाय नमः।
Om Yogajnananiyojakaya Namah।
37
ॐ महागुहान्तर्निक्षिप्ताय नमः।
Om Mahaguhantarnikshiptaya Namah।
38
ॐ पुराणवपुषे नमः।
Om Puranavapushe Namah।
39
ॐ आत्मवते नमः।
Om Atmavate Namah।
40
ॐ शूरवंशैकधिये नमः।
Om Shuravanshaikadhiye Namah।
41
ॐ शौरये नमः।
Om Shauraye Namah।
42
ॐ कंसशङ्काविषादकृते नमः।
Om Kansashankavishadakrite Namah।
43
ॐ वसुदेवोल्लसच्छक्तये नमः।
Om Vasudevollasachchhaktaye Namah।
44
ॐ देवक्यष्टमगर्भगाय नमः।
Om Devakyashtamagarbhagaya Namah।
45
ॐ वसुदेवस्तुताय नमः।
Om Vasudevastutaya Namah।
46
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
47
ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
Om Devakinandanaya Namah।
48
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
49
ॐ आश्चर्यबालाय नमः।
Om Ashcharyabalaya Namah।
50
ॐ श्रीवत्सलक्ष्मवक्षसे नमः।
Om Shrivatsalakshmavakshase Namah।
51
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah।
52
ॐ स्वभावोत्कृष्टसद्भावाय नमः।
Om Svabhavotkrishtasadbhavaya Namah।
53
ॐ कृष्णाष्टम्यन्तसम्भवाय नमः।
Om Krishnashtamyantasambhavaya Namah।
54
ॐ प्राजापत्यर्क्षसम्भूताय नमः।
Om Prajapatyarkshasambhutaya Namah।
55
ॐ निशीथसमयोदिताय नमः।
Om Nishithasamayoditaya Namah।
56
ॐ शङ्खचक्रगदा नमः।
Om Shankhachakragada Namah।
57
ॐ पद्मपाणये नमः।
Om Padmapanaye Namah।
58
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।
Om Padmanibhekshanaya Namah।
59
ॐ किरीटिने नमः।
Om Kiritine Namah।
60
ॐ कौस्तुभोरस्काय नमः।
Om Kaustubhoraskaya Namah।
61
ॐ स्फुरन्मकरकुण्डलाय नमः।
Om Sphuranmakarakundalaya Namah।
62
ॐ पीतवाससे नमः।
Om Pitavasase Namah।
63
ॐ घनश्यामाय नमः।
Om Ghanashyamaya Namah।
64
ॐ कुञ्चिताञ्चितकुन्तलाय नमः।
Om Kunchitanchitakuntalaya Namah।
65
ॐ सुव्यक्तव्यक्ताभरणाय नमः।
Om Suvyaktavyaktabharanaya Namah।
66
ॐ सूतिकागृहभूषणाय नमः।
Om Sutikagrihabhushanaya Namah।
67
ॐ कारागारान्धकारघ्नाय नमः।
Om Karagarandhakaraghnaya Namah।
68
ॐ पितृप्राग्जन्मसूचकाय नमः।
Om Pitripragjanmasuchakaya Namah।
69
ॐ वसुदेवस्तुताय नमः।
Om Vasudevastutaya Namah।
70
ॐ स्तोत्राय नमः।
Om Stotraya Namah।
71
ॐ तापत्रयनिवारणाय नमः।
Om Tapatrayanivaranaya Namah।
72
ॐ निरवद्याय नमः।
Om Niravadyaya Namah।
73
ॐ क्रियामूर्तये नमः।
Om Kriyamurtaye Namah।
74
ॐ न्यायवाक्यनियोजकाय नमः।
Om Nyayavakyaniyojakaya Namah।
75
ॐ अदृष्टचेष्टाय नमः।
Om Adrishtacheshtaya Namah।
76
ॐ कूटस्थाय नमः।
Om Kutasthaya Namah।
77
ॐ धृतलौकिकविग्रहाय नमः।
Om Dhritalaukikavigrahaya Namah।
78
ॐ महर्षिमानसोल्लसाय नमः।
Om Maharshimanasollasaya Namah।
79
ॐ महीमङ्गलदायकाय नमः।
Om Mahimangaladayakaya Namah।
80
ॐ सन्तोषितसुरव्राताय नमः।
Om Santoshitasuravrataya Namah।
81
ॐ साधुचित्तप्रसादकाय नमः।
Om Sadhuchittaprasadakaya Namah।
82
ॐ जनकोपायनिर्देष्ट्रे नमः।
Om Janakopayanirdeshtre Namah।
83
ॐ देवकीनयनोत्सवाय नमः।
Om Devakinayanotsavaya Namah।
84
ॐ पितृपाणिपरिष्काराय नमः।
Om Pitripaniparishkaraya Namah।
85
ॐ मोहितागाररक्षकाय नमः।
Om Mohitagararakshakaya Namah।
86
ॐ स्वशक्त्युद्धाटिताशेषकवाटाय नमः।
Om Svashaktyuddhatitasheshakavataya Namah।
87
ॐ पितृवाहकाय नमः।
Om Pitrivahakaya Namah।
88
ॐ शेषोरगफणाच्छत्राय नमः।
Om Sheshoragaphanachchhatraya Namah।
89
ॐ शेषोक्ताख्यासहस्रकाय नमः।
Om Sheshoktakhyasahasrakaya Namah।
90
ॐ यमुनापूरविध्वंसिने नमः।
Om Yamunapuravidhvansine Namah।
91
ॐ स्वभासोद्भासितव्रजाय नमः।
Om Svabhasodbhasitavrajaya Namah।
92
ॐ कृतात्मविद्याविन्यासाय नमः।
Om Kritatmavidyavinyasaya Namah।
93
ॐ योगमायाग्रसम्भवाय नमः।
Om Yogamayagrasambhavaya Namah।
94
ॐ दुर्गानिवेदितोद्भावाय नमः।
Om Durganiveditodbhavaya Namah।
95
ॐ यशोदातल्पशायकाय नमः।
Om Yashodatalpashayakaya Namah।
96
ॐ नन्दगोपोत्सवस्फूर्तये नमः।
Om Nandagopotsavasphurtaye Namah।
97
ॐ व्रजानन्दकरोदयाय नमः।
Om Vrajanandakarodayaya Namah।
98
ॐ सुजातजातकर्मश्रिये नमः।
Om Sujatajatakarmashriye Namah।
99
ॐ गोपीभद्रोक्तिनिर्वृताय नमः।
Om Gopibhadroktinirvritaya Namah।
100
ॐ अलीकनिद्रोपगमाय नमः।
Om Alikanidropagamaya Namah।
101
ॐ पूतनास्तनपीडनाय नमः।
Om Putanastanapidanaya Namah।
102
ॐ स्तन्यात्तपूतनाप्राणाय नमः।
Om Stanyattaputanapranaya Namah।
103
ॐ पूतनाक्रोशकारकाय नमः।
Om Putanakroshakarakaya Namah।
104
ॐ विन्यस्तरक्षागोधूलये नमः।
Om Vinyastarakshagodhulaye Namah।
105
ॐ यशोदाकरलालिताय नमः।
Om Yashodakaralalitaya Namah।
106
ॐ नन्दाघ्रातशिरोमध्याय नमः।
Om Nandaghratashiromadhyaya Namah।
107
ॐ पूतनासुगतिप्रदाय नमः।
Om Putanasugatipradaya Namah।
108
ॐ बालाय नमः।
Om Balaya Namah।
109
ॐ पर्यङ्कनिद्रालवे नमः।
Om Paryankanidralave Namah।
110
ॐ मुखार्पितपदाङ्गुलये नमः।
Om Mukharpitapadangulaye Namah।
111
ॐ अञ्जनस्निग्धनयनाय नमः।
Om Anjanasnigdhanayanaya Namah।
112
ॐ पर्यायाङ्कुरितस्मिताय नमः।
Om Paryayankuritasmitaya Namah।
113
ॐ लीलाक्षाय नमः।
Om Lilakshaya Namah।
114
ॐ तरलालोकाय नमः।
Om Taralalokaya Namah।
115
ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।
Om Shakatasurabhanjanaya Namah।
116
ॐ द्विजोदितस्वस्त्ययनाय नमः।
Om Dvijoditasvastyayanaya Namah।
117
ॐ मन्त्रपूतजलाप्लुताय नमः।
Om Mantraputajalaplutaya Namah।
118
ॐ यशोदोत्सङ्गपर्यङ्काय नमः।
Om Yashodotsangaparyankaya Namah।
119
ॐ यशोदामुखवीक्षकाय नमः।
Om Yashodamukhavikshakaya Namah।
120
ॐ यशोदास्तन्यमुदिताय नमः।
Om Yashodastanyamuditaya Namah।
121
ॐ तृणावर्तादिदुस्सहाय नमः।
Om Trinavartadidussahaya Namah।
122
ॐ तृणावर्तासुरध्वंसिने नमः।
Om Trinavartasuradhvansine Namah।
123
ॐ मातृविस्मयकारकाय नमः।
Om Matrivismayakarakaya Namah।
124
ॐ प्रशस्तनामकरणाय नमः।
Om Prashastanamakaranaya Namah।
125
ॐ जानुचङ्क्रमणोत्सुकाय नमः।
Om Januchankramanotsukaya Namah।
126
ॐ व्यालम्बिचूलिकारत्नाय नमः।
Om Vyalambichulikaratnaya Namah।
127
ॐ घोषगोपप्रहर्षणाय नमः।
Om Ghoshagopapraharshanaya Namah।
128
ॐ स्वमुखप्रतिबिम्बार्थिने नमः।
Om Svamukhapratibimbarthine Namah।
129
ॐ ग्रीवाव्याघ्रनखोज्ज्वलाय नमः।
Om Grivavyaghranakhojjvalaya Namah।
130
ॐ पङ्कानुलेपरुचिराय नमः।
Om Pankanuleparuchiraya Namah।
131
ॐ मांसलोरुकटीतटाय नमः।
Om Mansalorukatitataya Namah।
132
ॐ घृष्टजानुकरद्वन्द्वाय नमः।
Om Ghrishtajanukaradvandvaya Namah।
133
ॐ प्रतिबिम्बानुकारकृते नमः।
Om Pratibimbanukarakrite Namah।
134
ॐ अव्यक्तवर्णवाग्वृत्तये नमः।
Om Avyaktavarnavagvrittaye Namah।
135
ॐ चङ्क्रमाय नमः।
Om Chankramaya Namah।
136
ॐ अनुरूपवयस्याढ्याय नमः।
Om Anurupavayasyadhyaya Namah।
137
ॐ चारुकौमारचापलाय नमः।
Om Charukaumarachapalaya Namah।
138
ॐ वत्सपुच्छसमाकृष्टाय नमः।
Om Vatsapuchchhasamakrishtaya Namah।
139
ॐ वत्सपुच्छविकर्षणाय नमः।
Om Vatsapuchchhavikarshanaya Namah।
140
ॐ विस्मारितान्यव्यापाराय नमः।
Om Vismaritanyavyaparaya Namah।
141
ॐ गोपगोपीमुदावहाय नमः।
Om Gopagopimudavahaya Namah।
142
ॐ अकालवत्सनिर्मोक्त्रे नमः।
Om Akalavatsanirmoktre Namah।
143
ॐ वज्रव्याक्रोशसुस्मिताय नमः।
Om Vajravyakroshasusmitaya Namah।
144
ॐ नवनीतमहाचोराय नमः।
Om Navanitamahachoraya Namah।
145
ॐ दारकाहारदायकाय नमः।
Om Darakaharadayakaya Namah।
146
ॐ पीठोलूखलसोपानाय नमः।
Om Pitholukhalasopanaya Namah।
147
ॐ क्षीरभाण्डविभेदनाय नमः।
Om Kshirabhandavibhedanaya Namah।
148
ॐ शिक्यभाण्डसमाकर्षिणे नमः।
Om Shikyabhandasamakarshine Namah।
149
ॐ ध्वान्तागारप्रवेशकृते नमः।
Om Dhvantagarapraveshakrite Namah।
150
ॐ भूषारत्नप्रकाशाढ्याय नमः।
Om Bhusharatnaprakashadhyaya Namah।
151
ॐ गोप्युपालम्भभर्त्सिताय नमः।
Om Gopyupalambhabhartsitaya Namah।
152
ॐ परागधूसराकाराय नमः।
Om Paragadhusarakaraya Namah।
153
ॐ मृद्भक्षणकृतेक्षणाय नमः।
Om Mridbhakshanakritekshanaya Namah।
154
ॐ बालोक्तमृत्कथारम्भाय नमः।
Om Baloktamritkatharambhaya Namah।
155
ॐ मित्रान्तर्गूढविग्रहाय नमः।
Om Mitrantargudhavigrahaya Namah।
156
ॐ कृतसन्त्रासलोलाक्षाय नमः।
Om Kritasantrasalolakshaya Namah।
157
ॐ जननीप्रत्ययावहाय नमः।
Om Jananipratyayavahaya Namah।
158
ॐ मातृदृश्यात्तवदनाय नमः।
Om Matridrishyattavadanaya Namah।
159
ॐ वक्त्रलक्ष्यचराचराय नमः।
Om Vaktralakshyacharacharaya Namah।
160
ॐ यशोदालालितस्वात्मने नमः।
Om Yashodalalitasvatmane Namah।
161
ॐ स्वयं स्वाच्छन्द्यमोहनाय नमः।
Om Svayam Svachchhandyamohanaya Namah।
162
ॐ सवित्रीस्नेहसंश्लिष्टाय नमः।
Om Savitrisnehasanshlishtaya Namah।
163
ॐ सवित्रीस्तनलोपाय नमः।
Om Savitristanalopaya Namah।
164
ॐ नवनीतार्थनाप्रह्वाय नमः।
Om Navanitarthanaprahvaya Namah।
165
ॐ नवनीतमहाशनाय नमः।
Om Navanitamahashanaya Namah।
166
ॐ मृषाकोपप्रकम्पोष्ठाय नमः।
Om Mrishakopaprakamposhthaya Namah।
167
ॐ गोष्ठाङ्गणविलोकनाय नमः।
Om Goshthanganavilokanaya Namah।
168
ॐ दधिमन्थघटीभेत्त्रे नमः।
Om Dadhimanthaghatibhettre Namah।
169
ॐ किङ्किणीक्वाणसूचिताय नमः।
Om Kinkinikvanasuchitaya Namah।
170
ॐ हैयङ्गवीनासिकाय नमः।
Om Haiyangavinasikaya Namah।
171
ॐ मृषाश्रवे नमः।
Om Mrishashrave Namah।
172
ॐ चौर्यशङ्किताय नमः।
Om Chauryashankitaya Namah।
173
ॐ जननीश्रमविज्ञात्रे नमः।
Om Jananishramavijnatre Namah।
174
ॐ दामबन्धनियन्त्रिताय नमः।
Om Damabandhaniyantritaya Namah।
175
ॐ दामाकल्पाय नमः।
Om Damakalpaya Namah।
176
ॐ चलापाङ्गाय नमः।
Om Chalapangaya Namah।
177
ॐ गाढोलूखलबन्धनाय नमः।
Om Gadholukhalabandhanaya Namah।
178
ॐ आकृष्टोलूखलाय नमः।
Om Akrishtolukhalaya Namah।
179
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
180
ॐ कुबेरसुतशापविदे नमः।
Om Kuberasutashapavide Namah।
181
ॐ नारदोक्तिपरामर्शिने नमः।
Om Naradoktiparamarshine Namah।
182
ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।
Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।
183
ॐ धनदात्मजसङ्घुष्टाय नमः।
Om Dhanadatmajasanghushtaya Namah।
184
ॐ नन्दमोचितबन्धनाय नमः।
Om Nandamochitabandhanaya Namah।
185
ॐ बालकोद्गीतनिरताय नमः।
Om Balakodgitanirataya Namah।
186
ॐ बाहुक्षेपोदितप्रियाय नमः।
Om Bahukshepoditapriyaya Namah।
187
ॐ आत्मज्ञाय नमः।
Om Atmajnaya Namah।
188
ॐ मित्रवश्याय नमः।
Om Mitravashyaya Namah।
189
ॐ गोपीगीतगुणोदयाय नमः।
Om Gopigitagunodayaya Namah।
190
ॐ प्रस्थानशकटारूढाय नमः।
Om Prasthanashakatarudhaya Namah।
191
ॐ वृन्दावनकृतालयाय नमः।
Om Vrindavanakritalayaya Namah।
192
ॐ गोवत्सपालनैकाग्राय नमः।
Om Govatsapalanaikagraya Namah।
193
ॐ नानाक्रीडापरिच्छदाय नमः।
Om Nanakridaparichchhadaya Namah।
194
ॐ क्षेपणीक्षेपणप्रीताय नमः।
Om Kshepanikshepanapritaya Namah।
195
ॐ वेणुवाद्यविशारदाय नमः।
Om Venuvadyavisharadaya Namah।
196
ॐ वृषवत्सानुकरणाय नमः।
Om Vrishavatsanukaranaya Namah।
197
ॐ वृषध्वानविडम्बनाय नमः।
Om Vrishadhvanavidambanaya Namah।
198
ॐ नियुद्धलीलासंहृष्टाय नमः।
Om Niyuddhalilasanhrishtaya Namah।
199
ॐ कूजानुकृतकोकिलाय नमः।
Om Kujanukritakokilaya Namah।
200
ॐ उपात्तहंसगमनाय नमः।
Om Upattahansagamanaya Namah।
201
ॐ सर्वजन्तुरुतानुकृते नमः।
Om Sarvajanturutanukrite Namah।
202
ॐ भृङ्गानुकारिणे नमः।
Om Bhringanukarine Namah।
203
ॐ दध्यन्नचोराय नमः।
Om Dadhyannachoraya Namah।
204
ॐ वत्सपुरस्सराय नमः।
Om Vatsapurassaraya Namah।
205
ॐ बलिने नमः।
Om Baline Namah।
206
ॐ बकासुरग्राहिणे नमः।
Om Bakasuragrahine Namah।
207
ॐ बकतालुप्रदाहकाय नमः।
Om Bakatalupradahakaya Namah।
208
ॐ भीतगोपार्भकाहूताय नमः।
Om Bhitagoparbhakahutaya Namah।
209
ॐ बकचञ्चुविदारणाय नमः।
Om Bakachanchuvidaranaya Namah।
210
ॐ बकासुरारये नमः।
Om Bakasuraraye Namah।
211
ॐ गोपालाय नमः।
Om Gopalaya Namah।
212
ॐ बालाय नमः।
Om Balaya Namah।
213
ॐ बालाद्भुतावहाय नमः।
Om Baladbhutavahaya Namah।
214
ॐ बलभद्रसमाश्लिष्टाय नमः।
Om Balabhadrasamashlishtaya Namah।
215
ॐ कृतक्रीडानिलायनाय नमः।
Om Kritakridanilayanaya Namah।
216
ॐ क्रीडासेतुविधानज्ञाय नमः।
Om Kridasetuvidhanajnaya Namah।
217
ॐ प्लवङ्गोत्प्लवनाय नमः।
Om Plavangotplavanaya Namah।
218
ॐ अद्भुताय नमः।
Om Adbhutaya Namah।
219
ॐ कन्दुकक्रीडनाय नमः।
Om Kandukakridanaya Namah।
220
ॐ लुप्तनन्दादिभववेदनाय नमः।
Om Luptanandadibhavavedanaya Namah।
221
ॐ सुमनोऽलङ्कृतशिरसे नमः।
Om Sumano'lankritashirase Namah।
222
ॐ स्वादुस्निग्धान्नशिक्यभृते नमः।
Om Svadusnigdhannashikyabhrite Namah।
223
ॐ गुञ्जाप्रालम्बनच्छन्नाय नमः।
Om Gunjapralambanachchhannaya Namah।
224
ॐ पिञ्छैरलकवेषकृते नमः।
Om Pinchhairalakaveshakrite Namah।
225
ॐ वन्याशनप्रियाय नमः।
Om Vanyashanapriyaya Namah।
226
ॐ शृङ्गरवाकारितवत्सकाय नमः।
Om Shringaravakaritavatsakaya Namah।
227
ॐ मनोज्ञपल्लवोत्तंसपुष्पस्वेच्छात्तषट्पदाय नमः।
Om Manojnapallavottansapushpasvechchhattashatpadaya Namah।
228
ॐ मञ्जुशिञ्जितमञ्जीरचरणाय नमः।
Om Manjushinjitamanjiracharanaya Namah।
229
ॐ करकङ्कणाय नमः।
Om Karakankanaya Namah।
230
ॐ अन्योन्यशासनाय नमः।
Om Anyonyashasanaya Namah।
231
ॐ क्रीडापटवे नमः।
Om Kridapatave Namah।
232
ॐ परमकैतवाय नमः।
Om Paramakaitavaya Namah।
233
ॐ प्रतिध्वानप्रमुदिताय नमः।
Om Pratidhvanapramuditaya Namah।
234
ॐ शाखाचतुरचङ्क्रमाय नमः।
Om Shakhachaturachankramaya Namah।
235
ॐ अघदानवसंहर्त्रे नमः।
Om Aghadanavasanhartre Namah।
236
ॐ वज्रविघ्नविनाशनाय नमः।
Om Vajravighnavinashanaya Namah।
237
ॐ व्रजसञ्जीवनाय नमः।
Om Vrajasanjivanaya Namah।
238
ॐ श्रेयोनिधये नमः।
Om Shreyonidhaye Namah।
239
ॐ दानवमुक्तिदाय नमः।
Om Danavamuktidaya Namah।
240
ॐ कालिन्दीपुलिनासीनाय नमः।
Om Kalindipulinasinaya Namah।
241
ॐ सहभुक्तव्रजार्भकाय नमः।
Om Sahabhuktavrajarbhakaya Namah।
242
ॐ कक्षाजठरविन्यस्तवेणवे नमः।
Om Kakshajatharavinyastavenave Namah।
243
ॐ वल्लवचेष्टिताय नमः।
Om Vallavacheshtitaya Namah।
244
ॐ भुजसन्ध्यन्तरन्यस्तशृङ्गवेत्राय नमः।
Om Bhujasandhyantaranyastashringavetraya Namah।
245
ॐ शुचिस्मिताय नमः।
Om Shuchismitaya Namah।
246
ॐ वामपाणिस्थदध्यन्नकबलाय नमः।
Om Vamapanisthadadhyannakabalaya Namah।
247
ॐ कलभाषणाय नमः।
Om Kalabhashanaya Namah।
248
ॐ अङ्गुल्यन्तरविन्यस्तफलाय नमः।
Om Angulyantaravinyastaphalaya Namah।
249
ॐ परमपावनाय नमः।
Om Paramapavanaya Namah।
250
ॐ अदृश्यतर्णकान्वेषिणे नमः।
Om Adrishyatarnakanveshine Namah।
251
ॐ वल्लवार्भकभीतिघ्ने नमः।
Om Vallavarbhakabhitighne Namah।
252
ॐ अदृष्टवत्सपव्राताय नमः।
Om Adrishtavatsapavrataya Namah।
253
ॐ ब्रह्मविज्ञातवैभवाय नमः।
Om Brahmavijnatavaibhavaya Namah।
254
ॐ गोवत्सवत्सपान्वेषिणे नमः।
Om Govatsavatsapanveshine Namah।
255
ॐ विराट्पुरुषविग्रहाय नमः।
Om Viratpurushavigrahaya Namah।
256
ॐ स्वसङ्कल्पानुरूपार्थवत्सवत्सपरूपधृते नमः।
Om Svasankalpanuruparthavatsavatsaparupadhrite Namah।
257
ॐ यथावत्सक्रियारूपाय नमः।
Om Yathavatsakriyarupaya Namah।
258
ॐ यथास्थाननिवेशनाय नमः।
Om Yathasthananiveshanaya Namah।
259
ॐ यथाव्रजार्भकाकाराय नमः।
Om Yathavrajarbhakakaraya Namah।
260
ॐ गोगोपीस्तन्यपाय नमः।
Om Gogopistanyapaya Namah।
261
ॐ सुखिने नमः।
Om Sukhine Namah।
262
ॐ चिराद्बलोहिताय नमः।
Om Chiradbalohitaya Namah।
263
ॐ दान्ताय नमः।
Om Dantaya Namah।
264
ॐ ब्रह्मविज्ञातवैभवाय नमः।
Om Brahmavijnatavaibhavaya Namah।
265
ॐ विचित्रशक्तये नमः।
Om Vichitrashaktaye Namah।
266
ॐ व्यालीनसृष्टगोवत्सवत्सपाय नमः।
Om Vyalinasrishtagovatsavatsapaya Namah।
267
ॐ धातृस्तुताय नमः।
Om Dhatristutaya Namah।
268
ॐ सर्वार्थसाधकाय नमः।
Om Sarvarthasadhakaya Namah।
269
ॐ ब्रह्मणे नमः।
Om Brahmane Namah।
270
ॐ ब्रह्ममयाय नमः।
Om Brahmamayaya Namah।
271
ॐ अव्यक्ताय नमः।
Om Avyaktaya Namah।
272
ॐ तेजोरूपाय नमः।
Om Tejorupaya Namah।
273
ॐ सुखात्मकाय नमः।
Om Sukhatmakaya Namah।
274
ॐ निरुक्ताय नमः।
Om Niruktaya Namah।
275
ॐ व्याकृतये नमः।
Om Vyakritaye Namah।
276
ॐ व्यक्ताय नमः।
Om Vyaktaya Namah।
277
ॐ निरालम्बनभावनाय नमः।
Om Niralambanabhavanaya Namah।
278
ॐ प्रभविष्णवे नमः।
Om Prabhavishnave Namah।
279
ॐ अतन्त्रीकाय नमः।
Om Atantrikaya Namah।
280
ॐ देवपक्षार्थरूपधृते नमः।
Om Devapakshartharupadhrite Namah।
281
ॐ अकामाय नमः।
Om Akamaya Namah।
282
ॐ सर्ववेदादये नमः।
Om Sarvavedadaye Namah।
283
ॐ अणीयसे नमः।
Om Aniyase Namah।
284
ॐ स्थूलरूपवते नमः।
Om Sthularupavate Namah।
285
ॐ व्यापिने नमः।
Om Vyapine Namah।
286
ॐ व्याप्याय नमः।
Om Vyapyaya Namah।
287
ॐ कृपाकर्त्रे नमः।
Om Kripakartre Namah।
288
ॐ विचित्राचारसम्मताय नमः।
Om Vichitracharasammataya Namah।
289
ॐ छन्दोमयाय नमः।
Om Chhandomayaya Namah।
290
ॐ प्रधानात्मने नमः।
Om Pradhanatmane Namah।
291
ॐ मूर्तामूर्तद्वयाकृतये नमः।
Om Murtamurtadvayakritaye Namah।
292
ॐ अनेकमूर्तये नमः।
Om Anekamurtaye Namah।
293
ॐ अक्रोधाय नमः।
Om Akrodhaya Namah।
294
ॐ परस्मै नमः।
Om Parasmai Namah।
295
ॐ प्रकृतये नमः।
Om Prakritaye Namah।
296
ॐ अक्रमाय नमः।
Om Akramaya Namah।
297
ॐ सकलावरणोपेताय नमः।
Om Sakalavaranopetaya Namah।
298
ॐ सर्वदेवाय नमः।
Om Sarvadevaya Namah।
299
ॐ महेश्वराय नमः।
Om Maheshvaraya Namah।
300
ॐ महाप्रभावनाय नमः।
Om Mahaprabhavanaya Namah।
301
ॐ पूर्ववत्सवत्सपदर्शकाय नमः।
Om Purvavatsavatsapadarshakaya Namah।
302
ॐ कृष्णयादवगोपालाय नमः।
Om Krishnayadavagopalaya Namah।
303
ॐ गोपालोकनहर्षिताय नमः।
Om Gopalokanaharshitaya Namah।
304
ॐ स्मितेक्षाहर्षितब्रह्मणे नमः।
Om Smitekshaharshitabrahmane Namah।
305
ॐ भक्तवत्सलवाक्प्रियाय नमः।
Om Bhaktavatsalavakpriyaya Namah।
306
ॐ ब्रह्मानन्दाश्रुधौताङ्घ्रये नमः।
Om Brahmanandashrudhautanghraye Namah।
307
ॐ लीलावैचित्र्यकोविदाय नमः।
Om Lilavaichitryakovidaya Namah।
308
ॐ बलभद्रैकहृदयाय नमः।
Om Balabhadraikahridayaya Namah।
309
ॐ नामाकारितगोकुलाय नमः।
Om Namakaritagokulaya Namah।
310
ॐ गोपालबालकाय नमः।
Om Gopalabalakaya Namah।
311
ॐ भव्याय नमः।
Om Bhavyaya Namah।
312
ॐ रज्जुयज्ञेपवीतवते नमः।
Om Rajjuyajnepavitavate Namah।
313
ॐ वृक्षच्छायाहताशान्तये नमः।
Om Vrikshachchhayahatashantaye Namah।
314
ॐ गोपोत्सङ्गोपबर्हिणाय नमः।
Om Gopotsangopabarhinaya Namah।
315
ॐ गोपसंवाहितपदाय नमः।
Om Gopasamvahitapadaya Namah।
316
ॐ गोपव्यजनवीजिताय नमः।
Om Gopavyajanavijitaya Namah।
317
ॐ गोपगानसुखोन्निद्राय नमः।
Om Gopaganasukhonnidraya Namah।
318
ॐ श्रीदामार्जितसौहृदाय नमः।
Om Shridamarjitasauhridaya Namah।
319
ॐ सुनन्दसुहृदे नमः।
Om Sunandasuhride Namah।
320
ॐ एकात्मने नमः।
Om Ekatmane Namah।
321
ॐ सुबलप्राणरञ्जनाय नमः।
Om Subalapranaranjanaya Namah।
322
ॐ तालीवनकृतक्रीडाय नमः।
Om Talivanakritakridaya Namah।
323
ॐ बलपातितधेनुकाय नमः।
Om Balapatitadhenukaya Namah।
324
ॐ गोपीसौभाग्यसम्भाव्याय नमः।
Om Gopisaubhagyasambhavyaya Namah।
325
ॐ गोधूलिच्छुरितालकाय नमः।
Om Godhulichchhuritalakaya Namah।
326
ॐ गोपीविरहसन्तप्ताय नमः।
Om Gopivirahasantaptaya Namah।
327
ॐ गोपिकाकृतमज्जनाय नमः।
Om Gopikakritamajjanaya Namah।
328
ॐ प्रलम्बबाहवे नमः।
Om Pralambabahave Namah।
329
ॐ उत्फुल्लपुण्डरीकावतंसकाय नमः।
Om Utphullapundarikavatansakaya Namah।
330
ॐ विलासललितस्मेरगर्भलीलावलोकनाय नमः।
Om Vilasalalitasmeragarbhalilavalokanaya Namah।
331
ॐ स्रग्भूषणानुलेपाढ्याय नमः।
Om Sragbhushananulepadhyaya Namah।
332
ॐ जनन्युपहृतान्नभुजे नमः।
Om Jananyupahritannabhuje Namah।
333
ॐ वरशय्याशयाय नमः।
Om Varashayyashayaya Namah।
334
ॐ राधाप्रेमसल्लापनिर्वृताय नमः।
Om Radhapremasallapanirvritaya Namah।
335
ॐ यमुनातटसञ्चारिणे नमः।
Om Yamunatatasancharine Namah।
336
ॐ विषार्तव्रजहर्षदाय नमः।
Om Vishartavrajaharshadaya Namah।
337
ॐ कालियक्रोधजनकाय नमः।
Om Kaliyakrodhajanakaya Namah।
338
ॐ वृद्धाहिकुलवेष्टिताय नमः।
Om Vriddhahikulaveshtitaya Namah।
339
ॐ कालियाहिफणारङ्गनटाय नमः।
Om Kaliyahiphanaranganataya Namah।
340
ॐ कालियमर्दनाय नमः।
Om Kaliyamardanaya Namah।
341
ॐ नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः।
Om Nagapatnistutipritaya Namah।
342
ॐ नानावेषसमृद्धिकृते नमः।
Om Nanaveshasanriddhikrite Namah।
343
ॐ अविष्वक्तदृशे नमः।
Om Avishvaktadrishe Namah।
344
ॐ आत्मेशाय नमः।
Om Atmeshaya Namah।
345
ॐ स्वदृशे नमः।
Om Svadrishe Namah।
346
ॐ आत्मस्तुतिप्रियाय नमः।
Om Atmastutipriyaya Namah।
347
ॐ सर्वेश्वराय नमः।
Om Sarveshvaraya Namah।
348
ॐ सर्वगुणाय नमः।
Om Sarvagunaya Namah।
349
ॐ प्रसिद्धाय नमः।
Om Prasiddhaya Namah।
350
ॐ सर्वसात्वताय नमः।
Om Sarvasatvataya Namah।
351
ॐ अकुण्ठधाम्ने नमः।
Om Akunthadhamne Namah।
352
ॐ चन्द्रार्कदृष्टये नमः।
Om Chandrarkadrishtaye Namah।
353
ॐ आकाशनिर्मलाय नमः।
Om Akashanirmalaya Namah।
354
ॐ अनिर्देश्यगतये नमः।
Om Anirdeshyagataye Namah।
355
ॐ नागवनितापतिभैक्षदाय नमः।
Om Nagavanitapatibhaikshadaya Namah।
356
ॐ स्वाङ्घ्रिमुद्राङ्कनागेन्द्रमूर्ध्ने नमः।
Om Svanghrimudrankanagendramurdhne Namah।
357
ॐ कालियसंस्तुताय नमः।
Om Kaliyasanstutaya Namah।
358
ॐ अभयाय नमः।
Om Abhayaya Namah।
359
ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः।
Om Vishvatashchakshushe Namah।
360
ॐ स्तुतोत्तमगुणाय नमः।
Om Stutottamagunaya Namah।
361
ॐ प्रभवे नमः।
Om Prabhave Namah।
362
ॐ मह्यम् नमः।
Om Mahyam Namah।
363
ॐ आत्मने नमः।
Om Atmane Namah।
364
ॐ मरुते नमः।
Om Marute Namah।
365
ॐ प्राणाय नमः।
Om Pranaya Namah।
366
ॐ परमात्मने नमः।
Om Paramatmane Namah।
367
ॐ द्युशीर्षवते नमः।
Om Dyushirshavate Namah।
368
ॐ नागोपायनहृष्टात्मने नमः।
Om Nagopayanahrishtatmane Namah।
369
ॐ हृदोत्सारितकालियाय नमः।
Om Hridotsaritakaliyaya Namah।
370
ॐ बलभद्रसुखालापाय नमः।
Om Balabhadrasukhalapaya Namah।
371
ॐ गोपालिङ्गननिर्वृताय नमः।
Om Gopalingananirvritaya Namah।
372
ॐ दावाग्निभीतगोपालगोप्त्रे नमः।
Om Davagnibhitagopalagoptre Namah।
373
ॐ दावाग्निनाशनाय नमः।
Om Davagninashanaya Namah।
374
ॐ नयनाच्छादनक्रीडालम्पटाय नमः।
Om Nayanachchhadanakridalampataya Namah।
375
ॐ नृपचेष्टिताय नमः।
Om Nripacheshtitaya Namah।
376
ॐ काकपक्षधराय नमः।
Om Kakapakshadharaya Namah।
377
ॐ सौम्याय नमः।
Om Saumyaya Namah।
378
ॐ बलवाहककेलिमते नमः।
Om Balavahakakelimate Namah।
379
ॐ बलघातितदुर्धर्षप्रलम्बाय नमः।
Om Balaghatitadurdharshapralambaya Namah।
380
ॐ बलवत्सलाय नमः।
Om Balavatsalaya Namah।
381
ॐ मुञ्जाटव्यग्निशमनाय नमः।
Om Munjatavyagnishamanaya Namah।
382
ॐ प्रावृट्कालविनोदवते नमः।
Om Pravritkalavinodavate Namah।
383
ॐ शिलान्यस्तान्नभृते नमः।
Om Shilanyastannabhrite Namah।
384
ॐ दैत्यसंहर्त्रे नमः।
Om Daityasanhartre Namah।
385
ॐ शाद्वलासनाय नमः।
Om Shadvalasanaya Namah।
386
ॐ सदाप्तगोपिकोद्गीताय नमः।
Om Sadaptagopikodgitaya Namah।
387
ॐ कर्णिकारावतंसकाय नमः।
Om Karnikaravatansakaya Namah।
388
ॐ नटवेषधराय नमः।
Om Nataveshadharaya Namah।
389
ॐ पद्ममालाङ्काय नमः।
Om Padmamalankaya Namah।
390
ॐ गोपिकावृताय नमः।
Om Gopikavritaya Namah।
391
ॐ गोपीमनोहरापाङ्गाय नमः।
Om Gopimanoharapangaya Namah।
392
ॐ वेणुवादनतत्पराय नमः।
Om Venuvadanatatparaya Namah।
393
ॐ विन्यस्तवदनाम्भोजाय नमः।
Om Vinyastavadanambhojaya Namah।
394
ॐ चारुशब्दकृताननाय नमः।
Om Charushabdakritananaya Namah।
395
ॐ बिम्बाधरार्पितोदारवेणवे नमः।
Om Bimbadhararpitodaravenave Namah।
396
ॐ विश्वविमोहनाय नमः।
Om Vishvavimohanaya Namah।
397
ॐ व्रजसंवर्णिताय नमः।
Om Vrajasamvarnitaya Namah।
398
ॐ श्राव्यवेणुनादाय नमः।
Om Shravyavenunadaya Namah।
399
ॐ श्रुतिप्रियाय नमः।
Om Shrutipriyaya Namah।
400
ॐ गोगोपगोपीजन्मेप्सु ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दिताय नमः।
Om Gogopagopijanmepsu Brahmendradyabhivanditaya Namah।
401
ॐ गीतस्रुतिसरित्पूराय नमः।
Om Gitasrutisaritpuraya Namah।
402
ॐ नादनर्तितबर्हिणाय नमः।
Om Nadanartitabarhinaya Namah।
403
ॐ रागपल्लवितस्थाणवे नमः।
Om Ragapallavitasthanave Namah।
404
ॐ गीतानमितपादपाय नमः।
Om Gitanamitapadapaya Namah।
405
ॐ विस्मारिततृणग्रासमृगाय नमः।
Om Vismaritatrinagrasanrigaya Namah।
406
ॐ मृगविलोभिताय नमः।
Om Nrigavilobhitaya Namah।
407
ॐ व्याघ्रादिहिंस्रसहजवैरहर्त्रे नमः।
Om Vyaghradihinsrasahajavairahartre Namah।
408
ॐ सुगायनाय नमः।
Om Sugayanaya Namah।
409
ॐ गाढोदीरितगोवृन्द नमः।
Om Gadhodiritagovrinda Namah।
410
ॐ प्रेमोत्कर्णिततर्णकाय नमः।
Om Premotkarnitatarnakaya Namah।
411
ॐ निष्पन्दयानब्रह्मादिवीक्षिताय नमः।
Om Nishpandayanabrahmadivikshitaya Namah।
412
ॐ विश्ववन्दिताय नमः।
Om Vishvavanditaya Namah।
413
ॐ शाखोत्कर्णशकुन्तौघाय नमः।
Om Shakhotkarnashakuntaughaya Namah।
414
ॐ छत्रायितबलाहकाय नमः।
Om Chhatrayitabalahakaya Namah।
415
ॐ प्रसन्नाय नमः।
Om Prasannaya Namah।
416
ॐ परमानन्दाय नमः।
Om Paramanandaya Namah।
417
ॐ चित्रायितचराचराय नमः।
Om Chitrayitacharacharaya Namah।
418
ॐ गोपिकामदनाय नमः।
Om Gopikamadanaya Namah।
419
ॐ गोपीकुचकुङ्कुममुद्रिताय नमः।
Om Gopikuchakunkumamudritaya Namah।
420
ॐ गोपकन्याजलक्रीडाहृष्टाय नमः।
Om Gopakanyajalakridahrishtaya Namah।
421
ॐ गोप्यंशुकापहृते नमः।
Om Gopyanshukapahrite Namah।
422
ॐ स्कन्धारोपितगोपस्त्रीवाससे नमः।
Om Skandharopitagopastrivasase Namah।
423
ॐ कुन्दनिभस्मिताय नमः।
Om Kundanibhasmitaya Namah।
424
ॐ गोपीनेत्रोत्पलशशिने नमः।
Om Gopinetrotpalashashine Namah।
425
ॐ गोपिकायाचितांशुकाय नमः।
Om Gopikayachitanshukaya Namah।
426
ॐ गोपीनमस्किरयादेष्ट्रे नमः।
Om Gopinamaskirayadeshtre Namah।
427
ॐ गोप्येककरवन्दिताय नमः।
Om Gopyekakaravanditaya Namah।
428
ॐ गोप्यञ्जलिविशेषार्थिने नमः।
Om Gopyanjalivishesharthine Namah।
429
ॐ गोपीक्रीडाविलोभिताय नमः।
Om Gopikridavilobhitaya Namah।
430
ॐ शान्तवासस्फुरद्गोपीकृताञ्जलये नमः।
Om Shantavasasphuradgopikritanjalaye Namah।
431
ॐ अघापहाय नमः।
Om Aghapahaya Namah।
432
ॐ गोपीकेलिविलासार्थिने नमः।
Om Gopikelivilasarthine Namah।
433
ॐ गोपीसम्पूर्णकामदाय नमः।
Om Gopisampurnakamadaya Namah।
434
ॐ गोपस्त्रीवस्त्रदाय नमः।
Om Gopastrivastradaya Namah।
435
ॐ गोपीचित्तचोराय नमः।
Om Gopichittachoraya Namah।
436
ॐ कुतूहलिने नमः।
Om Kutuhaline Namah।
437
ॐ वृन्दावनप्रियाय नमः।
Om Vrindavanapriyaya Namah।
438
ॐ गोपबन्धवे नमः।
Om Gopabandhave Namah।
439
ॐ यज्वान्नयाचित्रे नमः।
Om Yajvannayachitre Namah।
440
ॐ यज्ञेशाय नमः।
Om Yajneshaya Namah।
441
ॐ यज्ञभावज्ञाय नमः।
Om Yajnabhavajnaya Namah।
442
ॐ यज्ञपत्न्यभिवाञ्छिताय नमः।
Om Yajnapatnyabhivanchhitaya Namah।
443
ॐ मुनिपत्नीवितीर्णान्नतृप्ताय नमः।
Om Munipatnivitirnannatriptaya Namah।
444
ॐ मुनिवधूप्रियाय नमः।
Om Munivadhupriyaya Namah।
445
ॐ द्विजपत्न्यभिभावज्ञाय नमः।
Om Dvijapatnyabhibhavajnaya Namah।
446
ॐ द्विजपत्नीवरप्रदाय नमः।
Om Dvijapatnivarapradaya Namah।
447
ॐ प्रतिरुद्धसतीमोक्षप्रदाय नमः।
Om Pratiruddhasatimokshapradaya Namah।
448
ॐ द्विजविमोहित्रे नमः।
Om Dvijavimohitre Namah।
449
ॐ मुनिज्ञानप्रदाय नमः।
Om Munijnanapradaya Namah।
450
ॐ यज्वस्तुताय नमः।
Om Yajvastutaya Namah।
451
ॐ वासवयागविदे नमः।
Om Vasavayagavide Namah।
452
ॐ पितृप्रोक्तक्रियारूपशक्रयागनिवारणाय नमः।
Om Pitriproktakriyarupashakrayaganivaranaya Namah।
453
ॐ शक्रामर्षकराय नमः।
Om Shakramarshakaraya Namah।
454
ॐ शक्रवृष्टिप्रशमनोन्मुखाय नमः।
Om Shakravrishtiprashamanonmukhaya Namah।
455
ॐ गोवर्धनधराय नमः।
Om Govardhanadharaya Namah।
456
ॐ गोपगोवृन्दत्राणतत्पराय नमः।
Om Gopagovrindatranatatparaya Namah।
457
ॐ गोवर्धनगिरिच्छात्रचण्डदण्डभुजार्गलाय नमः।
Om Govardhanagirichchhatrachandadandabhujargalaya Namah।
458
ॐ सप्ताहविधृताद्रीन्द्राय नमः।
Om Saptahavidhritadrindraya Namah।
459
ॐ मेघवाहनगर्वघ्ने नमः।
Om Meghavahanagarvaghne Namah।
460
ॐ भुजाग्रोपरिविन्यस्तक्ष्माधरक्ष्माभृते नमः।
Om Bhujagroparivinyastakshmadharakshmabhrite Namah।
461
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
462
ॐ स्वस्थानस्थापितगिरये नमः।
Om Svasthanasthapitagiraye Namah।
463
ॐ गोपीदध्यक्षतार्चिताय नमः।
Om Gopidadhyakshatarchitaya Namah।
464
ॐ सुमनसे नमः।
Om Sumanase Namah।
465
ॐ सुमनोवृष्टिहृष्टाय नमः।
Om Sumanovrishtihrishtaya Namah।
466
ॐ वासववन्दिताय नमः।
Om Vasavavanditaya Namah।
467
ॐ कामधेनुपयःपूराभिषिक्ताय नमः।
Om Kamadhenupayahpurabhishiktaya Namah।
468
ॐ सुरभिस्तुताय नमः।
Om Surabhistutaya Namah।
469
ॐ धराङ्घ्रये नमः।
Om Dharanghraye Namah।
470
ॐ ओषधीरोम्णे नमः।
Om Oshadhiromne Namah।
471
ॐ धर्मगोप्त्रे नमः।
Om Dharmagoptre Namah।
472
ॐ मनोमयाय नमः।
Om Manomayaya Namah।
473
ॐ ज्ञानयज्ञप्रियाय नमः।
Om Jnanayajnapriyaya Namah।
474
ॐ शास्त्रनेत्राय नमः।
Om Shastranetraya Namah।
475
ॐ सर्वार्थसारथये नमः।
Om Sarvarthasarathaye Namah।
476
ॐ ऐरावतकरानीतवियद्गङ्गाप्लुताय नमः।
Om Airavatakaranitaviyadgangaplutaya Namah।
477
ॐ विभवे नमः।
Om Vibhave Namah।
478
ॐ ब्रह्माभिषिक्ताय नमः।
Om Brahmabhishiktaya Namah।
479
ॐ गोगोप्त्रे नमः।
Om Gogoptre Namah।
480
ॐ सर्वलोकशुभङ्कराय नमः।
Om Sarvalokashubhankaraya Namah।
481
ॐ सर्ववेदमयाय नमः।
Om Sarvavedamayaya Namah।
482
ॐ मग्ननन्दान्वेषिणे नमः।
Om Magnanandanveshine Namah।
483
ॐ पितृप्रियाय नमः।
Om Pitripriyaya Namah।
484
ॐ वरुणोदीरितात्मेक्षाकौतुकाय नमः।
Om Varunodiritatmekshakautukaya Namah।
485
ॐ वरुणार्चिताय नमः।
Om Varunarchitaya Namah।
486
ॐ वरुणानीतजनकाय नमः।
Om Varunanitajanakaya Namah।
487
ॐ गोपज्ञातात्मवैभवाय नमः।
Om Gopajnatatmavaibhavaya Namah।
488
ॐ स्वर्लोकालोकसंहृष्टगोपवर्गाय नमः।
Om Svarlokalokasanhrishtagopavargaya Namah।
489
ॐ त्रिवर्गदाय नमः।
Om Trivargadaya Namah।
490
ॐ ब्रह्महृद्गोपिताय नमः।
Om Brahmahridgopitaya Namah।
491
ॐ गोपद्रष्ट्रे नमः।
Om Gopadrashtre Namah।
492
ॐ ब्रह्मपदप्रदाय नमः।
Om Brahmapadapradaya Namah।
493
ॐ शरच्चन्द्रविहारोत्काय नमः।
Om Sharachchandraviharotkaya Namah।
494
ॐ श्रीपतये नमः।
Om Shripataye Namah।
495
ॐ वशकाय नमः।
Om Vashakaya Namah।
496
ॐ क्षमाय नमः।
Om Kshamaya Namah।
497
ॐ भयापहाय नमः।
Om Bhayapahaya Namah।
498
ॐ भर्तृरुद्धगोपिकाध्यानगोचराय नमः।
Om Bhartriruddhagopikadhyanagocharaya Namah।
499
ॐ गोपिकानयनास्वाद्याय नमः।
Om Gopikanayanasvadyaya Namah।
500
ॐ गोपीनर्मोक्तिनिवृताय नमः।
Om Gopinarmoktinivritaya Namah।
501
ॐ गोपिकामानहरणाय नमः।
Om Gopikamanaharanaya Namah।
502
ॐ गोपिकाशतयूथपाय नमः।
Om Gopikashatayuthapaya Namah।
503
ॐ वैजयन्तीस्रगाकल्पाय नमः।
Om Vaijayantisragakalpaya Namah।
504
ॐ गोपिकामानवर्धनाय नमः।
Om Gopikamanavardhanaya Namah।
505
ॐ गोपकान्तासुनिर्देष्ट्रे नमः।
Om Gopakantasunirdeshtre Namah।
506
ॐ कान्ताय नमः।
Om Kantaya Namah।
507
ॐ मन्मथमन्मथाय नमः।
Om Manmathamanmathaya Namah।
508
ॐ स्वात्मास्यदत्तताम्बूलाय नमः।
Om Svatmasyadattatambulaya Namah।
509
ॐ फलितोत्कृष्टयौवनाय नमः।
Om Phalitotkrishtayauvanaya Namah।
510
ॐ वल्लभीस्तनसक्ताक्षाय नमः।
Om Vallabhistanasaktakshaya Namah।
511
ॐ वल्लबीप्रेमचालिताय नमः।
Om Vallabipremachalitaya Namah।
512
ॐ गोपीचेलाञ्चलासीनाय नमः।
Om Gopichelanchalasinaya Namah।
513
ॐ गोपीनेत्राब्जषट्पदाय नमः।
Om Gopinetrabjashatpadaya Namah।
514
ॐ रासक्रीडासमासक्ताय नमः।
Om Rasakridasamasaktaya Namah।
515
ॐ गोपीमण्डलमण्डनाय नमः।
Om Gopimandalamandanaya Namah।
516
ॐ गोपीहेममणिश्रेणिमध्येन्द्रमणये नमः।
Om Gopihemamanishrenimadhyendramanaye Namah।
517
ॐ उज्ज्वलाय नमः।
Om Ujjvalaya Namah।
518
ॐ विद्याधरेन्दुशापघ्नाय नमः।
Om Vidyadharendushapaghnaya Namah।
519
ॐ शङ्खचूडशिरोहराय नमः।
Om Shankhachudashiroharaya Namah।
520
ॐ शङ्खचूडशिरोरत्नसम्प्रीणितबलाय नमः।
Om Shankhachudashiroratnasamprinitabalaya Namah।
521
ॐ अनघाय नमः।
Om Anaghaya Namah।
522
ॐ अरिष्टारिष्टकृते नमः।
Om Arishtarishtakrite Namah।
523
ॐ दुष्टकेशिदैत्यनिषूदनाय नमः।
Om Dushtakeshidaityanishudanaya Namah।
524
ॐ सरसाय नमः।
Om Sarasaya Namah।
525
ॐ सस्मितमुखाय नमः।
Om Sasmitamukhaya Namah।
526
ॐ सुस्थिराय नमः।
Om Susthiraya Namah।
527
ॐ विरहाकुलाय नमः।
Om Virahakulaya Namah।
528
ॐ सङ्कर्षणार्पितप्रीतये नमः।
Om Sankarshanarpitapritaye Namah।
529
ॐ अक्रूरध्यानगोचराय नमः।
Om Akruradhyanagocharaya Namah।
530
ॐ अक्रूरसंस्तुताय नमः।
Om Akrurasanstutaya Namah।
531
ॐ गूढाय नमः।
Om Gudhaya Namah।
532
ॐ गुणवृत्त्युपलक्षिताय नमः।
Om Gunavrittyupalakshitaya Namah।
533
ॐ प्रमाणगम्याय नमः।
Om Pramanagamyaya Namah।
534
ॐ तन्मात्रावयविने नमः।
Om Tanmatravayavine Namah।
535
ॐ बुद्धितत्पराय नमः।
Om Buddhitatparaya Namah।
536
ॐ सर्वप्रमाणप्रमथिने नमः।
Om Sarvapramanapramathine Namah।
537
ॐ सर्वप्रत्ययसाधकाय नमः।
Om Sarvapratyayasadhakaya Namah।
538
ॐ पुरुषाय नमः।
Om Purushaya Namah।
539
ॐ प्रधानात्मने नमः।
Om Pradhanatmane Namah।
540
ॐ विपर्यासविलोचनाय नमः।
Om Viparyasavilochanaya Namah।
541
ॐ मधुराजनसंवीक्ष्याय नमः।
Om Madhurajanasamvikshyaya Namah।
542
ॐ रजकप्रतिघातकाय नमः।
Om Rajakapratighatakaya Namah।
543
ॐ विचित्राम्बरसंवीताय नमः।
Om Vichitrambarasamvitaya Namah।
544
ॐ मालाकारवरप्रदाय नमः।
Om Malakaravarapradaya Namah।
545
ॐ कुब्जावक्रत्वनिर्मोक्त्रे नमः।
Om Kubjavakratvanirmoktre Namah।
546
ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः।
Om Kubjayauvanadayakaya Namah।
547
ॐ कुब्जाङ्गरागसुरभये नमः।
Om Kubjangaragasurabhaye Namah।
548
ॐ कंसकोदण्डखण्डनाय नमः।
Om Kansakodandakhandanaya Namah।
549
ॐ धीराय नमः।
Om Dhiraya Namah।
550
ॐ कुवलयापीडमर्दनाय नमः।
Om Kuvalayapidamardanaya Namah।
551
ॐ कंसभीतिकृते नमः।
Om Kansabhitikrite Namah।
552
ॐ दन्तिदन्तायुधाय नमः।
Om Dantidantayudhaya Namah।
553
ॐ रङ्गत्रासकाय नमः।
Om Rangatrasakaya Namah।
554
ॐ मल्लयुद्धविदे नमः।
Om Mallayuddhavide Namah।
555
ॐ चाणूरहन्त्रे नमः।
Om Chanurahantre Namah।
556
ॐ कंसारये नमः।
Om Kansaraye Namah।
557
ॐ देवकीहर्षदायकाय नमः।
Om Devakiharshadayakaya Namah।
558
ॐ वसुदेवपदानम्राय नमः।
Om Vasudevapadanamraya Namah।
559
ॐ पितृबन्धविमोचनाय नमः।
Om Pitribandhavimochanaya Namah।
560
ॐ उर्वीभयापहाय नमः।
Om Urvibhayapahaya Namah।
561
ॐ भूपाय नमः।
Om Bhupaya Namah।
562
ॐ उग्रसेनाधिपत्यदाय नमः।
Om Ugrasenadhipatyadaya Namah।
563
ॐ आज्ञास्थितशचीनाथाय नमः।
Om Ajnasthitashachinathaya Namah।
564
ॐ सुधर्मानयनक्षमाय नमः।
Om Sudharmanayanakshamaya Namah।
565
ॐ आद्याय नमः।
Om Adyaya Namah।
566
ॐ द्विजातिसत्कर्त्रे नमः।
Om Dvijatisatkartre Namah।
567
ॐ शिष्टाचारप्रदर्शकाय नमः।
Om Shishtacharapradarshakaya Namah।
568
ॐ सान्दीपनिकृताभ्यस्तविद्याभ्यासैकधिये नमः।
Om Sandipanikritabhyastavidyabhyasaikadhiye Namah।
569
ॐ सुधये नमः।
Om Sudhaye Namah।
570
ॐ गुर्वभीष्टक्रियादक्षाय नमः।
Om Gurvabhishtakriyadakshaya Namah।
571
ॐ पश्चिमोदधिपूजिताय नमः।
Om Pashchimodadhipujitaya Namah।
572
ॐ हतपञ्चजनप्राप्तपाञ्चजन्याय नमः।
Om Hatapanchajanapraptapanchajanyaya Namah।
573
ॐ यमार्चिताय नमः।
Om Yamarchitaya Namah।
574
ॐ धर्मराजजयानीतगुरुपुत्राय नमः।
Om Dharmarajajayanitaguruputraya Namah।
575
ॐ उरुक्रमाय नमः।
Om Urukramaya Namah।
576
ॐ गुरुपुत्रप्रदाय नमः।
Om Guruputrapradaya Namah।
577
ॐ शास्त्रे नमः।
Om Shastre Namah।
578
ॐ मधुराजनमानदाय नमः।
Om Madhurajanamanadaya Namah।
579
ॐ जामदग्न्यसमभ्यर्च्याय नमः।
Om Jamadagnyasamabhyarchyaya Namah।
580
ॐ गोमन्तगिरिसञ्चराय नमः।
Om Gomantagirisancharaya Namah।
581
ॐ गोमन्तदावशमनाय नमः।
Om Gomantadavashamanaya Namah।
582
ॐ गरुडानीतभूषणाय नमः।
Om Garudanitabhushanaya Namah।
583
ॐ चक्राद्यायुधसंशोभिने नमः।
Om Chakradyayudhasanshobhine Namah।
584
ॐ जरासन्धमदापहाय नमः।
Om Jarasandhamadapahaya Namah।
585
ॐ सृगालावनिपालघ्नाय नमः।
Om Srigalavanipalaghnaya Namah।
586
ॐ सृगालात्मजराज्यदाय नमः।
Om Srigalatmajarajyadaya Namah।
587
ॐ विध्वस्तकालयवनाय नमः।
Om Vidhvastakalayavanaya Namah।
588
ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः।
Om Muchukundavarapradaya Namah।
589
ॐ आज्ञापितमहाम्भोधये नमः।
Om Ajnapitamahambhodhaye Namah।
590
ॐ द्वारकापुरकल्पनाय नमः।
Om Dvarakapurakalpanaya Namah।
591
ॐ द्वारकानिलयाय नमः।
Om Dvarakanilayaya Namah।
592
ॐ रुक्मिमानहन्त्रे नमः।
Om Rukmimanahantre Namah।
593
ॐ यदूद्वहाय नमः।
Om Yadudvahaya Namah।
594
ॐ रुचिराय नमः।
Om Ruchiraya Namah।
595
ॐ रुक्मिणीजानये नमः।
Om Rukminijanaye Namah।
596
ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः।
Om Pradyumnajanakaya Namah।
597
ॐ प्रभवे नमः।
Om Prabhave Namah।
598
ॐ अपाकृतत्रिलोकार्तये नमः।
Om Apakritatrilokartaye Namah।
599
ॐ अनिरुद्धपितामहाय नमः।
Om Aniruddhapitamahaya Namah।
600
ॐ अनिरुद्धपदान्वेषिणे नमः।
Om Aniruddhapadanveshine Namah।
601
ॐ चक्रिणे नमः।
Om Chakrine Namah।
602
ॐ गरुडवाहनाय नमः।
Om Garudavahanaya Namah।
603
ॐ बाणासुरपुरीरोद्ध्रे नमः।
Om Banasurapuriroddhre Namah।
604
ॐ रक्षाज्वलनयन्त्रजिते नमः।
Om Rakshajvalanayantrajite Namah।
605
ॐ धूतप्रमथसंरम्भाय नमः।
Om Dhutapramathasanrambhaya Namah।
606
ॐ जितमाहेश्वरज्वराय नमः।
Om Jitamaheshvarajvaraya Namah।
607
ॐ षट्चक्रशक्तिनिर्जेत्रे नमः।
Om Shatchakrashaktinirjetre Namah।
608
ॐ भूतभेतालमोहकृते नमः।
Om Bhutabhetalamohakrite Namah।
609
ॐ शम्भुत्रिशूलजिते नमः।
Om Shambhutrishulajite Namah।
610
ॐ शम्भुजृम्भणाय नमः।
Om Shambhujrimbhanaya Namah।
611
ॐ शम्भुसंस्तुताय नमः।
Om Shambhusanstutaya Namah।
612
ॐ इन्दिरयात्मने नमः।
Om Indirayatmane Namah।
613
ॐ इन्दुहृदयाय नमः।
Om Induhridayaya Namah।
614
ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वराय नमः।
Om Sarvayogeshvareshvaraya Namah।
615
ॐ हिरण्यगर्भहृदयाय नमः।
Om Hiranyagarbhahridayaya Namah।
616
ॐ मोहावर्तनिवर्तनाय नमः।
Om Mohavartanivartanaya Namah।
617
ॐ आत्मज्ञाननिधये नमः।
Om Atmajnananidhaye Namah।
618
ॐ मेधाकोशाय नमः।
Om Medhakoshaya Namah।
619
ॐ तन्मात्ररूपवते नमः।
Om Tanmatrarupavate Namah।
620
ॐ इन्द्राय नमः।
Om Indraya Namah।
621
ॐ अग्निवदनाय नमः।
Om Agnivadanaya Namah।
622
ॐ कालनाभाय नमः।
Om Kalanabhaya Namah।
623
ॐ सर्वागमाध्वगाय नमः।
Om Sarvagamadhvagaya Namah।
624
ॐ तुरीयाय नमः।
Om Turiyaya Namah।
625
ॐ सर्वधीसाक्षिणे नमः।
Om Sarvadhisakshine Namah।
626
ॐ द्वन्द्वारामात्मदूरगाय नमः।
Om Dvandvaramatmaduragaya Namah।
627
ॐ अज्ञातपाराय नमः।
Om Ajnataparaya Namah।
628
ॐ वश्यश्रियै नमः।
Om Vashyashriyai Namah।
629
ॐ अव्याकृतविहारवते नमः।
Om Avyakritaviharavate Namah।
630
ॐ आत्मप्रदीपाय नमः।
Om Atmapradipaya Namah।
631
ॐ विज्ञानमात्रात्मने नमः।
Om Vijnanamatratmane Namah।
632
ॐ श्रीनिकेतनाय नमः।
Om Shriniketanaya Namah।
633
ॐ बाणबाहुवनच्छेत्रे नमः।
Om Banabahuvanachchhetre Namah।
634
ॐ महेन्द्रप्रीतिवर्धनाय नमः।
Om Mahendrapritivardhanaya Namah।
635
ॐ अनिरुद्धनिरोधज्ञाय नमः।
Om Aniruddhanirodhajnaya Namah।
636
ॐ जलेशाहृतगोकुलाय नमः।
Om Jaleshahritagokulaya Namah।
637
ॐ जलेशविजयिने नमः।
Om Jaleshavijayine Namah।
638
ॐ वीराय नमः।
Om Viraya Namah।
639
ॐ सत्राजिद्रत्नयाचकाय नमः।
Om Satrajidratnayachakaya Namah।
640
ॐ प्रसेनान्वेषणोद्युक्ताय नमः।
Om Prasenanveshanodyuktaya Namah।
641
ॐ जाम्बवद्धृतरत्नदाय नमः।
Om Jambavaddhritaratnadaya Namah।
642
ॐ जितर्क्षराजतनयाहर्त्रे नमः।
Om Jitarksharajatanayahartre Namah।
643
ॐ जाम्बवतीप्रियाय नमः।
Om Jambavatipriyaya Namah।
644
ॐ सत्यभामाप्रियाय नमः।
Om Satyabhamapriyaya Namah।
645
ॐ कामाय नमः।
Om Kamaya Namah।
646
ॐ शतधन्वशिरोहराय नमः।
Om Shatadhanvashiroharaya Namah।
647
ॐ कालिन्दीपतये नमः।
Om Kalindipataye Namah।
648
ॐ अक्रूरबन्धवे नमः।
Om Akrurabandhave Namah।
649
ॐ अक्रूररत्नदाय नमः।
Om Akruraratnadaya Namah।
650
ॐ कैकयीरमणाय नमः।
Om Kaikayiramanaya Namah।
651
ॐ भद्राभर्त्रे नमः।
Om Bhadrabhartre Namah।
652
ॐ नाग्नजितीधवाय नमः।
Om Nagnajitidhavaya Namah।
653
ॐ माद्रीमनोहराय नमः।
Om Madrimanoharaya Namah।
654
ॐ शब्याप्राणबन्धवे नमः।
Om Shabyapranabandhave Namah।
655
ॐ उरुक्रमाय नमः।
Om Urukramaya Namah।
656
ॐ सुशीलादयिताय नमः।
Om Sushiladayitaya Namah।
657
ॐ मित्रविन्दानेत्रमहोत्सवाय नमः।
Om Mitravindanetramahotsavaya Namah।
658
ॐ लक्ष्मणावल्लभाय नमः।
Om Lakshmanavallabhaya Namah।
659
ॐ रुद्धप्राग्ज्योतिषमहापुराय नमः।
Om Ruddhapragjyotishamahapuraya Namah।
660
ॐ सुरपाशावृतिच्छेदिने नमः।
Om Surapashavritichchhedine Namah।
661
ॐ मुरारये नमः।
Om Muraraye Namah।
662
ॐ क्रूरयुद्धविदे नमः।
Om Krurayuddhavide Namah।
663
ॐ हयग्रीवशिरोहर्त्रे नमः।
Om Hayagrivashirohartre Namah।
664
ॐ सर्वात्मने नमः।
Om Sarvatmane Namah।
665
ॐ सर्वदर्शनाय नमः।
Om Sarvadarshanaya Namah।
666
ॐ नरकासुरविच्छेत्रे नमः।
Om Narakasuravichchhetre Namah।
667
ॐ नरकात्मजराज्यदाय नमः।
Om Narakatmajarajyadaya Namah।
668
ॐ पृथ्वीस्तुताय नमः।
Om Prithvistutaya Namah।
669
ॐ प्रकाशात्मने नमः।
Om Prakashatmane Namah।
670
ॐ हृद्याय नमः।
Om Hridyaya Namah।
671
ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः।
Om Yajnaphalapradaya Namah।
672
ॐ गुणग्राहिणे नमः।
Om Gunagrahine Namah।
673
ॐ गुणद्रष्ट्रे नमः।
Om Gunadrashtre Namah।
674
ॐ गूढस्वात्मने नमः।
Om Gudhasvatmane Namah।
675
ॐ विभूतिमते नमः।
Om Vibhutimate Namah।
676
ॐ कवये नमः।
Om Kavaye Namah।
677
ॐ जगदुपद्रष्ट्रे नमः।
Om Jagadupadrashtre Namah।
678
ॐ परमाक्षरविग्रहाय नमः।
Om Paramaksharavigrahaya Namah।
679
ॐ प्रपन्नपालनाय नमः।
Om Prapannapalanaya Namah।
680
ॐ मालिने नमः।
Om Maline Namah।
681
ॐ महते नमः।
Om Mahate Namah।
682
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
Om Brahmavivardhanaya Namah।
683
ॐ वाच्यवाचकशक्त्यर्थाय नमः।
Om Vachyavachakashaktyarthaya Namah।
684
ॐ सर्वव्याकृतसिद्धिदाय नमः।
Om Sarvavyakritasiddhidaya Namah।
685
ॐ स्वयम्प्रभवे नमः।
Om Svayamprabhave Namah।
686
ॐ अनिर्वेद्याय नमः।
Om Anirvedyaya Namah।
687
ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
Om Svaprakashaya Namah।
688
ॐ चिरन्तनाय नमः।
Om Chirantanaya Namah।
689
ॐ नादात्मने नमः।
Om Nadatmane Namah।
690
ॐ मन्त्रकोटीशाय नमः।
Om Mantrakotishaya Namah।
691
ॐ नानावादनिरोधकाय नमः।
Om Nanavadanirodhakaya Namah।
692
ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः।
Om Kandarpakotilavanyaya Namah।
693
ॐ परार्थैकप्रयोजकाय नमः।
Om Pararthaikaprayojakaya Namah।
694
ॐ अमरीकृतदेवौघाय नमः।
Om Amarikritadevaughaya Namah।
695
ॐ कन्यकाबन्धमोचनाय नमः।
Om Kanyakabandhamochanaya Namah।
696
ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।
Om Shodashastrisahasreshaya Namah।
697
ॐ कान्ताय नमः।
Om Kantaya Namah।
698
ॐ कान्तामनोभवाय नमः।
Om Kantamanobhavaya Namah।
699
ॐ क्रीडारत्नाचलाहर्त्रे नमः।
Om Kridaratnachalahartre Namah।
700
ॐ वरुणच्छत्रशोभिताय नमः।
Om Varunachchhatrashobhitaya Namah।
701
ॐ शक्राभिवन्दिताय नमः।
Om Shakrabhivanditaya Namah।
702
ॐ शक्रजननीकुण्डलप्रदाय नमः।
Om Shakrajananikundalapradaya Namah।
703
ॐ अदितिप्रस्तुतस्तोत्राय नमः।
Om Aditiprastutastotraya Namah।
704
ॐ ब्राह्मणोद्घुष्टचेष्टनाय नमः।
Om Brahmanodghushtacheshtanaya Namah।
705
ॐ पुराणाय नमः।
Om Puranaya Namah।
706
ॐ संयमिने नमः।
Om Sanyamine Namah।
707
ॐ जन्मालिप्ताय नमः।
Om Janmaliptaya Namah।
708
ॐ षड्विंशकाय नमः।
Om Shadvinshakaya Namah।
709
ॐ अर्थदाय नमः।
Om Arthadaya Namah।
710
ॐ यशस्यनीतये नमः।
Om Yashasyanitaye Namah।
711
ॐ आद्यन्तरहिताय नमः।
Om Adyantarahitaya Namah।
712
ॐ सत्कथाप्रियाय नमः।
Om Satkathapriyaya Namah।
713
ॐ ब्रह्मबोधाय नमः।
Om Brahmabodhaya Namah।
714
ॐ परानन्दाय नमः।
Om Paranandaya Namah।
715
ॐ पारिजातापहारकाय नमः।
Om Parijatapaharakaya Namah।
716
ॐ पौण्ड्रकप्राणहरणाय नमः।
Om Paundrakapranaharanaya Namah।
717
ॐ काशिराजनिषूदनाय नमः।
Om Kashirajanishudanaya Namah।
718
ॐ कृत्यागर्वप्रशमनाय नमः।
Om Krityagarvaprashamanaya Namah।
719
ॐ विचक्रवधदीक्षिताय नमः।
Om Vichakravadhadikshitaya Namah।
720
ॐ हंसविध्वंसनाय नमः।
Om Hansavidhvansanaya Namah।
721
ॐ साम्बजनकाय नमः।
Om Sambajanakaya Namah।
722
ॐ डिम्भकार्दनाय नमः।
Om Dimbhakardanaya Namah।
723
ॐ मुनये नमः।
Om Munaye Namah।
724
ॐ गोप्त्रे नमः।
Om Goptre Namah।
725
ॐ पितृवरप्रदाय नमः।
Om Pitrivarapradaya Namah।
726
ॐ सवनदीक्षिताय नमः।
Om Savanadikshitaya Namah।
727
ॐ रथिने नमः।
Om Rathine Namah।
728
ॐ सारथ्यनिर्देष्ट्रे नमः।
Om Sarathyanirdeshtre Namah।
729
ॐ फाल्गुनाय नमः।
Om Phalgunaya Namah।
730
ॐ फाल्गुनिप्रियाय नमः।
Om Phalgunipriyaya Namah।
731
ॐ सप्ताब्धिस्तम्भनोद्भूताय नमः।
Om Saptabdhistambhanodbhutaya Namah।
732
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
733
ॐ सप्ताब्धिभेदनाय नमः।
Om Saptabdhibhedanaya Namah।
734
ॐ आत्मप्रकाशाय नमः।
Om Atmaprakashaya Namah।
735
ॐ पूर्णश्रिये नमः।
Om Purnashriye Namah।
736
ॐ आदिनारायणेक्षिताय नमः।
Om Adinarayanekshitaya Namah।
737
ॐ विप्रपुत्रप्रदाय नमः।
Om Vipraputrapradaya Namah।
738
ॐ सर्वमातृसुतप्रदाय नमः।
Om Sarvamatrisutapradaya Namah।
739
ॐ पार्थविस्मयकृते नमः।
Om Parthavismayakrite Namah।
740
ॐ पार्थप्रणवार्थप्रबोधनाय नमः।
Om Parthapranavarthaprabodhanaya Namah।
741
ॐ कैलासयात्रासुमुखाय नमः।
Om Kailasayatrasumukhaya Namah।
742
ॐ बदर्याश्रमभूषणाय नमः।
Om Badaryashramabhushanaya Namah।
743
ॐ घण्टाकर्णक्रियामौढ्यात्तेषिताय नमः।
Om Ghantakarnakriyamaudhyatteshitaya Namah।
744
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
745
ॐ मुनिवृन्दादिभिर्ध्येयाय नमः।
Om Munivrindadibhirdhyeyaya Namah।
746
ॐ घण्टाकर्णवरप्रदाय नमः।
Om Ghantakarnavarapradaya Namah।
747
ॐ तपश्चर्यापराय नमः।
Om Tapashcharyaparaya Namah।
748
ॐ चीरवाससे नमः।
Om Chiravasase Namah।
749
ॐ पिङ्गजटाधराय नमः।
Om Pingajatadharaya Namah।
750
ॐ प्रत्यक्षीकृतभूतेशाय नमः।
Om Pratyakshikritabhuteshaya Namah।
751
ॐ शिवस्तोत्रे नमः।
Om Shivastotre Namah।
752
ॐ शिवस्तुताय नमः।
Om Shivastutaya Namah।
753
ॐ कृष्णास्वयंवरालोककौतुकिने नमः।
Om Krishnasvayamvaralokakautukine Namah।
754
ॐ सर्वसम्मताय नमः।
Om Sarvasammataya Namah।
755
ॐ बलसंरम्भशमनाय नमः।
Om Balasanrambhashamanaya Namah।
756
ॐ बलदर्शितपाण्डवाय नमः।
Om Baladarshitapandavaya Namah।
757
ॐ यतिवेषार्जुनाभीष्टदायिने नमः।
Om Yativesharjunabhishtadayine Namah।
758
ॐ सर्वात्मगोचराय नमः।
Om Sarvatmagocharaya Namah।
759
ॐ सुभद्राफाल्गुनोद्वाहकर्त्रे नमः।
Om Subhadraphalgunodvahakartre Namah।
760
ॐ प्रीणितफाल्गुनाय नमः।
Om Prinitaphalgunaya Namah।
761
ॐ खाण्डवप्रीणीतार्चिष्मते नमः।
Om Khandavaprinitarchishmate Namah।
762
ॐ मयदानवमोचनाय नमः।
Om Mayadanavamochanaya Namah।
763
ॐ सुलभाय नमः।
Om Sulabhaya Namah।
764
ॐ राजसूयार्हयुधिष्ठिरनियोजकाय नमः।
Om Rajasuyarhayudhishthiraniyojakaya Namah।
765
ॐ भीमार्दितजरासन्धाय नमः।
Om Bhimarditajarasandhaya Namah।
766
ॐ मागधात्मजराज्यदाय नमः।
Om Magadhatmajarajyadaya Namah।
767
ॐ राजबन्धननिर्मोक्त्रे नमः।
Om Rajabandhananirmoktre Namah।
768
ॐ राजसूयाग्रपूजनाय नमः।
Om Rajasuyagrapujanaya Namah।
769
ॐ चैद्याद्यसहनाय नमः।
Om Chaidyadyasahanaya Namah।
770
ॐ भीष्मस्तुताय नमः।
Om Bhishmastutaya Namah।
771
ॐ सात्वतपूर्वजाय नमः।
Om Satvatapurvajaya Namah।
772
ॐ सर्वात्मने नमः।
Om Sarvatmane Namah।
773
ॐ अर्थसमाहर्त्रे नमः।
Om Arthasamahartre Namah।
774
ॐ मन्दराचलधारकाय नमः।
Om Mandarachaladharakaya Namah।
775
ॐ यज्ञावताराय नमः।
Om Yajnavataraya Namah।
776
ॐ प्रह्लादप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः।
Om Prahladapratijnaparipalakaya Namah।
777
ॐ बलियज्ञसभाध्वंसिने नमः।
Om Baliyajnasabhadhvansine Namah।
778
ॐ दृप्तक्षत्रकुलान्तकाय नमः।
Om Driptakshatrakulantakaya Namah।
779
ॐ दशग्रीवान्तकाय नमः।
Om Dashagrivantakaya Namah।
780
ॐ ओञ्जेत्रे नमः।
Om Onjetre Namah।
781
ॐ रेवतीप्रेमवल्लभाय नमः।
Om Revatipremavallabhaya Namah।
782
ॐ सर्वावताराधिष्ठात्रे नमः।
Om Sarvavataradhishthatre Namah।
783
ॐ वेदबाह्यविमोहनाय नमः।
Om Vedabahyavimohanaya Namah।
784
ॐ कलिदोषनिराकर्त्रे नमः।
Om Kalidoshanirakartre Namah।
785
ॐ दशनाम्ने नमः।
Om Dashanamne Namah।
786
ॐ दृढव्रताय नमः।
Om Dridhavrataya Namah।
787
ॐ अमेयात्मने नमः।
Om Ameyatmane Namah।
788
ॐ जगत्स्वामिने नमः।
Om Jagatsvamine Namah।
789
ॐ वाग्मिने नमः।
Om Vagmine Namah।
790
ॐ चैद्यशिरोहराय नमः।
Om Chaidyashiroharaya Namah।
791
ॐ द्रौपदीरचितस्तोत्राय नमः।
Om Draupadirachitastotraya Namah।
792
ॐ केशवाय नमः।
Om Keshavaya Namah।
793
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
Om Purushottamaya Namah।
794
ॐ नारायणाय नमः।
Om Narayanaya Namah।
795
ॐ मधुपतये नमः।
Om Madhupataye Namah।
796
ॐ माधवाय नमः।
Om Madhavaya Namah।
797
ॐ दोषवर्जिताय नमः।
Om Doshavarjitaya Namah।
798
ॐ गोविन्दाय नमः।
Om Govindaya Namah।
799
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
Om Pundarikakshaya Namah।
800
ॐ विष्णवे नमः।
Om Vishnave Namah।
801
ॐ मधुसूदनाय नमः।
Om Madhusudanaya Namah।
802
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
Om Trivikramaya Namah।
803
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
Om Trilokeshaya Namah।
804
ॐ वामनाय नमः।
Om Vamanaya Namah।
805
ॐ श्रीधराय नमः।
Om Shridharaya Namah।
806
ॐ पुंसे नमः।
Om Punse Namah।
807
ॐ हृषीकेशाय नमः।
Om Hrishikeshaya Namah।
808
ॐ वासुदेवाय नमः।
Om Vasudevaya Namah।
809
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Om Padmanabhaya Namah।
810
ॐ महाह्रदाय नमः।
Om Mahahradaya Namah।
811
ॐ दामोदराय नमः।
Om Damodaraya Namah।
812
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
Om Chaturvyuhaya Namah।
813
ॐ पाञ्चालीमानरक्षणाय नमः।
Om Panchalimanarakshanaya Namah।
814
ॐ साल्वघ्नाय नमः।
Om Salvaghnaya Namah।
815
ॐ समरश्लाधिने नमः।
Om Samarashladhine Namah।
816
ॐ दन्तवक्त्रनिबर्हणाय नमः।
Om Dantavaktranibarhanaya Namah।
817
ॐ दामोदरप्रियसखाय नमः।
Om Damodarapriyasakhaya Namah।
818
ॐ पृथुकास्वादनप्रियाय नमः।
Om Prithukasvadanapriyaya Namah।
819
ॐ घृणीने नमः।
Om Ghrinine Namah।
820
ॐ दामोदराय नमः।
Om Damodaraya Namah।
821
ॐ श्रीदाय नमः।
Om Shridaya Namah।
822
ॐ गोपीपुनरवेक्षकाय नमः।
Om Gopipunaravekshakaya Namah।
823
ॐ गोपिकामुक्तिदाय नमः।
Om Gopikamuktidaya Namah।
824
ॐ योगिने नमः।
Om Yogine Namah।
825
ॐ दुर्वासस्तृप्तिकारकाय नमः।
Om Durvasastriptikarakaya Namah।
826
ॐ अविज्ञातव्रजाकीर्णपाण्डवालोकनाय नमः।
Om Avijnatavrajakirnapandavalokanaya Namah।
827
ॐ जयिने नमः।
Om Jayine Namah।
828
ॐ पार्थसारथ्यनिरताय नमः।
Om Parthasarathyanirataya Namah।
829
ॐ प्राज्ञाय नमः।
Om Prajnaya Namah।
830
ॐ पाण्डवदौत्यकृते नमः।
Om Pandavadautyakrite Namah।
831
ॐ विदुरातिथ्यसन्तुष्टाय नमः।
Om Viduratithyasantushtaya Namah।
832
ॐ कुन्तीसन्तोषदायकाय नमः।
Om Kuntisantoshadayakaya Namah।
833
ॐ सुयोधनतिरस्कर्त्रे नमः।
Om Suyodhanatiraskartre Namah।
834
ॐ दुर्योधनविकारविदे नमः।
Om Duryodhanavikaravide Namah।
835
ॐ विदुराभिष्टुताय नमः।
Om Vidurabhishtutaya Namah।
836
ॐ नित्याय नमः।
Om Nityaya Namah।
837
ॐ वार्ष्णेयाय नमः।
Om Varshneyaya Namah।
838
ॐ मङ्गलात्मकाय नमः।
Om Mangalatmakaya Namah।
839
ॐ पञ्चविंशतितत्त्वेशाय नमः।
Om Panchavinshatitattveshaya Namah।
840
ॐ चतुर्विंशतिदेहभाजे नमः।
Om Chaturvinshatidehabhaje Namah।
841
ॐ सर्वानुग्राहकाय नमः।
Om Sarvanugrahakaya Namah।
842
ॐ सर्वदाशार्हसततार्चिताय नमः।
Om Sarvadasharhasatatarchitaya Namah।
843
ॐ अचिन्त्याय नमः।
Om Achintyaya Namah।
844
ॐ मधुरालापाय नमः।
Om Madhuralapaya Namah।
845
ॐ साधुदर्शिने नमः।
Om Sadhudarshine Namah।
846
ॐ दुरासदाय नमः।
Om Durasadaya Namah।
847
ॐ मनुष्यधर्मानुगताय नमः।
Om Manushyadharmanugataya Namah।
848
ॐ कौरवेन्द्रक्षयेक्षित्रे नमः।
Om Kauravendrakshayekshitre Namah।
849
ॐ उपेन्द्राय नमः।
Om Upendraya Namah।
850
ॐ दानवारातये नमः।
Om Danavarataye Namah।
851
ॐ उरुगीताय नमः।
Om Urugitaya Namah।
852
ॐ महाद्युतये नमः।
Om Mahadyutaye Namah।
853
ॐ ब्रह्मण्यदेवाय नमः।
Om Brahmanyadevaya Namah।
854
ॐ श्रुतिमते नमः।
Om Shrutimate Namah।
855
ॐ गोब्राह्मणहिताशयाय नमः।
Om Gobrahmanahitashayaya Namah।
856
ॐ वरशीलाय नमः।
Om Varashilaya Namah।
857
ॐ शिवारम्भाय नमः।
Om Shivarambhaya Namah।
858
ॐ सुविज्ञानविमूर्तिमते नमः।
Om Suvijnanavimurtimate Namah।
859
ॐ स्वभावशुद्धाय नमः।
Om Svabhavashuddhaya Namah।
860
ॐ सन्मित्राय नमः।
Om Sanmitraya Namah।
861
ॐ सुशरण्याय नमः।
Om Susharanyaya Namah।
862
ॐ सुलक्षणाय नमः।
Om Sulakshanaya Namah।
863
ॐ धृतराष्ट्रगताय नमः।
Om Dhritarashtragataya Namah।
864
ॐ दृष्टिप्रदाय नमः।
Om Drishtipradaya Namah।
865
ॐ कर्णविभेदनाय नमः।
Om Karnavibhedanaya Namah।
866
ॐ प्रतोदधृते नमः।
Om Pratodadhrite Namah।
867
ॐ विश्वरूपविस्मारितधनञ्जयाय नमः।
Om Vishvarupavismaritadhananjayaya Namah।
868
ॐ सामगानप्रियाय नमः।
Om Samaganapriyaya Namah।
869
ॐ धर्मधेनवे नमः।
Om Dharmadhenave Namah।
870
ॐ वर्णोत्तमाय नमः।
Om Varnottamaya Namah।
871
ॐ अव्ययाय नमः।
Om Avyayaya Namah।
872
ॐ चतुर्युगक्रियाकर्त्रे नमः।
Om Chaturyugakriyakartre Namah।
873
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
Om Vishvarupapradarshakaya Namah।
874
ॐ ब्रह्मबोधपरित्रातपार्थाय नमः।
Om Brahmabodhaparitrataparthaya Namah।
875
ॐ भीष्मार्थचक्रभृते नमः।
Om Bhishmarthachakrabhrite Namah।
876
ॐ अर्जुनायासविध्वंसिने नमः।
Om Arjunayasavidhvansine Namah।
877
ॐ कालदंष्ट्राविभूषणाय नमः।
Om Kaladanshtravibhushanaya Namah।
878
ॐ सुजातानन्तमहिम्ने नमः।
Om Sujatanantamahimne Namah।
879
ॐ स्वप्नव्यापारितार्जुनाय नमः।
Om Svapnavyaparitarjunaya Namah।
880
ॐ अकालसन्ध्याघटनाय नमः।
Om Akalasandhyaghatanaya Namah।
881
ॐ चक्रान्तरितभास्कराय नमः।
Om Chakrantaritabhaskaraya Namah।
882
ॐ दुष्टप्रमथनाय नमः।
Om Dushtapramathanaya Namah।
883
ॐ पार्थप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः।
Om Parthapratijnaparipalakaya Namah।
884
ॐ सिन्धुराजशिरःपातस्थानवक्त्रे नमः।
Om Sindhurajashirahpatasthanavaktre Namah।
885
ॐ विवेकदृशे नमः।
Om Vivekadrishe Namah।
886
ॐ सुभद्राशोकहरणाय नमः।
Om Subhadrashokaharanaya Namah।
887
ॐ द्रोणोत्सेकादिविस्मिताय नमः।
Om Dronotsekadivismitaya Namah।
888
ॐ पार्थमन्युनिराकर्त्रे नमः।
Om Parthamanyunirakartre Namah।
889
ॐ पाण्डवोत्सवदायकाय नमः।
Om Pandavotsavadayakaya Namah।
890
ॐ अङ्गुष्ठाक्रान्तकौन्तेयरथाय नमः।
Om Angushthakrantakaunteyarathaya Namah।
891
ॐ शक्ताय नमः।
Om Shaktaya Namah।
892
ॐ अहिशीर्षजिते नमः।
Om Ahishirshajite Namah।
893
ॐ कालकोपप्रशमनाय नमः।
Om Kalakopaprashamanaya Namah।
894
ॐ भीमसेनजयप्रदाय नमः।
Om Bhimasenajayapradaya Namah।
895
ॐ अश्वत्थामवधायासत्रातपाण्डुसुताय नमः।
Om Ashvatthamavadhayasatratapandusutaya Namah।
896
ॐ कृतिने नमः।
Om Kritine Namah।
897
ॐ इषीकास्त्रप्रशमनाय नमः।
Om Ishikastraprashamanaya Namah।
898
ॐ द्रौणिरक्षाविचक्षणाय नमः।
Om Draunirakshavichakshanaya Namah।
899
ॐ पार्थापहारितद्रौणिचूडामणये नमः।
Om Parthapaharitadraunichudamanaye Namah।
900
ॐ अभङ्गुराय नमः।
Om Abhanguraya Namah।
901
ॐ धृतराष्ट्रपरामृष्टाभीमप्रतिकृतिस्मयाय नमः।
Om Dhritarashtraparanrishtabhimapratikritismayaya Namah।
902
ॐ भीष्मबुद्धिप्रदाय नमः।
Om Bhishmabuddhipradaya Namah।
903
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
904
ॐ शरच्चन्द्रनिभाननाय नमः।
Om Sharachchandranibhananaya Namah।
905
ॐ गदाग्रजन्मने नमः।
Om Gadagrajanmane Namah।
906
ॐ पाञ्चालीप्रतिज्ञापालकाय नमः।
Om Panchalipratijnapalakaya Namah।
907
ॐ गान्धारीकोपदृग्गुप्तधर्मसूनवे नमः।
Om Gandharikopadrigguptadharmasunave Namah।
908
ॐ अनामयाय नमः।
Om Anamayaya Namah।
909
ॐ प्रपन्नार्तिभयच्छेत्त्रे नमः।
Om Prapannartibhayachchhettre Namah।
910
ॐ भीष्मशल्यव्यथापहाय नमः।
Om Bhishmashalyavyathapahaya Namah।
911
ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
912
ॐ शान्तनवोदीर्णसर्वधर्मसमाहिताय नमः।
Om Shantanavodirnasarvadharmasamahitaya Namah।
913
ॐ स्मारितब्रह्माविद्यार्थप्रीतपार्थाय नमः।
Om Smaritabrahmavidyarthapritaparthaya Namah।
914
ॐ महास्त्रविदे नमः।
Om Mahastravide Namah।
915
ॐ प्रसादपरमोदाराय नमः।
Om Prasadaparamodaraya Namah।
916
ॐ गाङ्गेयसुगतिप्रदाय नमः।
Om Gangeyasugatipradaya Namah।
917
ॐ विपक्षपक्षक्षयकृते नमः।
Om Vipakshapakshakshayakrite Namah।
918
ॐ परीक्षित्प्राणरक्षणाय नमः।
Om Parikshitpranarakshanaya Namah।
919
ॐ जगद्गुरवे नमः।
Om Jagadgurave Namah।
920
ॐ धर्मसूनोर्वाजिमेधप्रवर्तकाय नमः।
Om Dharmasunorvajimedhapravartakaya Namah।
921
ॐ विहितार्थाप्तसत्काराय नमः।
Om Vihitarthaptasatkaraya Namah।
922
ॐ मासकात्परिवर्तदाय नमः।
Om Masakatparivartadaya Namah।
923
ॐ उत्तङ्कहर्षदाय नमः।
Om Uttankaharshadaya Namah।
924
ॐ आत्मीयदिव्यरूपप्रदर्शकाय नमः।
Om Atmiyadivyarupapradarshakaya Namah।
925
ॐ जनकावगतस्वोक्तभारताय नमः।
Om Janakavagatasvoktabharataya Namah।
926
ॐ सर्वभावनाय नमः।
Om Sarvabhavanaya Namah।
927
ॐ असोढयादवोद्रेकाय नमः।
Om Asodhayadavodrekaya Namah।
928
ॐ विहिताप्तादिपूजनाय नमः।
Om Vihitaptadipujanaya Namah।
929
ॐ समुद्रस्थापिताश्चर्यमुसलाय नमः।
Om Samudrasthapitashcharyamusalaya Namah।
930
ॐ वृष्णिवाहकाय नमः।
Om Vrishnivahakaya Namah।
931
ॐ मुनिशापायुधाय नमः।
Om Munishapayudhaya Namah।
932
ॐ पद्मासनादित्रिदशार्थिताय नमः।
Om Padmasanaditridasharthitaya Namah।
933
ॐ सृष्टिप्रत्यवहारोत्काय नमः।
Om Srishtipratyavaharotkaya Namah।
934
ॐ स्वधामगमनोत्सुकाय नमः।
Om Svadhamagamanotsukaya Namah।
935
ॐ प्रभासालोकनोद्युक्ताय नमः।
Om Prabhasalokanodyuktaya Namah।
936
ॐ नानाविधनिमित्तकृते नमः।
Om Nanavidhanimittakrite Namah।
937
ॐ सर्वयादवसंसेव्याय नमः।
Om Sarvayadavasansevyaya Namah।
938
ॐ सर्वोत्कृष्टपरिच्छदाय नमः।
Om Sarvotkrishtaparichchhadaya Namah।
939
ॐ वेलाकाननसञ्चारिणे नमः।
Om Velakananasancharine Namah।
940
ॐ वेलानिलहृतश्रमाय नमः।
Om Velanilahritashramaya Namah।
941
ॐ कालात्मने नमः।
Om Kalatmane Namah।
942
ॐ यादवाय नमः।
Om Yadavaya Namah।
943
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
944
ॐ स्तुतिसन्तुष्टमानसाय नमः।
Om Stutisantushtamanasaya Namah।
945
ॐ द्विजालोकनसन्तुष्टाय नमः।
Om Dvijalokanasantushtaya Namah।
946
ॐ पुण्यतीर्थमहोत्सवाय नमः।
Om Punyatirthamahotsavaya Namah।
947
ॐ सत्काराह्लादिताशेषभूसुराय नमः।
Om Satkarahladitasheshabhusuraya Namah।
948
ॐ सुरवल्लभाय नमः।
Om Suravallabhaya Namah।
949
ॐ पुण्यतीर्थाप्लुताय नमः।
Om Punyatirthaplutaya Namah।
950
ॐ पुण्याय नमः।
Om Punyaya Namah।
951
ॐ पुण्यदाय नमः।
Om Punyadaya Namah।
952
ॐ तीर्थपावनाय नमः।
Om Tirthapavanaya Namah।
953
ॐ विप्रसात्कृतगोकोटये नमः।
Om Viprasatkritagokotaye Namah।
954
ॐ शतकोटिसुवर्णदाय नमः।
Om Shatakotisuvarnadaya Namah।
955
ॐ स्वमायामोहिताशेषवृष्णिवीराय नमः।
Om Svamayamohitasheshavrishniviraya Namah।
956
ॐ विशेषविदे नमः।
Om Visheshavide Namah।
957
ॐ जलजायुधनिर्देष्ट्रे नमः।
Om Jalajayudhanirdeshtre Namah।
958
ॐ स्वात्मावेशितयादवाय नमः।
Om Svatmaveshitayadavaya Namah।
959
ॐ देवताभीष्टवरदाय नमः।
Om Devatabhishtavaradaya Namah।
960
ॐ कृतकृत्याय नमः।
Om Kritakrityaya Namah।
961
ॐ प्रसन्नधिये नमः।
Om Prasannadhiye Namah।
962
ॐ स्थिरशेषायुतबलाय नमः।
Om Sthirasheshayutabalaya Namah।
963
ॐ सहस्रफणिवीक्षणाय नमः।
Om Sahasraphanivikshanaya Namah।
964
ॐ ब्रह्मवृक्षवरच्छायासीनाय नमः।
Om Brahmavrikshavarachchhayasinaya Namah।
965
ॐ पद्मासनस्थिताय नमः।
Om Padmasanasthitaya Namah।
966
ॐ प्रत्यगात्मने नमः।
Om Pratyagatmane Namah।
967
ॐ स्वभावार्थाय नमः।
Om Svabhavarthaya Namah।
968
ॐ प्रणिधानपरायणाय नमः।
Om Pranidhanaparayanaya Namah।
969
ॐ व्याधेषुविद्धपूज्याङ्घ्रये नमः।
Om Vyadheshuviddhapujyanghraye Namah।
970
ॐ निषादभयमोचनाय नमः।
Om Nishadabhayamochanaya Namah।
971
ॐ पुलिन्दस्तुतिसन्तुष्टाय नमः।
Om Pulindastutisantushtaya Namah।
972
ॐ पुलिन्दसुगतिप्रदाय नमः।
Om Pulindasugatipradaya Namah।
973
ॐ दारुकार्पितपार्थादिकरणीयोक्तये नमः।
Om Darukarpitaparthadikaraniyoktaye Namah।
974
ॐ ईशित्रे नमः।
Om Ishitre Namah।
975
ॐ दिव्यदुन्दुभिसंयुक्ताय नमः।
Om Divyadundubhisanyuktaya Namah।
976
ॐ पुष्पवृष्टिप्रपूजिताय नमः।
Om Pushpavrishtiprapujitaya Namah।
977
ॐ पुराणाय नमः।
Om Puranaya Namah।
978
ॐ परमेशानाय नमः।
Om Parameshanaya Namah।
979
ॐ पूर्णभूम्ने नमः।
Om Purnabhumne Namah।
980
ॐ परिष्टुताय नमः।
Om Parishtutaya Namah।
981
ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः।
Om Shukavaganritabdhindave Namah।
982
ॐ गोविन्दाय नमः।
Om Govindaya Namah।
983
ॐ योगिनां पतये नमः।
Om Yoginam Pataye Namah।
984
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।
Om Vasudevatmajaya Namah।
985
ॐ पुण्याय नमः।
Om Punyaya Namah।
986
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः।
Om Lilamanushavigrahaya Namah।
987
ॐ जगद्गुरवे नमः।
Om Jagadgurave Namah।
988
ॐ जगन्नाथाय नमः।
Om Jagannathaya Namah।
989
ॐ गीतामृतमहोदधये नमः।
Om Gitanritamahodadhaye Namah।
990
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः।
Om Punyashlokaya Namah।
991
ॐ तीर्थपादाय नमः।
Om Tirthapadaya Namah।
992
ॐ वेदवेद्याय नमः।
Om Vedavedyaya Namah।
993
ॐ दयानिधये नमः।
Om Dayanidhaye Namah।
994
ॐ नारायणाय नमः।
Om Narayanaya Namah।
995
ॐ यज्ञमूर्तये नमः।
Om Yajnamurtaye Namah।
996
ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः।
Om Pannagashanavahanaya Namah।
997
ॐ आद्याय पतये नमः।
Om Adyaya Pataye Namah।
998
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः।
Om Parasmai Brahmane Namah।
999
ॐ परमात्मने नमः।
Om Paramatmane Namah।
1000
ॐ परात्पराय नमः।
Om Paratparaya Namah।

॥ Iti Shri Krishna Sahasranamavalih Sampurna ॥

Kalash
Copyright Notice
PanditJi Logo
All Images and data - Copyrights
Ⓒ www.drikpanchang.com
Privacy Policy
Drik Panchang and the Panditji Logo are registered trademarks of drikpanchang.com
Android Play StoreIOS App Store
Drikpanchang Donation